Stiftelsen Tønsbergmessen
Juridisk navn:  Stiftelsen Tønsbergmessen
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 33318153
Postboks 371 Sentrum Stenmalveien 32 Fax: 33318354
3101 Tønsberg 3111 Tønsberg
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Tønsberg
Org.nr: 964019681
Aksjekapital: 200.000 NOK
Etableringsdato: 11/1/1967
Foretakstype: STI
Revisor: Henka Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
-31.53%
Resultat  
  
25.49%
Egenkapital  
  
-8.45%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 443.000 647.000 621.000 578.000 529.000
Resultat: -38.000 -51.000 16.000 93.000 -165.000
Egenkapital: 1.137.000 1.242.000 1.871.000 1.855.000 1.762.000
Regnskap for  Stiftelsen Tønsbergmessen
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 443.000 647.000 621.000 578.000 529.000
Driftskostnader -481.000 -706.000 -600.000 -483.000 -693.000
Driftsresultat -39.000 -58.000 21.000 95.000 -163.000
Finansinntekter 7.000 14.000 0 0 0
Finanskostnader -6.000 -6.000 -5.000 -2.000 -2.000
Finans 1.000 8.000 -5.000 -2.000 -2.000
Resultat før skatt -38.000 -51.000 16.000 93.000 -165.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -104.000 -630.000 16.000 93.000 -165.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 9.000 1.554.000 1.665.000 1.777.000
Sum omløpsmidler 1.228.000 1.272.000 321.000 319.000 295.000
Sum eiendeler 1.228.000 1.281.000 1.875.000 1.984.000 2.072.000
Sum opptjent egenkapital 937.000 1.042.000 1.671.000 1.655.000 1.562.000
Sum egenkapital 1.137.000 1.242.000 1.871.000 1.855.000 1.762.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 127.000 277.000
Sum kortsiktig gjeld 91.000 39.000 3.000 2.000 33.000
Sum gjeld og egenkapital 1.228.000 1.281.000 1.874.000 1.984.000 2.072.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 443.000 627.000 583.000 538.000 479.000
Andre inntekter 0 20.000 38.000 40.000 50.000
Driftsinntekter 443.000 647.000 621.000 578.000 529.000
Varekostnad -46.000 -79.000 -78.000 -83.000 -55.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -9.000 -12.000 -12.000 -12.000 -10.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -426.000 -615.000 -510.000 -388.000 -628.000
Driftskostnader -481.000 -706.000 -600.000 -483.000 -693.000
Driftsresultat -39.000 -58.000 21.000 95.000 -163.000
Finansinntekter 7.000 14.000 0 0 0
Finanskostnader -6.000 -6.000 -5.000 -2.000 -2.000
Finans 1.000 8.000 -5.000 -2.000 -2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -104.000 -630.000 16.000 93.000 -165.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 9.000 21.000 32.000 44.000
Sum varige driftsmidler 0 9.000 21.000 32.000 44.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 1.533.000 1.633.000 1.733.000
Sum anleggsmidler 0 9.000 1.554.000 1.665.000 1.777.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 8.000 6.000 0 9.000 0
Andre fordringer 0 0 15.000 5.000 3.000
Sum investeringer 10.000 0 0 0 0
Kasse, bank 1.210.000 1.266.000 306.000 305.000 292.000
Sum omløpsmidler 1.228.000 1.272.000 321.000 319.000 295.000
Sum eiendeler 1.228.000 1.281.000 1.875.000 1.984.000 2.072.000
Sum opptjent egenkapital 937.000 1.042.000 1.671.000 1.655.000 1.562.000
Sum egenkapital 1.137.000 1.242.000 1.871.000 1.855.000 1.762.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 127.000 277.000
Leverandørgjeld 66.000 35.000 3.000 2.000 17.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 25.000 4.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 15.000
Sum kortsiktig gjeld 91.000 39.000 3.000 2.000 33.000
Sum gjeld og egenkapital 1.228.000 1.281.000 1.874.000 1.984.000 2.072.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.137.000 1.233.000 318.000 317.000 262.000
Likviditetsgrad 1 13.5 32.6 1 159.5 8.9
Likviditetsgrad 2 13.5 32.6 1 159.5 9.0
Soliditet 92.6 9 99.8 93.5 85.0
Resultatgrad -8.8 3.4 16.4 -30.8
Rentedekningsgrad -6.5 -9.7 4.2 47.5 -81.5
Gjeldsgrad 0.1 0 0 0.1 0.2
Total kapitalrentabilitet -2.6 -3.4 1.1 4.8 -7.9
Signatur
17.03.2020
STYRETS LEDER OG TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
17.03.2020
PROKURA
JOHANSEN ARILD
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex