Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Stiftelsen Verdensteatret
Juridisk navn:  Stiftelsen Verdensteatret
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22357949
Marselis' Gate 27 Marselis' Gate 27 Fax:
0551 Oslo 551 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 975600874
Aksjekapital: 10.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 12/29/1991
Foretakstype: STI
Tidligere navn: verdensteatret v/ lisbeth j bodd
Revisor: Kj Revisjon Da
Regnskapsfører: Alt Ajour As
Utvikling:
Omsetning  
  
31.01%
Resultat  
  
23.84%
Egenkapital  
  
-89.67%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 5.289.000 4.037.000 4.148.000 4.831.000 4.316.000
Resultat: -460.000 -604.000 14.000 385.000 329.000
Egenkapital: 53.000 513.000 1.117.000 1.103.000 718.000
Regnskap for  Stiftelsen Verdensteatret
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 5.289.000 4.037.000 4.148.000 4.831.000 4.316.000
Driftskostnader -5.750.000 -4.638.000 -4.132.000 -4.448.000 -3.988.000
Driftsresultat -459.000 -601.000 16.000 382.000 328.000
Finansinntekter 1.000 1.000 2.000 2.000 2.000
Finanskostnader -1.000 -4.000 -4.000 0 0
Finans 0 -3.000 -2.000 2.000 2.000
Resultat før skatt -460.000 -604.000 14.000 385.000 329.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -460.000 -604.000 14.000 385.000 329.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 224.000 237.000 199.000 298.000 322.000
Sum omløpsmidler 190.000 742.000 922.000 808.000 399.000
Sum eiendeler 414.000 979.000 1.121.000 1.106.000 721.000
Sum opptjent egenkapital 43.000 503.000 1.107.000 1.093.000 708.000
Sum egenkapital 53.000 513.000 1.117.000 1.103.000 718.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 361.000 465.000 4.000 4.000 3.000
Sum gjeld og egenkapital 414.000 978.000 1.121.000 1.107.000 721.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.289.000 4.037.000 0 4.831.000 4.268.000
Andre inntekter 0 0 4.148.000 0 48.000
Driftsinntekter 5.289.000 4.037.000 4.148.000 4.831.000 4.316.000
Varekostnad -256.000 -252.000 -359.000 -145.000 -279.000
Lønninger -3.394.000 -3.160.000 -2.792.000 -1.157.000 -924.000
Avskrivning -13.000 0 0 -17.000 -26.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.087.000 -1.226.000 -981.000 -3.129.000 -2.759.000
Driftskostnader -5.750.000 -4.638.000 -4.132.000 -4.448.000 -3.988.000
Driftsresultat -459.000 -601.000 16.000 382.000 328.000
Finansinntekter 1.000 1.000 2.000 2.000 2.000
Finanskostnader -1.000 -4.000 -4.000 0 0
Finans 0 -3.000 -2.000 2.000 2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -460.000 -604.000 14.000 385.000 329.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 25.000 38.000 0 0 215.000
Sum varige driftsmidler 25.000 38.000 0 0 215.000
Sum finansielle anleggsmidler 199.000 199.000 199.000 298.000 106.000
Sum anleggsmidler 224.000 237.000 199.000 298.000 322.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 20.000 169.000 107.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 170.000 574.000 816.000 808.000 399.000
Sum omløpsmidler 190.000 742.000 922.000 808.000 399.000
Sum eiendeler 414.000 979.000 1.121.000 1.106.000 721.000
Sum opptjent egenkapital 43.000 503.000 1.107.000 1.093.000 708.000
Sum egenkapital 53.000 513.000 1.117.000 1.103.000 718.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 78.000 9.000 0 0 -5.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 105.000 235.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 178.000 221.000 4.000 4.000 7.000
Sum kortsiktig gjeld 361.000 465.000 4.000 4.000 3.000
Sum gjeld og egenkapital 414.000 978.000 1.121.000 1.107.000 721.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -171.000 277.000 918.000 804.000 396.000
Likviditetsgrad 1 0.5 1.6 230.5 2 133.0
Likviditetsgrad 2 0.5 1.6 230.5 2 133.1
Soliditet 12.8 52.5 99.6 99.6 99.6
Resultatgrad -8.7 -14.9 0.4 7.9 7.6
Rentedekningsgrad -150.3 4
Gjeldsgrad 6.8 0.9 0 0 0.0
Total kapitalrentabilitet -110.6 -61.3 1.6 34.7 45.8
Signatur
09.12.2015
STYRETS LEDER OG NESTLEDER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex