Stiftinga Notnaustet I Norddal
Juridisk navn:  Stiftinga Notnaustet I Norddal
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90525660
C/O Økonomibyrået As Brunholmgata 1A Fax:
6004 Ålesund 6214 Norddal
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Fjord 
Org.nr: 993541184
Aksjekapital: 130.000 NOK
Etableringsdato: 12/10/2008
Foretakstype: STI
Revisor: Nord-Vest Revisjon AS
Regnskapsfører: Økonomibyrået As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
647.06%
Egenkapital  
  
273.53%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 73.000 0 0 1.000 0
Resultat: 93.000 -17.000 -11.000 -11.000 -15.000
Egenkapital: 127.000 34.000 51.000 61.000 73.000
Regnskap for  Stiftinga Notnaustet I Norddal
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 73.000 0 0 1.000 0
Driftskostnader 21.000 -16.000 -11.000 -11.000 -15.000
Driftsresultat 93.000 -16.000 -11.000 -11.000 -15.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 -1.000 0 -1.000 0
Finans 0 -1.000 0 -1.000 0
Resultat før skatt 93.000 -17.000 -11.000 -11.000 -15.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 93.000 -17.000 -11.000 -11.000 -15.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 134.000 134.000 134.000 134.000 134.000
Sum omløpsmidler 5.000 3.000 20.000 32.000 0
Sum eiendeler 139.000 137.000 154.000 166.000 134.000
Sum opptjent egenkapital 127.000 33.000 -80.000 61.000 73.000
Sum egenkapital 127.000 34.000 51.000 61.000 73.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 12.000 104.000 104.000 105.000 62.000
Sum gjeld og egenkapital 139.000 137.000 154.000 166.000 135.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 73.000 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 1.000 0
Driftsinntekter 73.000 0 0 1.000 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 21.000 -16.000 -11.000 -11.000 -15.000
Driftskostnader 21.000 -16.000 -11.000 -11.000 -15.000
Driftsresultat 93.000 -16.000 -11.000 -11.000 -15.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 -1.000 0 -1.000 0
Finans 0 -1.000 0 -1.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 93.000 -17.000 -11.000 -11.000 -15.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 134.000 134.000 134.000 134.000 134.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 134.000 134.000 134.000 134.000 134.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 134.000 134.000 134.000 134.000 134.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 2.000 2.000 20.000 1.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 3.000 1.000 0 31.000 0
Sum omløpsmidler 5.000 3.000 20.000 32.000 0
Sum eiendeler 139.000 137.000 154.000 166.000 134.000
Sum opptjent egenkapital 127.000 33.000 -80.000 61.000 73.000
Sum egenkapital 127.000 34.000 51.000 61.000 73.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 2.000 49.000 46.000 47.000 49.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 10.000 54.000 57.000 57.000 12.000
Sum kortsiktig gjeld 12.000 104.000 104.000 105.000 62.000
Sum gjeld og egenkapital 139.000 137.000 154.000 166.000 135.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -7.000 -101.000 -84.000 -73.000 -62.000
Likviditetsgrad 1 0.4 0 0.2 0.3 0.0
Likviditetsgrad 2 0.4 0 0.2 0.4 0.1
Soliditet 91.4 24.6 32.9 36.7 54.1
Resultatgrad 127.4 -1100.0
Rentedekningsgrad -11.0
Gjeldsgrad 0.1 3.1 2 1.7 0.8
Total kapitalrentabilitet 66.9 -11.6 -7.1 -6.6 -11.1
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex