Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Stiftelsen Vognildsbua
Juridisk navn:  Stiftelsen Vognildsbua
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 72420637
C/o Erik Skjøtskill, Rute 7 Myrtrøråket 3 Fax:
7340 Oppdal 7343 Vognill
Fylke: Kommune:
Sør-Trøndelag Oppdal
Org.nr: 979775393
Aksjekapital: 523.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 6/1/1997 1
Foretakstype: STI
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Snøhetta Regnskap Oppdal As
Utvikling:
Omsetning  
  
70.1%
Resultat  
  
241.38%
Egenkapital  
  
18.82%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 973.000 572.000 585.000 781.000 632.000
Resultat: 99.000 29.000 -5.000 210.000 -95.000
Egenkapital: 808.000 680.000 651.000 656.000 446.000
Regnskap for  Stiftelsen Vognildsbua
Resultat 2018 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 973.000 572.000 585.000 781.000 632.000
Driftskostnader -867.000 -535.000 -583.000 -554.000 -711.000
Driftsresultat 105.000 37.000 3.000 227.000 -79.000
Finansinntekter 2.000 2.000 4.000 -2.000 1.000
Finanskostnader -9.000 -10.000 -12.000 -15.000 -17.000
Finans -7.000 -8.000 -8.000 -17.000 -16.000
Resultat før skatt 99.000 29.000 -5.000 210.000 -95.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 99.000 29.000 -5.000 210.000 -95.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 792.000 812.000 792.000 765.000 775.000
Sum omløpsmidler 205.000 145.000 162.000 187.000 105.000
Sum eiendeler 997.000 957.000 954.000 952.000 880.000
Sum opptjent egenkapital 285.000 157.000 128.000 133.000 -77.000
Sum egenkapital 808.000 680.000 651.000 656.000 446.000
Sum langsiktig gjeld 138.000 192.000 217.000 242.000 268.000
Sum kortsiktig gjeld 52.000 84.000 86.000 54.000 166.000
Sum gjeld og egenkapital 998.000 956.000 954.000 952.000 880.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 864.000 499.000 519.000 648.000 632.000
Andre inntekter 109.000 74.000 66.000 133.000 0
Driftsinntekter 973.000 572.000 585.000 781.000 632.000
Varekostnad -372.000 -210.000 -209.000 -227.000 -273.000
Lønninger -210.000 -135.000 -172.000 -150.000 -246.000
Avskrivning -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -275.000 -180.000 -192.000 -167.000 -182.000
Driftskostnader -867.000 -535.000 -583.000 -554.000 -711.000
Driftsresultat 105.000 37.000 3.000 227.000 -79.000
Finansinntekter 2.000 2.000 4.000 -2.000 1.000
Finanskostnader -9.000 -10.000 -12.000 -15.000 -17.000
Finans -7.000 -8.000 -8.000 -17.000 -16.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 99.000 29.000 -5.000 210.000 -95.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 776.000 796.000 777.000 749.000 759.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000
Sum varige driftsmidler 792.000 812.000 792.000 765.000 775.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 792.000 812.000 792.000 765.000 775.000
Varebeholdning 38.000 21.000 36.000 31.000 33.000
Kundefordringer 0 9.000 0 2.000 12.000
Andre fordringer 13.000 11.000 21.000 18.000 11.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 155.000 104.000 104.000 136.000 49.000
Sum omløpsmidler 205.000 145.000 162.000 187.000 105.000
Sum eiendeler 997.000 957.000 954.000 952.000 880.000
Sum opptjent egenkapital 285.000 157.000 128.000 133.000 -77.000
Sum egenkapital 808.000 680.000 651.000 656.000 446.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 138.000 192.000 217.000 242.000 268.000
Leverandørgjeld 13.000 78.000 76.000 25.000 81.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 8.000 -3.000 -13.000 12.000 72.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 30.000 9.000 22.000 17.000 13.000
Sum kortsiktig gjeld 52.000 84.000 86.000 54.000 166.000
Sum gjeld og egenkapital 998.000 956.000 954.000 952.000 880.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 153.000 61.000 76.000 133.000 -61.000
Likviditetsgrad 1 3.9 1.7 1.9 3.5 0.6
Likviditetsgrad 2 3.2 1.5 1.5 2.9 0.5
Soliditet 8 71.1 68.2 68.9 50.7
Resultatgrad 10.8 6.5 0.5 29.1 -12.5
Rentedekningsgrad 11.7 3.7 0.6 15.0 -4.6
Gjeldsgrad 0.2 0.4 0.5 0.5 1.0
Total kapitalrentabilitet 10.7 4.1 0.7 23.6 -8.9
Signatur
09.12.2015
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP. STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Auditor Notes for 2015
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex