Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Stiftelsen Ole Tellef Og Johannes Birkedals Gave Til Dyrevernarbeid I Aust-Agder
Juridisk navn:  Stiftelsen Ole Tellef Og Johannes Birkedals Gave Til Dyrevernarbeid I Aust-Agder
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 37042840
C/O Marion H. Ramstad Koboltveien 4 Fax: 23130251
4629 Kristiansand S 4629 Kristiansand S
Fylke: Kommune:
Agder Kristiansand
Org.nr: 977112729
Aksjekapital: 1.190.000 NOK
Etableringsdato: 9/27/1990
Foretakstype: STI
Revisor: Revisorgruppen Agder AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
89.68%
Egenkapital  
  
-1.2%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2013
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -13.000 -126.000 -33.000 5.000 11.000
Egenkapital: 1.067.000 1.080.000 1.206.000 1.240.000 1.201.000
Regnskap for  Stiftelsen Ole Tellef Og Johannes Birkedals Gave Til Dyrevernarbeid I Aust-Agder
Resultat 2018 2017 2016 2015 2013
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -20.000 -136.000 -47.000 -21.000 -31.000
Driftsresultat -20.000 -136.000 -47.000 -21.000 -31.000
Finansinntekter 7.000 9.000 13.000 25.000 42.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 7.000 9.000 13.000 25.000 42.000
Resultat før skatt -13.000 -126.000 -33.000 5.000 11.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -13.000 -126.000 -33.000 5.000 11.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 1.208.000 1.221.000 1.259.000 1.292.000 1.262.000
Sum eiendeler 1.208.000 1.221.000 1.259.000 1.292.000 1.262.000
Sum opptjent egenkapital -123.000 -110.000 16.000 49.000 0
Sum egenkapital 1.067.000 1.080.000 1.206.000 1.240.000 1.201.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 141.000 141.000 53.000 53.000 61.000
Sum gjeld og egenkapital 1.208.000 1.221.000 1.259.000 1.292.000 1.262.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -20.000 -136.000 -47.000 -21.000 -31.000
Driftskostnader -20.000 -136.000 -47.000 -21.000 -31.000
Driftsresultat -20.000 -136.000 -47.000 -21.000 -31.000
Finansinntekter 7.000 9.000 13.000 25.000 42.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 7.000 9.000 13.000 25.000 42.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -13.000 -126.000 -33.000 5.000 11.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.208.000 1.221.000 1.259.000 1.292.000 1.262.000
Sum omløpsmidler 1.208.000 1.221.000 1.259.000 1.292.000 1.262.000
Sum eiendeler 1.208.000 1.221.000 1.259.000 1.292.000 1.262.000
Sum opptjent egenkapital -123.000 -110.000 16.000 49.000 0
Sum egenkapital 1.067.000 1.080.000 1.206.000 1.240.000 1.201.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 141.000 141.000 53.000 53.000 9.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 53.000
Sum kortsiktig gjeld 141.000 141.000 53.000 53.000 61.000
Sum gjeld og egenkapital 1.208.000 1.221.000 1.259.000 1.292.000 1.262.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.067.000 1.080.000 1.206.000 1.239.000 1.201.000
Likviditetsgrad 1 8.6 8.7 23.8 24.4 20.7
Likviditetsgrad 2 8.6 8.7 23.8 24.4 20.7
Soliditet 88.3 88.5 95.8 95.9 95.2
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0 0.0 0.1
Total kapitalrentabilitet -1.1 -10.4 -2.7 0.3 0.9
Signatur
09.12.2015
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Ny beretning etter at tidligere beretning er tilbakekalt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex