Stiftinga Gloppen Musikkfest
Juridisk navn:  Stiftinga Gloppen Musikkfest
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95127546
Valborgkleiva 15 Valborgkleiva 15 Fax:
6823 Sandane 6823 Sandane
Fylke: Kommune:
Vestland Gloppen
Org.nr: 992517484
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 3/29/2008
Foretakstype: STI
Revisor: Firda Revisjon & Rådgivning AS
Regnskapsfører: Accountor Gloppen As
Utvikling:
Omsetning  
  
-5.62%
Resultat  
  
202.66%
Egenkapital  
  
48.65%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.343.000 1.423.000 1.065.000 759.000 885.000
Resultat: 270.000 -263.000 362.000 -206.000 194.000
Egenkapital: 825.000 555.000 811.000 449.000 656.000
Regnskap for  Stiftinga Gloppen Musikkfest
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.343.000 1.423.000 1.065.000 759.000 885.000
Driftskostnader -1.074.000 -1.685.000 -703.000 -965.000 -691.000
Driftsresultat 270.000 -263.000 362.000 -207.000 194.000
Finansinntekter 0 0 0 0 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 1.000
Resultat før skatt 270.000 -263.000 362.000 -206.000 194.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 270.000 -263.000 362.000 -206.000 194.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.000 5.000 5.000 0 0
Sum omløpsmidler 809.000 595.000 841.000 511.000 691.000
Sum eiendeler 814.000 600.000 846.000 511.000 691.000
Sum opptjent egenkapital 725.000 455.000 711.000 349.000 556.000
Sum egenkapital 825.000 555.000 811.000 449.000 656.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld -11.000 45.000 34.000 62.000 36.000
Sum gjeld og egenkapital 814.000 600.000 845.000 511.000 692.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.280.000 1.400.000 1.050.000 723.000 868.000
Andre inntekter 63.000 23.000 15.000 36.000 17.000
Driftsinntekter 1.343.000 1.423.000 1.065.000 759.000 885.000
Varekostnad -276.000 -859.000 -465.000 -639.000 -470.000
Lønninger -493.000 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -305.000 -826.000 -238.000 -326.000 -221.000
Driftskostnader -1.074.000 -1.685.000 -703.000 -965.000 -691.000
Driftsresultat 270.000 -263.000 362.000 -207.000 194.000
Finansinntekter 0 0 0 0 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 270.000 -263.000 362.000 -206.000 194.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 5.000 5.000 5.000 0 0
Sum anleggsmidler 5.000 5.000 5.000 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 13.000 8.000 494.000 481.000 557.000
Andre fordringer 0 0 2.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 796.000 587.000 344.000 30.000 135.000
Sum omløpsmidler 809.000 595.000 841.000 511.000 691.000
Sum eiendeler 814.000 600.000 846.000 511.000 691.000
Sum opptjent egenkapital 725.000 455.000 711.000 349.000 556.000
Sum egenkapital 825.000 555.000 811.000 449.000 656.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld -11.000 12.000 18.000 46.000 19.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 17.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 17.000 17.000 17.000 17.000
Sum kortsiktig gjeld -11.000 45.000 34.000 62.000 36.000
Sum gjeld og egenkapital 814.000 600.000 845.000 511.000 692.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 820.000 550.000 807.000 449.000 655.000
Likviditetsgrad 1 -73.5 13.2 24.7 8.2 19.2
Likviditetsgrad 2 -73.5 13.2 24.7 8.3 19.2
Soliditet 101.4 92.5 9 87.9 94.8
Resultatgrad 20.1 -18.5 3 -27.3 21.9
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad - 0.1 0 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet 33.2 -43.8 42.8 -40.5 28.2
Signatur
06.03.2020
STYRELEIAR ÅLEINE.
Prokurister
06.03.2020
STYRELEIAR ÅLEINE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex