Stiftelsen Torgeir Førs Minne
Juridisk navn:  Stiftelsen Torgeir Førs Minne
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 61343888
V/Leif Homme Ellestadvegen 34 Fax: 61343733
2967 Lomen 2967 Lomen
Fylke: Kommune:
Innlandet Vestre Slidre
Org.nr: 974698862
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 7/2/1985 1
Foretakstype: STI
Revisor: Valdresrevisorene As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
15.79%
Egenkapital  
  
-3.63%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -16.000 -19.000 -9.000 -18.000 -5.000
Egenkapital: 425.000 441.000 459.000 468.000 486.000
Regnskap for  Stiftelsen Torgeir Førs Minne
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -21.000 -25.000 -15.000 -25.000 -16.000
Driftsresultat -21.000 -25.000 -15.000 -25.000 -16.000
Finansinntekter 6.000 6.000 6.000 7.000 11.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 6.000 6.000 6.000 7.000 11.000
Resultat før skatt -16.000 -19.000 -9.000 -18.000 -5.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -16.000 -19.000 -9.000 -18.000 -5.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 425.000 441.000 459.000 468.000 486.000
Sum eiendeler 425.000 441.000 459.000 468.000 486.000
Sum opptjent egenkapital 425.000 441.000 459.000 468.000 486.000
Sum egenkapital 425.000 441.000 459.000 468.000 486.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 425.000 441.000 459.000 468.000 486.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -21.000 -25.000 -15.000 -25.000 -16.000
Driftskostnader -21.000 -25.000 -15.000 -25.000 -16.000
Driftsresultat -21.000 -25.000 -15.000 -25.000 -16.000
Finansinntekter 6.000 6.000 6.000 7.000 11.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 6.000 6.000 6.000 7.000 11.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -16.000 -19.000 -9.000 -18.000 -5.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 425.000 441.000 459.000 468.000 486.000
Sum omløpsmidler 425.000 441.000 459.000 468.000 486.000
Sum eiendeler 425.000 441.000 459.000 468.000 486.000
Sum opptjent egenkapital 425.000 441.000 459.000 468.000 486.000
Sum egenkapital 425.000 441.000 459.000 468.000 486.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 425.000 441.000 459.000 468.000 486.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 425.000 441.000 459.000 468.000 486.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0 0.0
Soliditet 1 1 1 1 100.0
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0 0.0
Total kapitalrentabilitet -3.5 -4.3 -3.8 -1.0
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex