Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Stiftelsen Riisby Behandlingssenter
Juridisk navn:  Stiftelsen Riisby Behandlingssenter
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 61112800
Nordsinni 356 Nordsinni 356 Fax: 61112801
2870 Dokka 2870 Dokka
Fylke: Kommune:
Innlandet Nordre Land
Org.nr: 984012721
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 102
Etableringsdato: 12/6/2001
Foretakstype: STI
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
8.23%
Resultat  
  
655.75%
Egenkapital  
  
14.91%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 65.551.000 60.568.000 56.731.000 57.748.000 58.366.000
Resultat: 4.799.000 635.000 -1.956.000 -1.839.000 1.409.000
Egenkapital: 36.987.000 32.188.000 31.554.000 33.510.000 35.349.000
Regnskap for  Stiftelsen Riisby Behandlingssenter
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 65.551.000 60.568.000 56.731.000 57.748.000 58.366.000
Driftskostnader -61.084.000 -60.289.000 -59.048.000 -59.974.000 -57.449.000
Driftsresultat 4.467.000 280.000 -2.317.000 -2.225.000 918.000
Finansinntekter 339.000 472.000 360.000 386.000 491.000
Finanskostnader -7.000 -117.000 0 0 0
Finans 332.000 355.000 360.000 386.000 491.000
Resultat før skatt 4.799.000 635.000 -1.956.000 -1.839.000 1.409.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 4.799.000 635.000 -1.956.000 -1.839.000 1.409.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.307.000 6.359.000 6.971.000 7.039.000 7.751.000
Sum omløpsmidler 46.364.000 43.861.000 43.967.000 43.906.000 41.014.000
Sum eiendeler 52.671.000 50.220.000 50.938.000 50.945.000 48.765.000
Sum opptjent egenkapital 35.461.000 30.663.000 30.028.000 31.984.000 33.823.000
Sum egenkapital 36.987.000 32.188.000 31.554.000 33.510.000 35.349.000
Sum langsiktig gjeld 5.362.000 4.955.000 5.530.000 5.176.000 3.902.000
Sum kortsiktig gjeld 10.321.000 13.077.000 13.855.000 12.259.000 9.514.000
Sum gjeld og egenkapital 52.670.000 50.221.000 50.939.000 50.945.000 48.765.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 65.551.000 60.568.000 56.731.000 57.748.000 58.366.000
Driftsinntekter 65.551.000 60.568.000 56.731.000 57.748.000 58.366.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -40.829.000 -41.989.000 -40.904.000 -42.075.000 -40.170.000
Avskrivning -939.000 -875.000 -944.000 -1.081.000 -972.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -19.316.000 -17.425.000 -17.200.000 -16.818.000 -16.307.000
Driftskostnader -61.084.000 -60.289.000 -59.048.000 -59.974.000 -57.449.000
Driftsresultat 4.467.000 280.000 -2.317.000 -2.225.000 918.000
Finansinntekter 339.000 472.000 360.000 386.000 491.000
Finanskostnader -7.000 -117.000 0 0 0
Finans 332.000 355.000 360.000 386.000 491.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 4.799.000 635.000 -1.956.000 -1.839.000 1.409.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 5.000 11.000 17.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.178.000 939.000 1.809.000 1.843.000 2.509.000
Sum varige driftsmidler 1.178.000 939.000 1.814.000 1.854.000 2.526.000
Sum finansielle anleggsmidler 5.129.000 5.419.000 5.157.000 5.185.000 5.225.000
Sum anleggsmidler 6.307.000 6.359.000 6.971.000 7.039.000 7.751.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 4.000 14.000 7.000 11.000 7.000
Andre fordringer 478.000 743.000 1.052.000 1.358.000 977.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 45.882.000 43.105.000 42.908.000 42.537.000 40.030.000
Sum omløpsmidler 46.364.000 43.861.000 43.967.000 43.906.000 41.014.000
Sum eiendeler 52.671.000 50.220.000 50.938.000 50.945.000 48.765.000
Sum opptjent egenkapital 35.461.000 30.663.000 30.028.000 31.984.000 33.823.000
Sum egenkapital 36.987.000 32.188.000 31.554.000 33.510.000 35.349.000
Sum avsetninger til forpliktelser 5.362.000 4.955.000 5.530.000 5.176.000 3.902.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 5.362.000 4.955.000 5.530.000 5.176.000 3.902.000
Leverandørgjeld 1.489.000 1.077.000 1.434.000 2.501.000 1.656.000
Betalbar skatt 0 0 2.401.000 1.269.000 1.433.000
Skyldig offentlige avgifter 1.973.000 2.611.000 0 990.000 979.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 6.859.000 9.389.000 10.020.000 7.499.000 5.445.000
Sum kortsiktig gjeld 10.321.000 13.077.000 13.855.000 12.259.000 9.514.000
Sum gjeld og egenkapital 52.670.000 50.221.000 50.939.000 50.945.000 48.765.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 36.043.000 30.784.000 30.112.000 31.647.000 31.500.000
Likviditetsgrad 1 4.5 3.4 3.2 3.6 4.3
Likviditetsgrad 2 4.5 3.4 3.2 3.6 4.3
Soliditet 70.2 64.1 61.9 65.8 72.5
Resultatgrad 6.8 0.5 -4.1 -3.9 1.6
Rentedekningsgrad 638.1 2.4
Gjeldsgrad 0.4 0.6 0.6 0.5 0.4
Total kapitalrentabilitet 9.1 1.5 -3.8 -3.6 2.9
Signatur
23.03.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
23.03.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex