Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Stiftinga Møre Folkehøgskule
Juridisk navn:  Stiftinga Møre Folkehøgskule
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70041999
Postboks 14 Kyrkjegata 48 Fax: 70041998
6151 Ørsta 6150 Ørsta
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Ørsta
Org.nr: 963652224
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 85
Etableringsdato: 11/16/1974
Foretakstype: STI
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Økonomistyring Ålesund As
Utvikling:
Omsetning  
  
5.41%
Resultat  
  
-59.81%
Egenkapital  
  
26.08%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 23.923.000 22.696.000 22.229.000 21.220.000 25.203.000
Resultat: 1.249.000 3.108.000 1.208.000 360.000 1.475.000
Egenkapital: 6.034.000 4.786.000 1.678.000 470.000 109.000
Regnskap for  Stiftinga Møre Folkehøgskule
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 23.923.000 22.696.000 22.229.000 21.220.000 25.203.000
Driftskostnader -22.249.000 -19.117.000 -20.479.000 -20.280.000 -23.043.000
Driftsresultat 1.673.000 3.578.000 1.750.000 940.000 2.160.000
Finansinntekter 11.000 16.000 24.000 11.000 28.000
Finanskostnader -436.000 -486.000 -567.000 -591.000 -713.000
Finans -425.000 -470.000 -543.000 -580.000 -685.000
Resultat før skatt 1.249.000 3.108.000 1.208.000 360.000 1.475.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.249.000 3.108.000 1.208.000 360.000 1.475.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 13.591.000 12.986.000 12.869.000 13.424.000 12.861.000
Sum omløpsmidler 6.096.000 6.104.000 2.700.000 2.379.000 2.142.000
Sum eiendeler 19.687.000 19.090.000 15.569.000 15.803.000 15.003.000
Sum opptjent egenkapital 5.934.000 4.686.000 1.578.000 370.000 9.000
Sum egenkapital 6.034.000 4.786.000 1.678.000 470.000 109.000
Sum langsiktig gjeld 11.005.000 11.647.000 12.001.000 12.485.000 11.140.000
Sum kortsiktig gjeld 2.647.000 2.658.000 1.891.000 2.848.000 3.754.000
Sum gjeld og egenkapital 19.686.000 19.091.000 15.570.000 15.803.000 15.003.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 12.624.000 11.660.000 10.646.000 11.379.000 0
Andre inntekter 11.298.000 11.035.000 11.583.000 9.840.000 25.203.000
Driftsinntekter 23.923.000 22.696.000 22.229.000 21.220.000 25.203.000
Varekostnad -6.003.000 -5.022.000 -4.969.000 -4.735.000 -3.877.000
Lønninger -10.970.000 -9.821.000 -10.284.000 -11.211.000 -12.659.000
Avskrivning -539.000 -489.000 -524.000 -554.000 -563.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.737.000 -3.785.000 -4.702.000 -3.780.000 -5.944.000
Driftskostnader -22.249.000 -19.117.000 -20.479.000 -20.280.000 -23.043.000
Driftsresultat 1.673.000 3.578.000 1.750.000 940.000 2.160.000
Finansinntekter 11.000 16.000 24.000 11.000 28.000
Finanskostnader -436.000 -486.000 -567.000 -591.000 -713.000
Finans -425.000 -470.000 -543.000 -580.000 -685.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.249.000 3.108.000 1.208.000 360.000 1.475.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 12.686.000 12.435.000 12.437.000 12.824.000 12.380.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 198.000
Driftsløsøre 905.000 552.000 432.000 569.000 252.000
Sum varige driftsmidler 13.591.000 12.986.000 12.869.000 13.393.000 12.830.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 31.000 31.000
Sum anleggsmidler 13.591.000 12.986.000 12.869.000 13.424.000 12.861.000
Varebeholdning 157.000 119.000 96.000 112.000 99.000
Kundefordringer 130.000 41.000 53.000 58.000 344.000
Andre fordringer 234.000 468.000 298.000 795.000 200.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 5.575.000 5.476.000 2.254.000 1.414.000 1.499.000
Sum omløpsmidler 6.096.000 6.104.000 2.700.000 2.379.000 2.142.000
Sum eiendeler 19.687.000 19.090.000 15.569.000 15.803.000 15.003.000
Sum opptjent egenkapital 5.934.000 4.686.000 1.578.000 370.000 9.000
Sum egenkapital 6.034.000 4.786.000 1.678.000 470.000 109.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 150.000 704.000
Sum langsiktig gjeld 11.005.000 11.647.000 12.001.000 12.485.000 11.140.000
Leverandørgjeld 872.000 835.000 297.000 521.000 845.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 763.000 760.000 680.000 815.000 1.013.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.011.000 1.063.000 914.000 1.363.000 1.192.000
Sum kortsiktig gjeld 2.647.000 2.658.000 1.891.000 2.848.000 3.754.000
Sum gjeld og egenkapital 19.686.000 19.091.000 15.570.000 15.803.000 15.003.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.449.000 3.446.000 809.000 -469.000 -1.612.000
Likviditetsgrad 1 2.3 2.3 1.4 0.8 0.6
Likviditetsgrad 2 2.2 2.3 1.4 0.8 0.6
Soliditet 30.7 25.1 10.8 3.0 0.7
Resultatgrad 7 15.8 7.9 4.4 8.6
Rentedekningsgrad 3.8 7.4 3.1 1.6 3.1
Gjeldsgrad 2.3 3 8.3 32.6 136.6
Total kapitalrentabilitet 8.6 18.8 11.4 6.0 14.6
Signatur
03.04.2017
STYRELEIAR OG EITT MEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
03.04.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex