Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Stiftelsen Steinerskolen I Indre østfold
Juridisk navn:  Stiftelsen Steinerskolen I Indre østfold
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69844020
Romsveien 10 Romsveien 10 Fax: 69844029
1815 Askim 1815 Askim
Fylke: Kommune:
Viken Indre Østfold
Org.nr: 962222013
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 39
Etableringsdato: 8/1/1992 1
Foretakstype: STI
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Pedersen & Skogholt Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-9.56%
Resultat  
  
-54.16%
Egenkapital  
  
5.24%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 20.872.000 23.079.000 23.952.000 21.289.000 20.084.000
Resultat: 969.000 2.114.000 2.554.000 1.242.000 2.126.000
Egenkapital: 19.448.000 18.479.000 16.365.000 13.811.000 12.567.000
Regnskap for  Stiftelsen Steinerskolen I Indre østfold
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 20.872.000 23.079.000 23.952.000 21.289.000 20.084.000
Driftskostnader -19.825.000 -20.884.000 -21.280.000 -19.801.000 -17.602.000
Driftsresultat 1.047.000 2.195.000 2.672.000 1.488.000 2.482.000
Finansinntekter 61.000 53.000 54.000 61.000 89.000
Finanskostnader -138.000 -135.000 -172.000 -307.000 -445.000
Finans -77.000 -82.000 -118.000 -246.000 -356.000
Resultat før skatt 969.000 2.114.000 2.554.000 1.242.000 2.126.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 969.000 2.114.000 2.554.000 1.242.000 2.126.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 14.565.000 15.124.000 15.090.000 14.788.000 14.180.000
Sum omløpsmidler 10.724.000 9.412.000 9.300.000 8.493.000 9.832.000
Sum eiendeler 25.289.000 24.536.000 24.390.000 23.281.000 24.012.000
Sum opptjent egenkapital 19.348.000 18.379.000 16.265.000 13.712.000 12.567.000
Sum egenkapital 19.448.000 18.479.000 16.365.000 13.811.000 12.567.000
Sum langsiktig gjeld 3.147.000 3.256.000 3.364.000 4.810.000 8.095.000
Sum kortsiktig gjeld 2.694.000 2.801.000 4.661.000 4.660.000 3.350.000
Sum gjeld og egenkapital 25.289.000 24.536.000 24.390.000 23.282.000 24.012.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 20.872.000 23.079.000 23.952.000 21.289.000 20.084.000
Driftsinntekter 20.872.000 23.079.000 23.952.000 21.289.000 20.084.000
Varekostnad -872.000 -1.101.000 -1.220.000 -1.165.000 -1.020.000
Lønninger -15.648.000 -16.695.000 -17.657.000 -16.152.000 -14.340.000
Avskrivning -1.179.000 -1.126.000 -1.003.000 -896.000 -824.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.126.000 -1.962.000 -1.400.000 -1.588.000 -1.418.000
Driftskostnader -19.825.000 -20.884.000 -21.280.000 -19.801.000 -17.602.000
Driftsresultat 1.047.000 2.195.000 2.672.000 1.488.000 2.482.000
Finansinntekter 61.000 53.000 54.000 61.000 89.000
Finanskostnader -138.000 -135.000 -172.000 -307.000 -445.000
Finans -77.000 -82.000 -118.000 -246.000 -356.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 362.000 -1.190.000 0 0
Årsresultat 969.000 2.114.000 2.554.000 1.242.000 2.126.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 13.669.000 13.680.000 13.669.000 13.718.000 13.403.000
Maskiner anlegg 0 247.000 338.000 212.000 197.000
Driftsløsøre 636.000 936.000 822.000 597.000 320.000
Sum varige driftsmidler 14.304.000 14.863.000 14.829.000 14.527.000 13.919.000
Sum finansielle anleggsmidler 261.000 261.000 261.000 261.000 261.000
Sum anleggsmidler 14.565.000 15.124.000 15.090.000 14.788.000 14.180.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 319.000 588.000 0 0 0
Andre fordringer 266.000 319.000 572.000 610.000 390.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 10.138.000 8.505.000 8.728.000 7.884.000 9.442.000
Sum omløpsmidler 10.724.000 9.412.000 9.300.000 8.493.000 9.832.000
Sum eiendeler 25.289.000 24.536.000 24.390.000 23.281.000 24.012.000
Sum opptjent egenkapital 19.348.000 18.379.000 16.265.000 13.712.000 12.567.000
Sum egenkapital 19.448.000 18.479.000 16.365.000 13.811.000 12.567.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 3.147.000 3.256.000 3.364.000 4.810.000 8.095.000
Leverandørgjeld 288.000 157.000 188.000 366.000 522.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 946.000 1.046.000 1.507.000 1.419.000 1.004.000
Utbytte 0 362.000 -1.190.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.460.000 1.599.000 2.966.000 2.875.000 1.824.000
Sum kortsiktig gjeld 2.694.000 2.801.000 4.661.000 4.660.000 3.350.000
Sum gjeld og egenkapital 25.289.000 24.536.000 24.390.000 23.282.000 24.012.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 8.030.000 6.611.000 4.639.000 3.833.000 6.482.000
Likviditetsgrad 1 4 3.4 2 1.8 2.9
Likviditetsgrad 2 4 3.4 2 1.8 3.0
Soliditet 76.9 75.3 67.1 59.3 52.3
Resultatgrad 5 9.5 11.2 7 12.4
Rentedekningsgrad 7.6 16.3 15.5 4.8 5.8
Gjeldsgrad 0.3 0.3 0.5 0.7 0.9
Total kapitalrentabilitet 4.4 9.2 11.2 6.7 10.7
Signatur
26.02.2021
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
26.02.2021
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex