Stig & Currie AS
Juridisk navn:  Stig & Currie AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 37004444
4. etasje NEMUS Arendal. Friergangen 4 4. etasje NEMUS Arendal. Friergangen 4 Fax:
4836 Arendal 4836 Arendal
Fylke: Kommune:
Agder Arendal
Org.nr: 984522541
Aksjekapital: 150.000 NOK
Etableringsdato: 4/22/2002
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Landbø Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-3.05%
Resultat  
  
2.56%
Egenkapital  
  
11.26%
Hovedpunkter i regnskapet
2022 2021 2020 2019 2018
Omsetning: 604.000 623.000 595.000 595.000 574.000
Resultat: 120.000 117.000 44.000 77.000 180.000
Egenkapital: -733.000 -826.000 -918.000 -952.000 -1.012.000
Regnskap for  Stig & Currie AS
Resultat 2022 2021 2020 2019 2018
Driftsinntekter 604.000 623.000 595.000 595.000 574.000
Driftskostnader -351.000 -389.000 -424.000 -378.000 -258.000
Driftsresultat 253.000 235.000 172.000 217.000 316.000
Finansinntekter 0 0 1.000
Finanskostnader -133.000 -118.000 -128.000 -140.000 -137.000
Finans -133.000 -118.000 -128.000 -140.000 -136.000
Resultat før skatt 120.000 117.000 44.000 77.000 180.000
Skattekostnad -27.000 -26.000 -10.000 -17.000 -39.000
Årsresultat 94.000 91.000 34.000 60.000 141.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.999.000 2.160.000 2.428.000 2.417.000 2.268.000
Sum omløpsmidler 535.000 472.000 301.000 434.000 692.000
Sum eiendeler 2.534.000 2.632.000 2.729.000 2.851.000 2.960.000
Sum opptjent egenkapital -1.333.000 -1.426.000 -1.518.000 -1.552.000 -1.612.000
Sum egenkapital -733.000 -826.000 -918.000 -952.000 -1.012.000
Sum langsiktig gjeld 3.186.000 3.360.000 3.554.000 3.710.000 3.883.000
Sum kortsiktig gjeld 80.000 98.000 93.000 92.000 88.000
Sum gjeld og egenkapital 2.533.000 2.632.000 2.729.000 2.850.000 2.959.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 19.000 25.000 25.000 6.000
Andre inntekter 604.000 604.000 570.000 570.000 568.000
Driftsinntekter 604.000 623.000 595.000 595.000 574.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning -161.000 -269.000 -268.000 -189.000 -164.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -190.000 -120.000 -156.000 -189.000 -94.000
Driftskostnader -351.000 -389.000 -424.000 -378.000 -258.000
Driftsresultat 253.000 235.000 172.000 217.000 316.000
Finansinntekter 0 0 1.000
Finanskostnader -133.000 -118.000 -128.000 -140.000 -137.000
Finans -133.000 -118.000 -128.000 -140.000 -136.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 94.000 91.000 34.000 60.000 141.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 1.999.000 2.160.000 2.410.000 2.375.000 2.202.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 18.000 42.000 66.000
Sum varige driftsmidler 1.999.000 2.160.000 2.428.000 2.417.000 2.268.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.999.000 2.160.000 2.428.000 2.417.000 2.268.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 50.000 25.000 6.000
Andre fordringer 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 535.000 472.000 251.000 409.000 685.000
Sum omløpsmidler 535.000 472.000 301.000 434.000 692.000
Sum eiendeler 2.534.000 2.632.000 2.729.000 2.851.000 2.960.000
Sum opptjent egenkapital -1.333.000 -1.426.000 -1.518.000 -1.552.000 -1.612.000
Sum egenkapital -733.000 -826.000 -918.000 -952.000 -1.012.000
Sum avsetninger til forpliktelser 7.000 13.000 39.000 56.000 61.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 3.186.000 3.360.000 3.554.000 3.710.000 3.883.000
Leverandørgjeld 17.000 16.000 40.000 41.000 0
Betalbar skatt 33.000 56.000 27.000 22.000 60.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 30.000 26.000 26.000 29.000 29.000
Sum kortsiktig gjeld 80.000 98.000 93.000 92.000 88.000
Sum gjeld og egenkapital 2.533.000 2.632.000 2.729.000 2.850.000 2.959.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 455.000 374.000 208.000 342.000 604.000
Likviditetsgrad 1 6.7 4.8 3.2 4.7 7.9
Likviditetsgrad 2 6.7 4.8 3.2 4.7 7.9
Soliditet -28.9 -31.4 -33.6 -33.4 -34.2
Resultatgrad 41.9 37.7 28.9 36.5 55.1
Rentedekningsgrad 1.9 2.0 1.3 1.6 2.3
Gjeldsgrad -4.5 -4.2 -3.9
Total kapitalrentabilitet 10.0 8.9 6.3 7.6 10.7
Signatur
10.02.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
02.12.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2022
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex