Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Stiftelsen Offshore Northern Seas
Juridisk navn:  Stiftelsen Offshore Northern Seas
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51849040
Postboks 188 Haakon Viis Gate 8 Fax: 51849041
4001 Stavanger 4005 Stavanger
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 969939851
Aksjekapital: 400.000 NOK
Antall ansatte: 9
Etableringsdato: 2/4/1981 1
Foretakstype: STI
Revisor: Ernst & Young AS
Regnskapsfører: Jansson & Larsen Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
140.19%
Egenkapital  
  
2.01%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 114.907.000 0 129.372.000 0
Resultat: 748.000 -1.861.000 -511.000 3.321.000 -774.000
Egenkapital: 45.074.000 44.185.000 45.408.000 45.834.000 74.690.000
Regnskap for  Stiftelsen Offshore Northern Seas
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 114.907.000 0 129.372.000 0
Driftskostnader -1.842.000 -119.082.000 -1.812.000 -127.007.000 -1.565.000
Driftsresultat -1.842.000 -4.175.000 -1.812.000 2.366.000 -1.565.000
Finansinntekter 2.765.000 2.517.000 1.513.000 1.152.000 987.000
Finanskostnader -175.000 -202.000 -213.000 -197.000 -196.000
Finans 2.590.000 2.315.000 1.300.000 955.000 791.000
Resultat før skatt 748.000 -1.861.000 -511.000 3.321.000 -774.000
Skattekostnad 142.000 638.000 85.000 -751.000 -1.871.000
Årsresultat 890.000 -1.223.000 -426.000 2.570.000 -2.645.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 33.023.000 31.569.000 30.619.000 33.844.000 50.555.000
Sum omløpsmidler 62.638.000 19.343.000 62.049.000 26.729.000 79.493.000
Sum eiendeler 95.661.000 50.912.000 92.668.000 60.573.000 130.048.000
Sum opptjent egenkapital 44.674.000 43.785.000 45.008.000 45.434.000 74.290.000
Sum egenkapital 45.074.000 44.185.000 45.408.000 45.834.000 74.690.000
Sum langsiktig gjeld 0 75.000 237.000 176.000 27.000
Sum kortsiktig gjeld 50.587.000 6.651.000 47.024.000 14.563.000 55.330.000
Sum gjeld og egenkapital 95.661.000 50.911.000 92.669.000 60.573.000 130.047.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 106.419.000 0 120.757.000 0
Andre inntekter 0 8.488.000 0 8.614.000 0
Driftsinntekter 0 114.907.000 0 129.372.000 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -1.065.000 -26.048.000 -1.117.000 -27.872.000 0
Avskrivning 0 -9.000 0 -600.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -777.000 -93.025.000 -695.000 -98.535.000 -1.565.000
Driftskostnader -1.842.000 -119.082.000 -1.812.000 -127.007.000 -1.565.000
Driftsresultat -1.842.000 -4.175.000 -1.812.000 2.366.000 -1.565.000
Finansinntekter 2.765.000 2.517.000 1.513.000 1.152.000 987.000
Finanskostnader -175.000 -202.000 -213.000 -197.000 -196.000
Finans 2.590.000 2.315.000 1.300.000 955.000 791.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 890.000 -1.223.000 -426.000 2.570.000 -2.645.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 1.394.000 1.225.000 530.000 370.000 23.878.000
Fast eiendom 0 199.000 199.000 151.000 24.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 425.000 78.000 176.000 58.000 298.000
Sum varige driftsmidler 425.000 277.000 375.000 209.000 321.000
Sum finansielle anleggsmidler 31.204.000 30.067.000 29.715.000 33.265.000 26.356.000
Sum anleggsmidler 33.023.000 31.569.000 30.619.000 33.844.000 50.555.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 10.052.000 4.119.000 9.788.000 9.352.000 17.002.000
Andre fordringer 27.167.000 10.347.000 28.397.000 484.000 46.943.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 25.419.000 4.877.000 23.864.000 16.893.000 15.548.000
Sum omløpsmidler 62.638.000 19.343.000 62.049.000 26.729.000 79.493.000
Sum eiendeler 95.661.000 50.912.000 92.668.000 60.573.000 130.048.000
Sum opptjent egenkapital 44.674.000 43.785.000 45.008.000 45.434.000 74.290.000
Sum egenkapital 45.074.000 44.185.000 45.408.000 45.834.000 74.690.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 75.000 237.000 176.000 27.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 75.000 237.000 176.000 27.000
Leverandørgjeld 2.951.000 1.948.000 924.000 1.561.000 1.079.000
Betalbar skatt 368.000 368.000 368.000 8.589.000 0
Skyldig offentlige avgifter 1.380.000 1.576.000 1.173.000 1.518.000 988.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 45.888.000 2.759.000 44.559.000 2.895.000 53.263.000
Sum kortsiktig gjeld 50.587.000 6.651.000 47.024.000 14.563.000 55.330.000
Sum gjeld og egenkapital 95.661.000 50.911.000 92.669.000 60.573.000 130.047.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 12.051.000 12.692.000 15.025.000 12.166.000 24.163.000
Likviditetsgrad 1 1.2 2.9 1.3 1.8 1.4
Likviditetsgrad 2 1.2 2.9 1.3 1.8 1.5
Soliditet 47.1 86.8 4 75.7 57.4
Resultatgrad -3.6 1.8
Rentedekningsgrad -10.5 -20.7 -8.5 1 -2.9
Gjeldsgrad 1.1 0.2 1 0.3 0.7
Total kapitalrentabilitet 1 -3.3 -0.3 5.8 -0.4
Signatur
19.07.2019
STYRET LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
05.06.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
PROKURA
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex