Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Stiftinga Bensentunet
Juridisk navn:  Stiftinga Bensentunet
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95227311
Atle Reidar Sandnes Årsetbakkane Ålhus Bernsentunet Fax: 95227311
6847 Vassenden 6847 Vassenden
Fylke: Kommune:
Sogn Og Fjordane Jølster
Org.nr: 971364505
Aksjekapital: 750.000 NOK
Etableringsdato: 2/20/1995
Foretakstype: STI
Tidligere navn: stiftinga bendiktunet
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
0%
Resultat  
  
-775%
Egenkapital  
  
-8.68%
Hovedpunkter i regnskapet
2016 2015 2014 2013 2012
Omsetning: 1.000 1.000 51.000 6.000 7.000
Resultat: -70.000 -8.000 41.000 -7.000 -10.000
Egenkapital: 736.000 806.000 815.000 773.000 780.000
Regnskap for  Stiftinga Bensentunet
Resultat 2016 2015 2014 2013 2012
Driftsinntekter 1.000 1.000 51.000 6.000 7.000
Driftskostnader -71.000 -10.000 -9.000 -12.000 -17.000
Driftsresultat -70.000 -8.000 41.000 -7.000 -10.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt -70.000 -8.000 41.000 -7.000 -10.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -70.000 -8.000 41.000 -7.000 -10.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000
Sum omløpsmidler 5.000 58.000 66.000 23.000 30.000
Sum eiendeler 755.000 808.000 816.000 773.000 780.000
Sum opptjent egenkapital -14.000 56.000 65.000 23.000 30.000
Sum egenkapital 736.000 806.000 815.000 773.000 780.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 19.000 2.000 2.000 0 0
Sum gjeld og egenkapital 755.000 808.000 817.000 773.000 780.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 1.000 1.000 51.000 6.000 7.000
Driftsinntekter 1.000 1.000 51.000 6.000 7.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -71.000 -10.000 -9.000 -12.000 -17.000
Driftskostnader -71.000 -10.000 -9.000 -12.000 -17.000
Driftsresultat -70.000 -8.000 41.000 -7.000 -10.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -70.000 -8.000 41.000 -7.000 -10.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 5.000 58.000 66.000 23.000 30.000
Sum omløpsmidler 5.000 58.000 66.000 23.000 30.000
Sum eiendeler 755.000 808.000 816.000 773.000 780.000
Sum opptjent egenkapital -14.000 56.000 65.000 23.000 30.000
Sum egenkapital 736.000 806.000 815.000 773.000 780.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 19.000 2.000 2.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 19.000 2.000 2.000 0 0
Sum gjeld og egenkapital 755.000 808.000 817.000 773.000 780.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -14.000 56.000 64.000 23.000 30.000
Likviditetsgrad 1 0.3 29.0 33.0
Likviditetsgrad 2 0.3 29.1 33.1 0.0 0.0
Soliditet 97.5 99.8 99.8 100.0 100.0
Resultatgrad -800.0 80.4 -116.7 -142.9
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0.0 0.0 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet -9.3 -1.0 5.0 -0.9 -1.3
Signatur
09.12.2015
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Auditor Notes for 2015
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex