Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Stiftinga Stedjetunet
Juridisk navn:  Stiftinga Stedjetunet
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 57672410
C/O Ove Bukholm Stadheimgarden 87 C/O Ove Bukholm Stadheimgarden 87 Fax:
6863 Leikanger 6863 Leikanger
Fylke: Kommune:
Vestland Sogndal
Org.nr: 971363517
Aksjekapital: 300.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 2/20/1995
Foretakstype: STI
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Kvamme Rekneskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-81.01%
Resultat  
  
-198.28%
Egenkapital  
  
-15.81%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 150.000 790.000 300.000 306.000 301.000
Resultat: -229.000 233.000 -1.000 -19.000 -17.000
Egenkapital: 1.406.000 1.670.000 1.437.000 1.439.000 1.458.000
Regnskap for  Stiftinga Stedjetunet
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 150.000 790.000 300.000 306.000 301.000
Driftskostnader -300.000 -539.000 -282.000 -304.000 -295.000
Driftsresultat -149.000 251.000 18.000 2.000 6.000
Finansinntekter 35.000 1.000 0 0 0
Finanskostnader -114.000 -19.000 -20.000 -21.000 -23.000
Finans -79.000 -18.000 -20.000 -21.000 -23.000
Resultat før skatt -229.000 233.000 -1.000 -19.000 -17.000
Skattekostnad -36.000 0 0 0 0
Årsresultat -264.000 233.000 -1.000 -19.000 -17.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.515.000 1.497.000 1.638.000 1.693.000 1.748.000
Sum omløpsmidler 5.297.000 523.000 168.000 138.000 110.000
Sum eiendeler 11.812.000 2.020.000 1.806.000 1.831.000 1.858.000
Sum opptjent egenkapital 1.106.000 0 1.137.000 1.139.000 0
Sum egenkapital 1.406.000 1.670.000 1.437.000 1.439.000 1.458.000
Sum langsiktig gjeld 5.287.000 337.000 357.000 376.000 394.000
Sum kortsiktig gjeld 5.119.000 14.000 12.000 16.000 6.000
Sum gjeld og egenkapital 11.812.000 2.021.000 1.806.000 1.831.000 1.858.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 367.000 0 0 286.000
Andre inntekter 150.000 423.000 300.000 306.000 15.000
Driftsinntekter 150.000 790.000 300.000 306.000 301.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -21.000 -45.000 -42.000 -39.000 -9.000
Avskrivning -115.000 -55.000 -55.000 -55.000 -55.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -164.000 -439.000 -185.000 -210.000 -231.000
Driftskostnader -300.000 -539.000 -282.000 -304.000 -295.000
Driftsresultat -149.000 251.000 18.000 2.000 6.000
Finansinntekter 35.000 1.000 0 0 0
Finanskostnader -114.000 -19.000 -20.000 -21.000 -23.000
Finans -79.000 -18.000 -20.000 -21.000 -23.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -264.000 233.000 -1.000 -19.000 -17.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 6.515.000 1.497.000 1.638.000 1.693.000 1.748.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 6.515.000 1.497.000 1.638.000 1.693.000 1.748.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 6.515.000 1.497.000 1.638.000 1.693.000 1.748.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 25.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 5.297.000 523.000 168.000 138.000 85.000
Sum omløpsmidler 5.297.000 523.000 168.000 138.000 110.000
Sum eiendeler 11.812.000 2.020.000 1.806.000 1.831.000 1.858.000
Sum opptjent egenkapital 1.106.000 0 1.137.000 1.139.000 0
Sum egenkapital 1.406.000 1.670.000 1.437.000 1.439.000 1.458.000
Sum avsetninger til forpliktelser 36.000 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 5.287.000 337.000 357.000 376.000 394.000
Leverandørgjeld 320.000 4.000 3.000 3.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 1.000 2.000 1.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 4.800.000 9.000 7.000 12.000 6.000
Sum kortsiktig gjeld 5.119.000 14.000 12.000 16.000 6.000
Sum gjeld og egenkapital 11.812.000 2.021.000 1.806.000 1.831.000 1.858.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 178.000 509.000 156.000 122.000 104.000
Likviditetsgrad 1 1 37.4 1 8.6 18.3
Likviditetsgrad 2 1 37.4 1 8.7 18.4
Soliditet 11.9 82.6 79.6 78.6 78.5
Resultatgrad -99.3 31.8 6 0.7 2.0
Rentedekningsgrad -1.3 13.2 0.9 0.1 0.3
Gjeldsgrad 7.4 0.2 0.3 0.3 0.3
Total kapitalrentabilitet 12.5 1 0.1 0.3
Signatur
18.02.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
18.02.2020
FORSTANDARSKAPET I STIFTINGA STEDJETUNET VEL STYRE § 5 OG VEDTEK
EVENTUELT SAL AV EIGEDOMEN, PANTSETJING OG OPPTAK AV LÅN PÅ EIGEDOMEN.
FORSTANDARSKAPET KAN GJE FULLMAKT § 12.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex