Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Stiftinga Nordfjord Fritidssenter
Juridisk navn:  Stiftinga Nordfjord Fritidssenter
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 57875650
Fax: 57875644
6795 Blaksæter 6795 Blaksæter
Fylke: Kommune:
Sogn Og Fjordane Stryn
Org.nr: 974259192
Aksjekapital: 200.000 NOK
Etableringsdato: 4/26/1993
Foretakstype: STI
Tidligere navn: stiftelsen vangen aktivitetssenter
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Johanna Myklebust
Utvikling:
Omsetning  
  
30.25%
Resultat  
  
-121.43%
Egenkapital  
  
-2.13%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 478.000 367.000 390.000 837.000 1.225.000
Resultat: -62.000 -28.000 80.000 -184.000 80.000
Egenkapital: 2.898.000 2.961.000 2.988.000 2.908.000 3.092.000
Regnskap for  Stiftinga Nordfjord Fritidssenter
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 478.000 367.000 390.000 837.000 1.225.000
Driftskostnader -489.000 -361.000 -278.000 -991.000 -1.106.000
Driftsresultat -10.000 6.000 111.000 -155.000 119.000
Finansinntekter 14.000 16.000 18.000 21.000 22.000
Finanskostnader -67.000 -50.000 -50.000 -48.000 -61.000
Finans -53.000 -34.000 -32.000 -27.000 -39.000
Resultat før skatt -62.000 -28.000 80.000 -184.000 80.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -62.000 -28.000 80.000 -184.000 80.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.532.000 4.329.000 4.443.000 4.675.000 5.389.000
Sum omløpsmidler 209.000 166.000 255.000 1.293.000 477.000
Sum eiendeler 4.741.000 4.495.000 4.698.000 5.968.000 5.866.000
Sum opptjent egenkapital 2.698.000 2.761.000 2.788.000 2.888.000 3.072.000
Sum egenkapital 2.898.000 2.961.000 2.988.000 2.908.000 3.092.000
Sum langsiktig gjeld 1.705.000 1.360.000 1.480.000 1.540.000 1.543.000
Sum kortsiktig gjeld 138.000 174.000 230.000 1.520.000 1.231.000
Sum gjeld og egenkapital 4.741.000 4.495.000 4.698.000 5.968.000 5.866.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 478.000 367.000 386.000 805.000 1.183.000
Andre inntekter 0 0 4.000 32.000 42.000
Driftsinntekter 478.000 367.000 390.000 837.000 1.225.000
Varekostnad -7.000 -5.000 -44.000 -129.000 -254.000
Lønninger 0 0 0 -261.000 -281.000
Avskrivning -208.000 -201.000 -208.000 -208.000 -206.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -274.000 -155.000 -26.000 -393.000 -365.000
Driftskostnader -489.000 -361.000 -278.000 -991.000 -1.106.000
Driftsresultat -10.000 6.000 111.000 -155.000 119.000
Finansinntekter 14.000 16.000 18.000 21.000 22.000
Finanskostnader -67.000 -50.000 -50.000 -48.000 -61.000
Finans -53.000 -34.000 -32.000 -27.000 -39.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -62.000 -28.000 80.000 -184.000 80.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 4.475.000 4.257.000 4.351.000 4.535.000 5.249.000
Maskiner anlegg 51.000 60.000 71.000 108.000 97.000
Driftsløsøre 4.000 10.000 19.000 30.000 41.000
Sum varige driftsmidler 4.530.000 4.327.000 4.441.000 4.673.000 5.387.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
Sum anleggsmidler 4.532.000 4.329.000 4.443.000 4.675.000 5.389.000
Varebeholdning 0 0 0 24.000 32.000
Kundefordringer 60.000 46.000 71.000 28.000 23.000
Andre fordringer 38.000 38.000 1.000 21.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 111.000 81.000 183.000 1.220.000 423.000
Sum omløpsmidler 209.000 166.000 255.000 1.293.000 477.000
Sum eiendeler 4.741.000 4.495.000 4.698.000 5.968.000 5.866.000
Sum opptjent egenkapital 2.698.000 2.761.000 2.788.000 2.888.000 3.072.000
Sum egenkapital 2.898.000 2.961.000 2.988.000 2.908.000 3.092.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 45.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.705.000 1.360.000 1.480.000 1.540.000 1.543.000
Leverandørgjeld 62.000 98.000 185.000 522.000 692.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 2.000 1.000 0 7.000 17.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 75.000 75.000 0 991.000 522.000
Sum kortsiktig gjeld 138.000 174.000 230.000 1.520.000 1.231.000
Sum gjeld og egenkapital 4.741.000 4.495.000 4.698.000 5.968.000 5.866.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 71.000 -8.000 25.000 -227.000 -754.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1 1.1 0.9 0.4
Likviditetsgrad 2 1.5 1 1.1 0.9 0.4
Soliditet 61.1 65.9 63.6 48.7 52.7
Resultatgrad -2.1 1.6 28.5 -18.5 9.7
Rentedekningsgrad -0.1 0.1 2.2 -2.8 2.3
Gjeldsgrad 0.6 0.5 0.6 1.1 0.9
Total kapitalrentabilitet 0.1 0.5 2.7 -2.2 2.4
Signatur
20.06.2017
STYRELEIAR OG EIN STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
20.06.2017
STYRELEIAR ÅLEINE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex