Stim As
Juridisk navn:  Stim As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Storebøvegen 187 Storebøvegen 187 Fax:
5392 Storebø 5392 Storebø
Fylke: Kommune:
Vestland Austevoll
Org.nr: 814465152
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 10/27/2014
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Primo Services As
Utvikling:
Omsetning  
  
27.03%
Resultat  
  
185.37%
Egenkapital  
  
22.69%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 141.000 111.000 93.000 319.000 31.000
Resultat: 35.000 -41.000 -34.000 183.000 20.000
Egenkapital: 146.000 119.000 160.000 194.000 56.000
Regnskap for  Stim As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 141.000 111.000 93.000 319.000 31.000
Driftskostnader -105.000 -152.000 -112.000 -137.000 -10.000
Driftsresultat 35.000 -41.000 -19.000 183.000 21.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 -15.000 0 0
Finans 0 0 -15.000 0 0
Resultat før skatt 35.000 -41.000 -34.000 183.000 20.000
Skattekostnad -8.000 -1.000 0 -46.000 -6.000
Årsresultat 27.000 -42.000 -34.000 138.000 15.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 15.000 0
Sum omløpsmidler 155.000 120.000 161.000 225.000 62.000
Sum eiendeler 155.000 120.000 161.000 240.000 62.000
Sum opptjent egenkapital 119.000 91.000 133.000 166.000 29.000
Sum egenkapital 146.000 119.000 160.000 194.000 56.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 9.000 1.000 0 46.000 6.000
Sum gjeld og egenkapital 156.000 120.000 161.000 240.000 63.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 141.000 111.000 93.000 319.000 31.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 141.000 111.000 93.000 319.000 31.000
Varekostnad -47.000 -42.000 -32.000 -47.000 0
Lønninger -1.000 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -57.000 -110.000 -80.000 -90.000 -10.000
Driftskostnader -105.000 -152.000 -112.000 -137.000 -10.000
Driftsresultat 35.000 -41.000 -19.000 183.000 21.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 -15.000 0 0
Finans 0 0 -15.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 27.000 -42.000 -34.000 138.000 15.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 15.000 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 15.000 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 16.000 0 0 33.000 0
Andre fordringer 3.000 0 35.000 21.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 136.000 120.000 126.000 171.000 62.000
Sum omløpsmidler 155.000 120.000 161.000 225.000 62.000
Sum eiendeler 155.000 120.000 161.000 240.000 62.000
Sum opptjent egenkapital 119.000 91.000 133.000 166.000 29.000
Sum egenkapital 146.000 119.000 160.000 194.000 56.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 8.000 1.000 0 46.000 6.000
Skyldig offentlige avgifter 1.000 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 9.000 1.000 0 46.000 6.000
Sum gjeld og egenkapital 156.000 120.000 161.000 240.000 63.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 146.000 119.000 161.000 179.000 56.000
Likviditetsgrad 1 17.2 1 4.9 10.3
Likviditetsgrad 2 17.2 1 0 4.9 10.4
Soliditet 94.2 99.2 1 80.8 90.3
Resultatgrad 24.8 -36.9 -20.4 57.4 67.7
Rentedekningsgrad -1.3
Gjeldsgrad 0.1 0 0 0.2 0.1
Total kapitalrentabilitet 22.6 -34.2 -11.9 76.3 33.9
Signatur
26.03.2020
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex