Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Stiftelsen Sesam
Juridisk navn:  Stiftelsen Sesam
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55561143
Wollert Konows Plass 1 Wollert Konows Plass 1 Fax: 55561165
5224 Nesttun 5224 Nesttun
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 971500395
Aksjekapital: 150.000 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 8/1/1992 1
Foretakstype: STI
Revisor: Revisjons-Partner AS
Utvikling:
Omsetning  
  
16.67%
Resultat  
  
246.88%
Egenkapital  
  
35.92%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 6.838.000 5.861.000 5.863.000 5.627.000 5.255.000
Resultat: 1.169.000 337.000 568.000 276.000 -242.000
Egenkapital: 4.420.000 3.252.000 2.915.000 2.347.000 2.070.000
Regnskap for  Stiftelsen Sesam
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 6.838.000 5.861.000 5.863.000 5.627.000 5.255.000
Driftskostnader -5.634.000 -5.492.000 -5.257.000 -5.305.000 -5.455.000
Driftsresultat 1.203.000 368.000 606.000 322.000 -200.000
Finansinntekter 7.000 14.000 12.000 10.000 6.000
Finanskostnader -41.000 -45.000 -50.000 -55.000 -48.000
Finans -34.000 -31.000 -38.000 -45.000 -42.000
Resultat før skatt 1.169.000 337.000 568.000 276.000 -242.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.169.000 337.000 568.000 276.000 504.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.257.000 2.355.000 2.452.000 2.578.000 2.754.000
Sum omløpsmidler 5.392.000 4.230.000 3.884.000 3.293.000 2.928.000
Sum eiendeler 7.649.000 6.585.000 6.336.000 5.871.000 5.682.000
Sum opptjent egenkapital 4.270.000 3.102.000 2.765.000 2.197.000 1.920.000
Sum egenkapital 4.420.000 3.252.000 2.915.000 2.347.000 2.070.000
Sum langsiktig gjeld 723.000 836.000 944.000 1.047.000 1.145.000
Sum kortsiktig gjeld 2.506.000 2.497.000 2.477.000 2.477.000 2.467.000
Sum gjeld og egenkapital 7.649.000 6.585.000 6.336.000 5.871.000 5.682.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.934.000 5.056.000 5.102.000 4.878.000 4.581.000
Andre inntekter 904.000 804.000 761.000 749.000 675.000
Driftsinntekter 6.838.000 5.861.000 5.863.000 5.627.000 5.255.000
Varekostnad -383.000 -318.000 -385.000 -388.000 -423.000
Lønninger -3.474.000 -3.451.000 -3.290.000 -3.124.000 -2.732.000
Avskrivning -97.000 -97.000 -126.000 -176.000 -171.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.680.000 -1.626.000 -1.456.000 -1.617.000 -2.129.000
Driftskostnader -5.634.000 -5.492.000 -5.257.000 -5.305.000 -5.455.000
Driftsresultat 1.203.000 368.000 606.000 322.000 -200.000
Finansinntekter 7.000 14.000 12.000 10.000 6.000
Finanskostnader -41.000 -45.000 -50.000 -55.000 -48.000
Finans -34.000 -31.000 -38.000 -45.000 -42.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.169.000 337.000 568.000 276.000 504.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 2.248.000 2.337.000 2.426.000 2.515.000 2.604.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 9.000 17.000 26.000 62.000 149.000
Sum varige driftsmidler 2.257.000 2.355.000 2.452.000 2.578.000 2.754.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 2.257.000 2.355.000 2.452.000 2.578.000 2.754.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 4.000 5.000 0 19.000 1.000
Andre fordringer 82.000 80.000 83.000 42.000 55.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 5.306.000 4.145.000 3.801.000 3.231.000 2.871.000
Sum omløpsmidler 5.392.000 4.230.000 3.884.000 3.293.000 2.928.000
Sum eiendeler 7.649.000 6.585.000 6.336.000 5.871.000 5.682.000
Sum opptjent egenkapital 4.270.000 3.102.000 2.765.000 2.197.000 1.920.000
Sum egenkapital 4.420.000 3.252.000 2.915.000 2.347.000 2.070.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 723.000 836.000 944.000 1.047.000 1.145.000
Leverandørgjeld 118.000 98.000 113.000 108.000 97.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 232.000 246.000 227.000 231.000 242.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.156.000 2.154.000 2.138.000 2.139.000 2.128.000
Sum kortsiktig gjeld 2.506.000 2.497.000 2.477.000 2.477.000 2.467.000
Sum gjeld og egenkapital 7.649.000 6.585.000 6.336.000 5.871.000 5.682.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.886.000 1.733.000 1.407.000 816.000 461.000
Likviditetsgrad 1 2.2 1.7 1.6 1.3 1.2
Likviditetsgrad 2 2.2 1.7 1.6 1.3 1.2
Soliditet 57.8 49.4 4 4 36.4
Resultatgrad 17.6 6.3 10.3 5.7 -3.8
Rentedekningsgrad 29.3 8.2 12.1 5.9 -4.0
Gjeldsgrad 0.7 1 1.2 1.5 1.7
Total kapitalrentabilitet 15.8 5.8 9.8 5.7 -3.4
Signatur
09.12.2015
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
09.12.2015
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex