Stiftelsen Norsk Villakssenter
Juridisk navn:  Stiftelsen Norsk Villakssenter
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 57669232
C/O Lærdal Kommune Postboks 83 Øyraplassen 7 Fax: 57668671
6886 Lærdal 6887 Lærdal
Fylke: Kommune:
Vestland Lærdal
Org.nr: 975972364
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 3/20/1993
Foretakstype: STI
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Økonomiservice As
Utvikling:
Omsetning  
  
-11.27%
Resultat  
  
-1250%
Egenkapital  
  
-56.12%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.788.000 2.015.000 1.563.000 1.693.000 1.969.000
Resultat: -322.000 28.000 67.000 123.000 248.000
Egenkapital: 251.000 572.000 544.000 477.000 354.000
Regnskap for  Stiftelsen Norsk Villakssenter
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.788.000 2.015.000 1.563.000 1.693.000 1.969.000
Driftskostnader -2.110.000 -1.988.000 -1.498.000 -1.571.000 -1.722.000
Driftsresultat -322.000 28.000 66.000 122.000 247.000
Finansinntekter 0 0 0 1.000 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 1.000 1.000
Resultat før skatt -322.000 28.000 67.000 123.000 248.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -322.000 28.000 67.000 123.000 248.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 427.000 1.573.000 771.000 682.000 1.360.000
Sum eiendeler 427.000 1.573.000 771.000 682.000 1.360.000
Sum opptjent egenkapital 51.000 372.000 344.000 277.000 154.000
Sum egenkapital 251.000 572.000 544.000 477.000 354.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 177.000 1.001.000 227.000 205.000 1.007.000
Sum gjeld og egenkapital 428.000 1.573.000 771.000 682.000 1.361.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 8.000 49.000 80.000 22.000
Andre inntekter 1.788.000 2.007.000 1.515.000 1.613.000 1.947.000
Driftsinntekter 1.788.000 2.015.000 1.563.000 1.693.000 1.969.000
Varekostnad -860.000 -850.000 -488.000 -586.000 -800.000
Lønninger -803.000 -780.000 -708.000 -688.000 -649.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -447.000 -358.000 -302.000 -297.000 -273.000
Driftskostnader -2.110.000 -1.988.000 -1.498.000 -1.571.000 -1.722.000
Driftsresultat -322.000 28.000 66.000 122.000 247.000
Finansinntekter 0 0 0 1.000 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 1.000 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -322.000 28.000 67.000 123.000 248.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 20.000 22.000 22.000
Andre fordringer 113.000 570.000 0 246.000 320.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 314.000 1.003.000 751.000 414.000 1.019.000
Sum omløpsmidler 427.000 1.573.000 771.000 682.000 1.360.000
Sum eiendeler 427.000 1.573.000 771.000 682.000 1.360.000
Sum opptjent egenkapital 51.000 372.000 344.000 277.000 154.000
Sum egenkapital 251.000 572.000 544.000 477.000 354.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 24.000 26.000 9.000 19.000 2.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 56.000 38.000 66.000 38.000 62.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 98.000 938.000 152.000 148.000 943.000
Sum kortsiktig gjeld 177.000 1.001.000 227.000 205.000 1.007.000
Sum gjeld og egenkapital 428.000 1.573.000 771.000 682.000 1.361.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 250.000 572.000 544.000 477.000 353.000
Likviditetsgrad 1 2.4 1.6 3.4 3.3 1.4
Likviditetsgrad 2 2.4 1.6 3.4 3.4 1.4
Soliditet 58.6 36.4 70.6 69.9 26.0
Resultatgrad 1.4 4.2 7.2 12.5
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.7 1.8 0.4 0.4 2.8
Total kapitalrentabilitet -75.2 1.8 8.6 18.0 18.2
Signatur
26.04.2017
STYRELEIAR OG EIN STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
26.04.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex