Stiftelsen Rudolf Steinerskolen I Moss
Juridisk navn:  Stiftelsen Rudolf Steinerskolen I Moss
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69278580
Postboks 3045 Kambo Veverbakken 40 Fax: 69278581
1506 Moss 1536 Moss
Fylke: Kommune:
Viken Moss
Org.nr: 958087322
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 43
Etableringsdato: 9/3/1985 1
Foretakstype: STI
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
3.69%
Resultat  
  
45.12%
Egenkapital  
  
10.36%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 30.856.000 29.759.000 27.644.000 27.755.000 24.266.000
Resultat: 2.454.000 1.691.000 422.000 1.783.000 -136.000
Egenkapital: 26.145.000 23.691.000 22.000.000 21.578.000 19.795.000
Regnskap for  Stiftelsen Rudolf Steinerskolen I Moss
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 30.856.000 29.759.000 27.644.000 27.755.000 24.266.000
Driftskostnader -27.393.000 -27.122.000 -26.333.000 -24.983.000 -23.201.000
Driftsresultat 3.463.000 2.638.000 1.311.000 2.772.000 1.065.000
Finansinntekter 24.000 5.000 81.000 16.000 38.000
Finanskostnader -1.034.000 -951.000 -969.000 -1.005.000 -1.239.000
Finans -1.010.000 -946.000 -888.000 -989.000 -1.201.000
Resultat før skatt 2.454.000 1.691.000 422.000 1.783.000 -136.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 2.454.000 1.691.000 422.000 1.783.000 -136.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 51.493.000 51.888.000 52.205.000 52.317.000 52.573.000
Sum omløpsmidler 6.212.000 4.571.000 3.984.000 4.190.000 3.479.000
Sum eiendeler 57.705.000 56.459.000 56.189.000 56.507.000 56.052.000
Sum opptjent egenkapital 25.945.000 23.491.000 21.800.000 21.378.000 19.595.000
Sum egenkapital 26.145.000 23.691.000 22.000.000 21.578.000 19.795.000
Sum langsiktig gjeld 27.156.000 28.531.000 29.906.000 30.938.000 32.635.000
Sum kortsiktig gjeld 4.404.000 4.237.000 4.282.000 3.992.000 3.621.000
Sum gjeld og egenkapital 57.705.000 56.459.000 56.188.000 56.508.000 56.051.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.335.000 4.148.000 3.896.000 3.746.000 3.070.000
Andre inntekter 26.521.000 25.612.000 23.748.000 24.009.000 21.196.000
Driftsinntekter 30.856.000 29.759.000 27.644.000 27.755.000 24.266.000
Varekostnad -815.000 -854.000 -769.000 -885.000 -646.000
Lønninger -22.057.000 -21.413.000 -20.977.000 -19.203.000 -18.383.000
Avskrivning -731.000 -785.000 -740.000 -692.000 -682.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.790.000 -4.070.000 -3.847.000 -4.203.000 -3.490.000
Driftskostnader -27.393.000 -27.122.000 -26.333.000 -24.983.000 -23.201.000
Driftsresultat 3.463.000 2.638.000 1.311.000 2.772.000 1.065.000
Finansinntekter 24.000 5.000 81.000 16.000 38.000
Finanskostnader -1.034.000 -951.000 -969.000 -1.005.000 -1.239.000
Finans -1.010.000 -946.000 -888.000 -989.000 -1.201.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 2.454.000 1.691.000 422.000 1.783.000 -136.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 50.975.000 51.519.000 51.724.000 51.831.000 52.120.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 386.000 317.000 429.000 434.000 401.000
Sum varige driftsmidler 51.360.000 51.836.000 52.153.000 52.265.000 52.521.000
Sum finansielle anleggsmidler 133.000 52.000 52.000 52.000 52.000
Sum anleggsmidler 51.493.000 51.888.000 52.205.000 52.317.000 52.573.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 436.000 769.000 506.000 365.000 468.000
Andre fordringer 1.063.000 1.191.000 1.612.000 1.678.000 2.056.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 4.713.000 2.611.000 1.866.000 2.147.000 955.000
Sum omløpsmidler 6.212.000 4.571.000 3.984.000 4.190.000 3.479.000
Sum eiendeler 57.705.000 56.459.000 56.189.000 56.507.000 56.052.000
Sum opptjent egenkapital 25.945.000 23.491.000 21.800.000 21.378.000 19.595.000
Sum egenkapital 26.145.000 23.691.000 22.000.000 21.578.000 19.795.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 27.156.000 28.531.000 29.906.000 30.938.000 32.635.000
Leverandørgjeld 660.000 569.000 636.000 688.000 594.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.027.000 1.077.000 1.095.000 1.036.000 899.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.716.000 2.591.000 2.551.000 2.268.000 2.128.000
Sum kortsiktig gjeld 4.404.000 4.237.000 4.282.000 3.992.000 3.621.000
Sum gjeld og egenkapital 57.705.000 56.459.000 56.188.000 56.508.000 56.051.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.808.000 334.000 -298.000 198.000 -142.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.1 0.9 1 1.0
Likviditetsgrad 2 1.4 1.1 0.9 1 1.0
Soliditet 45.3 4 39.2 38.2 35.3
Resultatgrad 11.2 8.9 4.7 1 4.4
Rentedekningsgrad 3.3 2.8 1.4 2.8 0.9
Gjeldsgrad 1.2 1.4 1.6 1.6 1.8
Total kapitalrentabilitet 6 4.7 2.5 4.9 2.0
Signatur
03.09.2020
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
03.09.2020
PROKURA HVER FOR SEG
PEDERSEN BUNÆS LARS ERIK
PROKURA HVER FOR SEG
KRAVIK MOSS VIVIENNE
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex