Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Stjørdal Maxitaxi As
Juridisk navn:  Stjørdal Maxitaxi As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 74837500
Pottemakergata 4 Pottemakergata 4 Fax: 74827550
7502 Stjørdal 7502 Stjørdal
Fylke: Kommune:
Nord-Trøndelag Stjørdal
Org.nr: 997773152
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 17
Etableringsdato: 11/30/2011
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Hegra Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
7.09%
Resultat  
  
-18.88%
Egenkapital  
  
36.05%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 4.740.000 4.426.000 4.558.000 3.856.000 3.125.000
Resultat: 232.000 286.000 212.000 -98.000 -183.000
Egenkapital: 785.000 577.000 358.000 221.000 209.000
Regnskap for  Stjørdal Maxitaxi As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 4.740.000 4.426.000 4.558.000 3.856.000 3.125.000
Driftskostnader -4.423.000 -4.104.000 -4.307.000 -3.914.000 -3.300.000
Driftsresultat 318.000 323.000 251.000 -56.000 -174.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -86.000 -37.000 -39.000 -42.000 -9.000
Finans -86.000 -37.000 -39.000 -42.000 -9.000
Resultat før skatt 232.000 286.000 212.000 -98.000 -183.000
Skattekostnad -56.000 -68.000 -75.000 27.000 49.000
Årsresultat 175.000 219.000 137.000 -71.000 -133.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.294.000 2.008.000 514.000 618.000 723.000
Sum omløpsmidler 1.580.000 1.520.000 1.249.000 1.038.000 1.001.000
Sum eiendeler 3.874.000 3.528.000 1.763.000 1.656.000 1.724.000
Sum opptjent egenkapital 531.000 219.000 137.000 0 -161.000
Sum egenkapital 785.000 577.000 358.000 221.000 209.000
Sum langsiktig gjeld 2.269.000 2.300.000 589.000 757.000 1.050.000
Sum kortsiktig gjeld 819.000 652.000 816.000 678.000 464.000
Sum gjeld og egenkapital 3.874.000 3.529.000 1.763.000 1.656.000 1.723.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.508.000 4.231.000 4.550.000 3.854.000 3.123.000
Andre inntekter 232.000 195.000 8.000 2.000 2.000
Driftsinntekter 4.740.000 4.426.000 4.558.000 3.856.000 3.125.000
Varekostnad -5.000 -4.000 -1.000 -1.000 0
Lønninger -2.479.000 -2.350.000 -2.463.000 -2.172.000 -1.766.000
Avskrivning -325.000 -152.000 -105.000 -105.000 -9.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.614.000 -1.598.000 -1.738.000 -1.636.000 -1.525.000
Driftskostnader -4.423.000 -4.104.000 -4.307.000 -3.914.000 -3.300.000
Driftsresultat 318.000 323.000 251.000 -56.000 -174.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -86.000 -37.000 -39.000 -42.000 -9.000
Finans -86.000 -37.000 -39.000 -42.000 -9.000
Konsernbidrag 33.000 0 0 83.000 263.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 175.000 219.000 137.000 -71.000 -133.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 2.294.000 2.008.000 514.000 618.000 723.000
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 2.294.000 2.008.000 514.000 618.000 723.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 2.294.000 2.008.000 514.000 618.000 723.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 866.000 314.000 578.000 293.000 187.000
Andre fordringer 81.000 235.000 51.000 183.000 297.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 278.000 659.000 311.000 253.000 157.000
Sum omløpsmidler 1.580.000 1.520.000 1.249.000 1.038.000 1.001.000
Sum eiendeler 3.874.000 3.528.000 1.763.000 1.656.000 1.724.000
Sum opptjent egenkapital 531.000 219.000 137.000 0 -161.000
Sum egenkapital 785.000 577.000 358.000 221.000 209.000
Sum avsetninger til forpliktelser 167.000 101.000 33.000 38.000 37.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.269.000 2.300.000 589.000 757.000 1.050.000
Leverandørgjeld 203.000 110.000 109.000 196.000 83.000
Betalbar skatt 0 0 79.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 155.000 141.000 191.000 150.000 84.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 462.000 401.000 437.000 332.000 296.000
Sum kortsiktig gjeld 819.000 652.000 816.000 678.000 464.000
Sum gjeld og egenkapital 3.874.000 3.529.000 1.763.000 1.656.000 1.723.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 761.000 868.000 433.000 360.000 537.000
Likviditetsgrad 1 1.9 2.3 1.5 1.5 2.2
Likviditetsgrad 2 1.9 2.3 1.5 1.6 2.2
Soliditet 20.3 16.4 20.3 13.3 12.1
Resultatgrad 6.7 7.3 5.5 -1.5 -5.6
Rentedekningsgrad 3.7 8.7 6.4 -1.3 -19.3
Gjeldsgrad 3.9 5.1 3.9 6.5 7.2
Total kapitalrentabilitet 8.2 9.2 14.2 -3.4 -10.1
Signatur
12.06.2017
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
12.06.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex