Stiftelsen Samisk Musikkfestival I Kautokeino
Juridisk navn:  Stiftelsen Samisk Musikkfestival I Kautokeino
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 78484811
Postboks 36 Ájastealli 3 Fax: 78484819
9521 Kautokeino 9520 Kautokeino
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Guovdageaidnu Kautokeino
Org.nr: 982745608
Aksjekapital: 15.000 NOK
Antall ansatte: 98
Etableringsdato: 7/3/2000 1
Foretakstype: STI
Revisor: Es Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
-17.66%
Resultat  
  
-17300%
Egenkapital  
  
-145.76%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 3.100.000 3.765.000 2.902.000 3.710.000 3.039.000
Resultat: -344.000 2.000 -591.000 480.000 384.000
Egenkapital: -580.000 -236.000 -238.000 353.000 -127.000
Regnskap for  Stiftelsen Samisk Musikkfestival I Kautokeino
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 3.100.000 3.765.000 2.902.000 3.710.000 3.039.000
Driftskostnader -3.431.000 -3.742.000 -3.471.000 -3.229.000 -2.657.000
Driftsresultat -332.000 24.000 -569.000 481.000 382.000
Finansinntekter 1.000 0 0 1.000 0
Finanskostnader -12.000 -22.000 -22.000 -2.000 3.000
Finans -11.000 -22.000 -22.000 -1.000 3.000
Resultat før skatt -344.000 2.000 -591.000 480.000 384.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -344.000 2.000 -591.000 480.000 384.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 100.000 187.000 49.000 492.000 111.000
Sum eiendeler 100.000 187.000 49.000 492.000 111.000
Sum opptjent egenkapital -595.000 -251.000 -253.000 338.000 -142.000
Sum egenkapital -580.000 -236.000 -238.000 353.000 -127.000
Sum langsiktig gjeld 0 125.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 680.000 298.000 287.000 139.000 238.000
Sum gjeld og egenkapital 100.000 187.000 49.000 492.000 111.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.504.000 1.730.000 1.374.000 1.775.000 1.245.000
Andre inntekter 1.597.000 2.035.000 1.528.000 1.935.000 1.794.000
Driftsinntekter 3.100.000 3.765.000 2.902.000 3.710.000 3.039.000
Varekostnad -268.000 -392.000 -157.000 -161.000 -141.000
Lønninger -713.000 -567.000 -594.000 -473.000 -280.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.450.000 -2.783.000 -2.720.000 -2.595.000 -2.236.000
Driftskostnader -3.431.000 -3.742.000 -3.471.000 -3.229.000 -2.657.000
Driftsresultat -332.000 24.000 -569.000 481.000 382.000
Finansinntekter 1.000 0 0 1.000 0
Finanskostnader -12.000 -22.000 -22.000 -2.000 3.000
Finans -11.000 -22.000 -22.000 -1.000 3.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -344.000 2.000 -591.000 480.000 384.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 80.000 1.000 0 115.000 18.000
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 20.000 186.000 49.000 377.000 92.000
Sum omløpsmidler 100.000 187.000 49.000 492.000 111.000
Sum eiendeler 100.000 187.000 49.000 492.000 111.000
Sum opptjent egenkapital -595.000 -251.000 -253.000 338.000 -142.000
Sum egenkapital -580.000 -236.000 -238.000 353.000 -127.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 125.000 0 0 0
Leverandørgjeld -17.000 238.000 239.000 14.000 138.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 65.000 60.000 48.000 91.000 64.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 632.000 0 0 35.000 36.000
Sum kortsiktig gjeld 680.000 298.000 287.000 139.000 238.000
Sum gjeld og egenkapital 100.000 187.000 49.000 492.000 111.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -580.000 -111.000 -238.000 353.000 -127.000
Likviditetsgrad 1 0.1 0.6 0.2 3.5 0.5
Likviditetsgrad 2 0.1 0.6 0.2 3.6 0.5
Soliditet -126.2 -485.7 71.7 -114.4
Resultatgrad -10.7 0.6 -19.6 13.0 12.6
Rentedekningsgrad -27.7 1.1 -25.9 241.0 -127.3
Gjeldsgrad -1.2 -1.8 -1.2 0.4 -1.9
Total kapitalrentabilitet 12.8 -1161.2 98.0 344.1
Signatur
14.02.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
15.11.2018
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex