Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Stiftelsen Tysfjord-Russland
Juridisk navn:  Stiftelsen Tysfjord-Russland
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Postboks 36 C/O Per Arne Rahka Dragsarmen 89 Fax:
8270 Drag 8270 Drag
Fylke: Kommune:
Nordland Hamarøy 
Org.nr: 992362596
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 1/17/2008
Foretakstype: STI
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Ájvan Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
43.59%
Egenkapital  
  
-12.87%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 32.000 0 44.000 81.000 220.000
Resultat: -22.000 -39.000 -47.000 -80.000 38.000
Egenkapital: 149.000 171.000 210.000 258.000 338.000
Regnskap for  Stiftelsen Tysfjord-Russland
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 32.000 0 44.000 81.000 220.000
Driftskostnader -55.000 -40.000 -92.000 -164.000 -187.000
Driftsresultat -23.000 -40.000 -48.000 -83.000 33.000
Finansinntekter 0 1.000 1.000 3.000 4.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 1.000 1.000 3.000 4.000
Resultat før skatt -22.000 -39.000 -47.000 -80.000 38.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -22.000 -39.000 -47.000 -80.000 38.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 149.000 180.000 210.000 258.000 338.000
Sum eiendeler 149.000 180.000 210.000 258.000 338.000
Sum opptjent egenkapital 49.000 71.000 110.000 158.000 238.000
Sum egenkapital 149.000 171.000 210.000 258.000 338.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 9.000 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 149.000 180.000 210.000 258.000 338.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 32.000 0 44.000 81.000 220.000
Driftsinntekter 32.000 0 44.000 81.000 220.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 -44.000 -80.000 -94.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -55.000 -40.000 -48.000 -84.000 -93.000
Driftskostnader -55.000 -40.000 -92.000 -164.000 -187.000
Driftsresultat -23.000 -40.000 -48.000 -83.000 33.000
Finansinntekter 0 1.000 1.000 3.000 4.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 1.000 1.000 3.000 4.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -22.000 -39.000 -47.000 -80.000 38.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 93.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 149.000 180.000 210.000 258.000 245.000
Sum omløpsmidler 149.000 180.000 210.000 258.000 338.000
Sum eiendeler 149.000 180.000 210.000 258.000 338.000
Sum opptjent egenkapital 49.000 71.000 110.000 158.000 238.000
Sum egenkapital 149.000 171.000 210.000 258.000 338.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 9.000 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 9.000 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 149.000 180.000 210.000 258.000 338.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 149.000 171.000 210.000 258.000 338.000
Likviditetsgrad 1 2
Likviditetsgrad 2 0 2 0 0.0 0.0
Soliditet 1 9 1 100.0 100.0
Resultatgrad -71.9 -109.1 -102.5 15.0
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0.1 0 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet -15.4 -21.7 -22.4 -31.0 10.9
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex