Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Stiftelsen Trondheim Pirbad
Juridisk navn:  Stiftelsen Trondheim Pirbad
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 73831800
Havnegata 12 Havnegata 12 Fax: 73831801
7010 Trondheim 7010 Trondheim
Fylke: Kommune:
Trøndelag Trondheim
Org.nr: 976741315
Aksjekapital: 2.450.000 NOK
Antall ansatte: 80
Etableringsdato: 7/3/1996 1
Foretakstype: STI
Revisor: Trondheim Kommunerevisjon
Utvikling:
Omsetning  
  
7.32%
Resultat  
  
26.43%
Egenkapital  
  
17.23%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 62.764.000 58.482.000 50.169.000 50.669.000 51.571.000
Resultat: 6.731.000 5.324.000 56.000 1.968.000 7.093.000
Egenkapital: 45.476.000 38.791.000 33.493.000 33.426.000 31.483.000
Regnskap for  Stiftelsen Trondheim Pirbad
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 62.764.000 58.482.000 50.169.000 50.669.000 51.571.000
Driftskostnader -51.107.000 -48.355.000 -46.179.000 -45.292.000 -41.433.000
Driftsresultat 11.657.000 10.126.000 3.989.000 5.376.000 10.138.000
Finansinntekter 480.000 313.000 300.000 378.000 594.000
Finanskostnader -5.406.000 -5.115.000 -4.233.000 -3.786.000 -3.639.000
Finans -4.926.000 -4.802.000 -3.933.000 -3.408.000 -3.045.000
Resultat før skatt 6.731.000 5.324.000 56.000 1.968.000 7.093.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 6.686.000 5.298.000 67.000 1.943.000 7.093.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 254.848.000 263.352.000 256.306.000 216.979.000 208.607.000
Sum omløpsmidler 44.874.000 43.754.000 61.738.000 22.300.000 28.194.000
Sum eiendeler 299.722.000 307.106.000 318.044.000 239.279.000 236.801.000
Sum opptjent egenkapital 43.026.000 36.341.000 31.043.000 30.976.000 29.033.000
Sum egenkapital 45.476.000 38.791.000 33.493.000 33.426.000 31.483.000
Sum langsiktig gjeld 245.530.000 257.170.000 268.811.000 196.296.000 200.524.000
Sum kortsiktig gjeld 8.716.000 11.145.000 15.740.000 9.557.000 4.795.000
Sum gjeld og egenkapital 299.722.000 307.106.000 318.044.000 239.279.000 236.802.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 55.578.000 51.451.000 42.938.000 49.835.000 50.737.000
Andre inntekter 7.186.000 7.030.000 7.230.000 834.000 834.000
Driftsinntekter 62.764.000 58.482.000 50.169.000 50.669.000 51.571.000
Varekostnad -4.683.000 -4.392.000 -4.111.000 -3.803.000 -3.639.000
Lønninger -18.906.000 -19.823.000 -16.396.000 -16.060.000 -15.060.000
Avskrivning -10.909.000 -10.201.000 -8.246.000 -9.869.000 -7.528.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -16.609.000 -13.939.000 -17.426.000 -15.560.000 -15.206.000
Driftskostnader -51.107.000 -48.355.000 -46.179.000 -45.292.000 -41.433.000
Driftsresultat 11.657.000 10.126.000 3.989.000 5.376.000 10.138.000
Finansinntekter 480.000 313.000 300.000 378.000 594.000
Finanskostnader -5.406.000 -5.115.000 -4.233.000 -3.786.000 -3.639.000
Finans -4.926.000 -4.802.000 -3.933.000 -3.408.000 -3.045.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 6.686.000 5.298.000 67.000 1.943.000 7.093.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 1.458.000 709.000 0 0 0
Fast eiendom 252.991.000 262.282.000 255.739.000 215.976.000 207.268.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 399.000 361.000 567.000 1.003.000 1.339.000
Sum varige driftsmidler 253.390.000 262.643.000 256.306.000 216.979.000 208.607.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 254.848.000 263.352.000 256.306.000 216.979.000 208.607.000
Varebeholdning 586.000 576.000 586.000 600.000 667.000
Kundefordringer 5.741.000 4.854.000 1.094.000 1.251.000 816.000
Andre fordringer 703.000 881.000 564.000 367.000 101.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 37.844.000 37.445.000 59.494.000 20.082.000 26.610.000
Sum omløpsmidler 44.874.000 43.754.000 61.738.000 22.300.000 28.194.000
Sum eiendeler 299.722.000 307.106.000 318.044.000 239.279.000 236.801.000
Sum opptjent egenkapital 43.026.000 36.341.000 31.043.000 30.976.000 29.033.000
Sum egenkapital 45.476.000 38.791.000 33.493.000 33.426.000 31.483.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 245.530.000 257.170.000 268.811.000 196.296.000 200.524.000
Leverandørgjeld 1.490.000 2.631.000 12.668.000 6.720.000 3.227.000
Betalbar skatt 45.000 28.000 9.000 26.000 0
Skyldig offentlige avgifter 2.503.000 1.931.000 -677.000 -1.095.000 747.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 4.678.000 6.555.000 3.740.000 3.906.000 821.000
Sum kortsiktig gjeld 8.716.000 11.145.000 15.740.000 9.557.000 4.795.000
Sum gjeld og egenkapital 299.722.000 307.106.000 318.044.000 239.279.000 236.802.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 36.158.000 32.609.000 45.998.000 12.743.000 23.399.000
Likviditetsgrad 1 5.1 3.9 3.9 2.3 5.9
Likviditetsgrad 2 5.1 3.9 3.9 2.3 5.8
Soliditet 15.2 12.6 10.5 1 13.3
Resultatgrad 18.6 17.3 8 10.6 19.7
Rentedekningsgrad 2.2 2 0.9 1.4 2.9
Gjeldsgrad 5.6 6.9 8.5 6.2 6.5
Total kapitalrentabilitet 4 3.4 1.3 2.4 4.5
Signatur
29.10.2010
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
29.10.2010
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex