Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Stiftelsen Norges Varemesse
Juridisk navn:  Stiftelsen Norges Varemesse
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 66939100
Postboks 75 Messeveien 8 Fax: 66939101
2001 Lillestrøm 2004 Lillestrøm
Fylke: Kommune:
Viken Lillestrøm
Org.nr: 922167559
Aksjekapital: 4.000.000 NOK
Antall ansatte: 213
Etableringsdato: 2/1/1981 1
Foretakstype: STI
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-102.02%
Egenkapital  
  
-0.27%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 242.954.000 337.823.000 191.312.000 311.460.000
Resultat: -1.399.000 69.405.000 -126.453.000 10.257.000 2.395.000
Egenkapital: 791.186.000 793.364.000 731.239.000 829.323.000 827.535.000
Regnskap for  Stiftelsen Norges Varemesse
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 242.954.000 337.823.000 191.312.000 311.460.000
Driftskostnader -2.117.000 -208.720.000 -478.513.000 -195.133.000 -309.853.000
Driftsresultat -2.117.000 34.234.000 -140.690.000 -3.821.000 1.607.000
Finansinntekter 753.000 41.011.000 17.339.000 19.012.000 6.765.000
Finanskostnader -35.000 -5.840.000 -3.102.000 -4.934.000 -5.977.000
Finans 718.000 35.171.000 14.237.000 14.078.000 788.000
Resultat før skatt -1.399.000 69.405.000 -126.453.000 10.257.000 2.395.000
Skattekostnad -779.000 -7.279.000 29.031.000 -713.000 -341.000
Årsresultat -2.178.000 62.126.000 -97.422.000 9.544.000 2.054.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 788.153.000 789.031.000 797.723.000 986.502.000 1.030.116.000
Sum omløpsmidler 14.460.000 32.958.000 108.846.000 132.701.000 130.638.000
Sum eiendeler 802.613.000 821.989.000 906.569.000 1.119.203.000 1.160.754.000
Sum opptjent egenkapital 787.186.000 789.364.000 0 0 823.535.000
Sum egenkapital 791.186.000 793.364.000 731.239.000 829.323.000 827.535.000
Sum langsiktig gjeld 8.226.000 8.683.000 95.108.000 134.865.000 249.216.000
Sum kortsiktig gjeld 3.201.000 19.942.000 80.222.000 155.015.000 84.003.000
Sum gjeld og egenkapital 802.613.000 821.989.000 906.569.000 1.119.203.000 1.160.754.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 191.876.000 323.588.000 181.756.000 300.006.000
Andre inntekter 0 51.078.000 14.235.000 9.556.000 11.454.000
Driftsinntekter 0 242.954.000 337.823.000 191.312.000 311.460.000
Varekostnad 0 -81.361.000 -124.188.000 -68.658.000 -122.235.000
Lønninger 0 -71.218.000 -91.674.000 -54.644.000 -99.912.000
Avskrivning 0 -4.381.000 -37.062.000 -37.819.000 -38.289.000
Nedskrivning 0 0 -179.978.000 0 0
Andre driftskostnader -2.117.000 -51.760.000 -45.611.000 -34.012.000 -49.417.000
Driftskostnader -2.117.000 -208.720.000 -478.513.000 -195.133.000 -309.853.000
Driftsresultat -2.117.000 34.234.000 -140.690.000 -3.821.000 1.607.000
Finansinntekter 753.000 41.011.000 17.339.000 19.012.000 6.765.000
Finanskostnader -35.000 -5.840.000 -3.102.000 -4.934.000 -5.977.000
Finans 718.000 35.171.000 14.237.000 14.078.000 788.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -2.178.000 62.126.000 -97.422.000 9.544.000 2.054.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 797.000 1.196.000 1.595.000
Sum Immatrielle midler 0 0 7.468.000 8.686.000 9.903.000
Fast eiendom 0 0 602.500.000 801.278.000 829.271.000
Maskiner anlegg 0 0 10.305.000 20.209.000 35.923.000
Driftsløsøre 0 0 12.629.000 7.206.000 0
Sum varige driftsmidler 0 0 625.434.000 828.693.000 865.194.000
Sum finansielle anleggsmidler 788.153.000 789.031.000 164.821.000 149.123.000 155.019.000
Sum anleggsmidler 788.153.000 789.031.000 797.723.000 986.502.000 1.030.116.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 129.000 1.980.000 22.307.000 60.853.000 25.542.000
Andre fordringer 16.000 0 11.941.000 22.240.000 16.800.000
Sum investeringer 31.000 31.000 34.000 178.000 146.000
Kasse, bank 14.284.000 27.253.000 74.564.000 49.430.000 88.150.000
Sum omløpsmidler 14.460.000 32.958.000 108.846.000 132.701.000 130.638.000
Sum eiendeler 802.613.000 821.989.000 906.569.000 1.119.203.000 1.160.754.000
Sum opptjent egenkapital 787.186.000 789.364.000 0 0 823.535.000
Sum egenkapital 791.186.000 793.364.000 731.239.000 829.323.000 827.535.000
Sum avsetninger til forpliktelser 8.226.000 8.652.000 19.077.000 54.834.000 69.810.000
Gjeld til kredittinstitutt 300.000 9.881.000 8.308.000 8.191.000 8.038.000
Sum langsiktig gjeld 8.226.000 8.683.000 95.108.000 134.865.000 249.216.000
Leverandørgjeld 1.286.000 2.150.000 17.885.000 11.202.000 11.447.000
Betalbar skatt 1.201.000 1.319.000 7.008.000 1.136.000 1.876.000
Skyldig offentlige avgifter 0 -43.000 14.970.000 28.286.000 17.226.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 414.000 6.635.000 32.051.000 106.200.000 45.416.000
Sum kortsiktig gjeld 3.201.000 19.942.000 80.222.000 155.015.000 84.003.000
Sum gjeld og egenkapital 802.613.000 821.989.000 906.569.000 1.119.203.000 1.160.754.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 11.259.000 13.016.000 28.624.000 -22.314.000 46.635.000
Likviditetsgrad 1 4.5 1.7 1.4 0.9 1.6
Likviditetsgrad 2 4.5 1.7 1.4 0.9 1.6
Soliditet 98.6 96.5 80.7 74.1 71.3
Resultatgrad 14.1 -41.6 0.5
Rentedekningsgrad -60.5 5.9 -45.4 -0.8 1.4
Gjeldsgrad 0 0 0.2 0.3 0.4
Total kapitalrentabilitet -0.2 9.2 -13.6 1.4 0.7
Signatur
24.05.2019
STYRETS LEDER ELLER NESTLEDER SAMMEN MED ET STYREMEDLEM.
Prokurister
24.05.2019
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex