Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Stigstuv Turisthytte AS
Juridisk navn:  Stigstuv Turisthytte AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 53665559
Nedre Steinbrotet 1 Nedre Steinbrotet 1 Fax:
5783 Eidfjord 5783 Eidfjord
Fylke: Kommune:
Hordaland Eidfjord
Org.nr: 989574876
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 1/1/2006 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Voss Økonomi Og Regnskap Tor Ivar Jo
Utvikling:
Omsetning  
  
-0.76%
Resultat  
  
-53.2%
Egenkapital  
  
19.11%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.301.000 1.311.000 996.000 916.000 865.000
Resultat: 314.000 671.000 348.000 228.000 136.000
Egenkapital: 1.521.000 1.277.000 765.000 504.000 338.000
Regnskap for  Stigstuv Turisthytte AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.301.000 1.311.000 996.000 916.000 865.000
Driftskostnader -997.000 -649.000 -658.000 -702.000 -739.000
Driftsresultat 303.000 661.000 338.000 214.000 126.000
Finansinntekter 11.000 10.000 10.000 14.000 18.000
Finanskostnader 0 0 -1.000 0 -8.000
Finans 11.000 10.000 9.000 14.000 10.000
Resultat før skatt 314.000 671.000 348.000 228.000 136.000
Skattekostnad -70.000 -159.000 -87.000 -62.000 -37.000
Årsresultat 244.000 511.000 261.000 166.000 99.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 506.000 516.000 319.000 346.000 327.000
Sum omløpsmidler 1.153.000 1.074.000 656.000 1.020.000 781.000
Sum eiendeler 1.659.000 1.590.000 975.000 1.366.000 1.108.000
Sum opptjent egenkapital 1.421.000 1.177.000 665.000 404.000 238.000
Sum egenkapital 1.521.000 1.277.000 765.000 504.000 338.000
Sum langsiktig gjeld 42.000 43.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 95.000 270.000 210.000 862.000 769.000
Sum gjeld og egenkapital 1.658.000 1.590.000 975.000 1.366.000 1.107.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 901.000 785.000 674.000 609.000 588.000
Andre inntekter 400.000 525.000 322.000 306.000 276.000
Driftsinntekter 1.301.000 1.311.000 996.000 916.000 865.000
Varekostnad -257.000 -199.000 -189.000 -182.000 -199.000
Lønninger -180.000 -148.000 -140.000 -187.000 -93.000
Avskrivning -46.000 -26.000 -44.000 -39.000 -77.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -514.000 -276.000 -285.000 -294.000 -370.000
Driftskostnader -997.000 -649.000 -658.000 -702.000 -739.000
Driftsresultat 303.000 661.000 338.000 214.000 126.000
Finansinntekter 11.000 10.000 10.000 14.000 18.000
Finanskostnader 0 0 -1.000 0 -8.000
Finans 11.000 10.000 9.000 14.000 10.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 244.000 511.000 261.000 166.000 99.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 3.000 5.000 21.000
Fast eiendom 47.000 51.000 54.000 58.000 62.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 376.000 382.000 179.000 199.000 160.000
Sum varige driftsmidler 423.000 432.000 233.000 257.000 222.000
Sum finansielle anleggsmidler 83.000 83.000 83.000 83.000 83.000
Sum anleggsmidler 506.000 516.000 319.000 346.000 327.000
Varebeholdning 3.000 5.000 3.000 3.000 34.000
Kundefordringer 0 29.000 0 0 0
Andre fordringer 96.000 79.000 65.000 65.000 32.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.054.000 962.000 588.000 952.000 715.000
Sum omløpsmidler 1.153.000 1.074.000 656.000 1.020.000 781.000
Sum eiendeler 1.659.000 1.590.000 975.000 1.366.000 1.108.000
Sum opptjent egenkapital 1.421.000 1.177.000 665.000 404.000 238.000
Sum egenkapital 1.521.000 1.277.000 765.000 504.000 338.000
Sum avsetninger til forpliktelser 42.000 43.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 42.000 43.000 0 0 0
Leverandørgjeld 10.000 16.000 10.000 86.000 4.000
Betalbar skatt 71.000 113.000 85.000 46.000 40.000
Skyldig offentlige avgifter 0 123.000 97.000 55.000 57.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 14.000 18.000 18.000 675.000 668.000
Sum kortsiktig gjeld 95.000 270.000 210.000 862.000 769.000
Sum gjeld og egenkapital 1.658.000 1.590.000 975.000 1.366.000 1.107.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.058.000 804.000 446.000 158.000 12.000
Likviditetsgrad 1 12.1 4 3.1 1.2 1.0
Likviditetsgrad 2 12.1 4 3.1 1.2 1.0
Soliditet 91.7 80.3 78.5 36.9 30.5
Resultatgrad 23.3 50.4 33.9 23.4 14.6
Rentedekningsgrad 3 18.0
Gjeldsgrad 0.1 0.2 0.3 1.7 2.3
Total kapitalrentabilitet 18.9 42.2 35.7 16.7 13.0
Signatur
13.12.2011
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex