Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Stiftelsen Villvin Kunsthåndverker- Marked
Juridisk navn:  Stiftelsen Villvin Kunsthåndverker- Marked
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Krags Gate 3 Krags Gate 3 Fax:
4950 Risør 4950 Risør
Fylke: Kommune:
Agder Risør
Org.nr: 977548861
Aksjekapital: 25.000 NOK
Antall ansatte: 12
Etableringsdato: 5/22/1997
Foretakstype: STI
Revisor: Revisjon Skagerrak AS
Regnskapsfører: Eksakt Regnskap A/S
Utvikling:
Omsetning  
  
0.6%
Resultat  
  
-197.22%
Egenkapital  
  
-16.67%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 675.000 671.000 684.000 722.000 690.000
Resultat: -35.000 36.000 -13.000 4.000 87.000
Egenkapital: 175.000 210.000 174.000 187.000 183.000
Regnskap for  Stiftelsen Villvin Kunsthåndverker- Marked
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 675.000 671.000 684.000 722.000 690.000
Driftskostnader -710.000 -635.000 -697.000 -718.000 -603.000
Driftsresultat -35.000 36.000 -13.000 3.000 87.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt -35.000 36.000 -13.000 4.000 87.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -35.000 36.000 -13.000 4.000 87.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 132.000 134.000 127.000 143.000 78.000
Sum omløpsmidler 130.000 224.000 118.000 176.000 166.000
Sum eiendeler 262.000 358.000 245.000 319.000 244.000
Sum opptjent egenkapital 150.000 185.000 149.000 162.000 158.000
Sum egenkapital 175.000 210.000 174.000 187.000 183.000
Sum langsiktig gjeld 17.000 52.000 17.000 29.000 6.000
Sum kortsiktig gjeld 69.000 95.000 54.000 103.000 55.000
Sum gjeld og egenkapital 261.000 357.000 245.000 319.000 244.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 251.000 251.000 205.000 228.000 203.000
Andre inntekter 424.000 420.000 479.000 494.000 487.000
Driftsinntekter 675.000 671.000 684.000 722.000 690.000
Varekostnad 0 -10.000 0 0 0
Lønninger -282.000 -250.000 -260.000 -284.000 -285.000
Avskrivning -26.000 -16.000 -16.000 -16.000 -9.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -402.000 -359.000 -421.000 -418.000 -309.000
Driftskostnader -710.000 -635.000 -697.000 -718.000 -603.000
Driftsresultat -35.000 36.000 -13.000 3.000 87.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -35.000 36.000 -13.000 4.000 87.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 132.000 134.000 127.000 143.000 78.000
Sum varige driftsmidler 132.000 134.000 127.000 143.000 78.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 132.000 134.000 127.000 143.000 78.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 1.000 0 0 5.000 1.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 129.000 224.000 118.000 171.000 166.000
Sum omløpsmidler 130.000 224.000 118.000 176.000 166.000
Sum eiendeler 262.000 358.000 245.000 319.000 244.000
Sum opptjent egenkapital 150.000 185.000 149.000 162.000 158.000
Sum egenkapital 175.000 210.000 174.000 187.000 183.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 17.000 52.000 17.000 29.000 6.000
Leverandørgjeld 3.000 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 13.000 10.000 18.000 13.000 11.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 54.000 85.000 36.000 90.000 44.000
Sum kortsiktig gjeld 69.000 95.000 54.000 103.000 55.000
Sum gjeld og egenkapital 261.000 357.000 245.000 319.000 244.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 61.000 129.000 64.000 73.000 111.000
Likviditetsgrad 1 1.9 2.4 2.2 1.7 3.0
Likviditetsgrad 2 1.9 2.4 2.2 1.8 3.1
Soliditet 6 58.8 7 58.6 75.0
Resultatgrad -5.2 5.4 -1.9 0.4 12.6
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.5 0.7 0.4 0.7 0.3
Total kapitalrentabilitet -13.4 10.1 -5.3 0.9 35.7
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex