Stiftelsen Soria Moria Steinerbarnehage
Juridisk navn:  Stiftelsen Soria Moria Steinerbarnehage
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 52712758
Postboks 2522 Skjoldavegen 173 Fax:
5512 Haugesund 5532 Haugesund
Fylke: Kommune:
Rogaland Haugesund
Org.nr: 971484160
Aksjekapital: 512.075 NOK
Antall ansatte: 32
Etableringsdato: 6/4/1997 1
Foretakstype: STI
Revisor: Deloitte AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-0.9%
Resultat  
  
600.65%
Egenkapital  
  
21.38%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 11.821.000 11.928.000 11.554.000 11.169.000 10.783.000
Resultat: 771.000 -154.000 -368.000 328.000 32.000
Egenkapital: 4.377.000 3.606.000 3.759.000 4.128.000 3.799.000
Regnskap for  Stiftelsen Soria Moria Steinerbarnehage
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 11.821.000 11.928.000 11.554.000 11.169.000 10.783.000
Driftskostnader -11.030.000 -12.056.000 -11.898.000 -10.811.000 -10.715.000
Driftsresultat 790.000 -127.000 -344.000 358.000 68.000
Finansinntekter -15.000 -14.000 -10.000 -10.000 -2.000
Finanskostnader -4.000 -12.000 -14.000 -20.000 -35.000
Finans -19.000 -26.000 -24.000 -30.000 -37.000
Resultat før skatt 771.000 -154.000 -368.000 328.000 32.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 771.000 -154.000 -368.000 328.000 32.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.988.000 4.175.000 4.362.000 4.508.000 4.688.000
Sum omløpsmidler 3.137.000 2.515.000 1.988.000 2.602.000 2.347.000
Sum eiendeler 7.125.000 6.690.000 6.350.000 7.110.000 7.035.000
Sum opptjent egenkapital 3.865.000 3.094.000 3.247.000 3.616.000 3.287.000
Sum egenkapital 4.377.000 3.606.000 3.759.000 4.128.000 3.799.000
Sum langsiktig gjeld 1.039.000 1.347.000 1.739.000 2.012.000 2.332.000
Sum kortsiktig gjeld 1.710.000 1.736.000 851.000 971.000 904.000
Sum gjeld og egenkapital 7.126.000 6.689.000 6.349.000 7.111.000 7.035.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.570.000 2.519.000 2.413.000 2.304.000 2.256.000
Andre inntekter 9.251.000 9.409.000 9.140.000 8.866.000 8.528.000
Driftsinntekter 11.821.000 11.928.000 11.554.000 11.169.000 10.783.000
Varekostnad -372.000 -415.000 -429.000 -476.000 -474.000
Lønninger -9.398.000 -10.276.000 -10.042.000 -8.935.000 -8.851.000
Avskrivning -187.000 -187.000 -181.000 -180.000 -180.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.073.000 -1.178.000 -1.246.000 -1.220.000 -1.210.000
Driftskostnader -11.030.000 -12.056.000 -11.898.000 -10.811.000 -10.715.000
Driftsresultat 790.000 -127.000 -344.000 358.000 68.000
Finansinntekter -15.000 -14.000 -10.000 -10.000 -2.000
Finanskostnader -4.000 -12.000 -14.000 -20.000 -35.000
Finans -19.000 -26.000 -24.000 -30.000 -37.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 771.000 -154.000 -368.000 328.000 32.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 3.969.000 4.149.000 4.329.000 4.508.000 4.688.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 19.000 26.000 33.000 0 0
Sum varige driftsmidler 3.988.000 4.175.000 4.362.000 4.508.000 4.688.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 3.988.000 4.175.000 4.362.000 4.508.000 4.688.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer -5.000 -25.000 -31.000 -107.000 46.000
Andre fordringer 610.000 533.000 244.000 238.000 24.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.532.000 2.007.000 1.774.000 2.470.000 2.277.000
Sum omløpsmidler 3.137.000 2.515.000 1.988.000 2.602.000 2.347.000
Sum eiendeler 7.125.000 6.690.000 6.350.000 7.110.000 7.035.000
Sum opptjent egenkapital 3.865.000 3.094.000 3.247.000 3.616.000 3.287.000
Sum egenkapital 4.377.000 3.606.000 3.759.000 4.128.000 3.799.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 -92.000 -46.000 -107.000
Sum langsiktig gjeld 1.039.000 1.347.000 1.739.000 2.012.000 2.332.000
Leverandørgjeld 205.000 151.000 74.000 122.000 108.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 622.000 659.000 -34.000 37.000 55.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 882.000 926.000 904.000 858.000 847.000
Sum kortsiktig gjeld 1.710.000 1.736.000 851.000 971.000 904.000
Sum gjeld og egenkapital 7.126.000 6.689.000 6.349.000 7.111.000 7.035.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.427.000 779.000 1.137.000 1.631.000 1.443.000
Likviditetsgrad 1 1.8 1.4 2.3 2.7 2.6
Likviditetsgrad 2 1.8 1.4 2.3 2.7 2.6
Soliditet 61.4 53.9 59.2 58.1 54.0
Resultatgrad 6.7 -1.1 3.2 0.6
Rentedekningsgrad 197.5 -10.6 -24.6 17.9 1.9
Gjeldsgrad 0.6 0.9 0.7 0.7 0.9
Total kapitalrentabilitet 10.9 -2.1 -5.6 4.9 0.9
Signatur
22.04.2016
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
22.04.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex