Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Stiftelsen Skorovasfondet
Juridisk navn:  Stiftelsen Skorovasfondet
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 74602433
Fax:
7893 Skorovatn 7893 Skorovatn
Fylke: Kommune:
Trøndelag Namsskogan
Org.nr: 988000329
Aksjekapital: 1.000.000 NOK
Etableringsdato: 5/29/1997
Foretakstype: STI
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Økonomihuset Magnussen As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
86.33%
Egenkapital  
  
-4.33%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -38.000 -278.000 13.000 11.000 -122.000
Egenkapital: 840.000 878.000 1.156.000 1.143.000 1.132.000
Regnskap for  Stiftelsen Skorovasfondet
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -44.000 -202.000 -12.000 -14.000 -155.000
Driftsresultat -44.000 -202.000 -12.000 -14.000 -155.000
Finansinntekter 7.000 24.000 26.000 25.000 32.000
Finanskostnader 0 -100.000 0 0 0
Finans 7.000 -76.000 26.000 25.000 32.000
Resultat før skatt -38.000 -278.000 13.000 11.000 -122.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -38.000 -278.000 13.000 11.000 -122.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 100.000 100.000 490.000 525.000 460.000
Sum omløpsmidler 740.000 778.000 666.000 618.000 672.000
Sum eiendeler 840.000 878.000 1.156.000 1.143.000 1.132.000
Sum opptjent egenkapital 240.000 278.000 156.000 143.000 132.000
Sum egenkapital 840.000 878.000 1.156.000 1.143.000 1.132.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 840.000 878.000 1.156.000 1.143.000 1.132.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -44.000 -202.000 -12.000 -14.000 -155.000
Driftskostnader -44.000 -202.000 -12.000 -14.000 -155.000
Driftsresultat -44.000 -202.000 -12.000 -14.000 -155.000
Finansinntekter 7.000 24.000 26.000 25.000 32.000
Finanskostnader 0 -100.000 0 0 0
Finans 7.000 -76.000 26.000 25.000 32.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -38.000 -278.000 13.000 11.000 -122.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 100.000 100.000 490.000 525.000 460.000
Sum anleggsmidler 100.000 100.000 490.000 525.000 460.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 2.000 55.000 56.000
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 740.000 778.000 665.000 563.000 616.000
Sum omløpsmidler 740.000 778.000 666.000 618.000 672.000
Sum eiendeler 840.000 878.000 1.156.000 1.143.000 1.132.000
Sum opptjent egenkapital 240.000 278.000 156.000 143.000 132.000
Sum egenkapital 840.000 878.000 1.156.000 1.143.000 1.132.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 840.000 878.000 1.156.000 1.143.000 1.132.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 740.000 778.000 666.000 618.000 672.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0 0.0
Soliditet 1 1 1 1 100.0
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0 0.0
Total kapitalrentabilitet -4.4 -20.3 1.2 1 -10.9
Signatur
24.04.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
24.04.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex