Stjørdal Taxi AS
Juridisk navn:  Stjørdal Taxi AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 07483
Pottemakergata 4 Pottemakergata 4 Fax: 74840144
7502 Stjørdal 7502 Stjørdal
Fylke: Kommune:
Trøndelag Stjørdal
Org.nr: 967383961
Aksjekapital: 300.000 NOK
Antall ansatte: 15
Etableringsdato: 6/26/1993
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Hegra Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
9.39%
Resultat  
  
841.82%
Egenkapital  
  
-7.52%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 101.621.000 92.897.000 85.010.000 63.164.000 61.377.000
Resultat: 518.000 55.000 47.000 64.000 136.000
Egenkapital: 701.000 758.000 747.000 701.000 651.000
Regnskap for  Stjørdal Taxi AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 101.621.000 92.897.000 85.010.000 63.164.000 61.377.000
Driftskostnader -101.057.000 -92.800.000 -84.959.000 -63.084.000 -61.220.000
Driftsresultat 565.000 98.000 49.000 80.000 158.000
Finansinntekter 17.000 7.000 18.000 5.000 15.000
Finanskostnader -63.000 -50.000 -20.000 -22.000 -36.000
Finans -46.000 -43.000 -2.000 -17.000 -21.000
Resultat før skatt 518.000 55.000 47.000 64.000 136.000
Skattekostnad -124.000 -10.000 -1.000 -14.000 -70.000
Årsresultat 394.000 45.000 46.000 50.000 66.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.094.000 1.180.000 1.039.000 661.000 804.000
Sum omløpsmidler 11.681.000 9.970.000 9.692.000 6.326.000 5.239.000
Sum eiendeler 12.775.000 11.150.000 10.731.000 6.987.000 6.043.000
Sum opptjent egenkapital 401.000 458.000 447.000 401.000 351.000
Sum egenkapital 701.000 758.000 747.000 701.000 651.000
Sum langsiktig gjeld 402.000 724.000 506.000 137.000 292.000
Sum kortsiktig gjeld 11.672.000 9.668.000 9.478.000 6.149.000 5.100.000
Sum gjeld og egenkapital 12.775.000 11.150.000 10.731.000 6.987.000 6.043.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 101.524.000 92.747.000 84.905.000 63.164.000 61.356.000
Andre inntekter 97.000 150.000 105.000 0 21.000
Driftsinntekter 101.621.000 92.897.000 85.010.000 63.164.000 61.377.000
Varekostnad -90.600.000 -83.091.000 -76.346.000 -56.307.000 -54.918.000
Lønninger -5.321.000 -5.113.000 -4.842.000 -3.234.000 -2.675.000
Avskrivning -354.000 -318.000 -156.000 -143.000 -265.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.782.000 -4.278.000 -3.615.000 -3.400.000 -3.362.000
Driftskostnader -101.057.000 -92.800.000 -84.959.000 -63.084.000 -61.220.000
Driftsresultat 565.000 98.000 49.000 80.000 158.000
Finansinntekter 17.000 7.000 18.000 5.000 15.000
Finanskostnader -63.000 -50.000 -20.000 -22.000 -36.000
Finans -46.000 -43.000 -2.000 -17.000 -21.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 394.000 45.000 46.000 50.000 66.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 72.000 111.000 147.000 184.000 207.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 904.000 953.000 776.000 360.000 480.000
Sum varige driftsmidler 977.000 1.063.000 922.000 544.000 687.000
Sum finansielle anleggsmidler 117.000 117.000 117.000 117.000 117.000
Sum anleggsmidler 1.094.000 1.180.000 1.039.000 661.000 804.000
Varebeholdning 217.000 187.000 165.000 87.000 88.000
Kundefordringer 6.376.000 5.858.000 6.567.000 3.392.000 2.202.000
Andre fordringer 507.000 137.000 241.000 210.000 157.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 4.534.000 3.788.000 2.719.000 2.638.000 2.792.000
Sum omløpsmidler 11.681.000 9.970.000 9.692.000 6.326.000 5.239.000
Sum eiendeler 12.775.000 11.150.000 10.731.000 6.987.000 6.043.000
Sum opptjent egenkapital 401.000 458.000 447.000 401.000 351.000
Sum egenkapital 701.000 758.000 747.000 701.000 651.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 515.000 355.000 313.000 309.000 310.000
Sum langsiktig gjeld 402.000 724.000 506.000 137.000 292.000
Leverandørgjeld 9.655.000 8.016.000 7.911.000 4.968.000 4.003.000
Betalbar skatt 11.000 0 1.000 14.000 40.000
Skyldig offentlige avgifter 455.000 303.000 213.000 186.000 129.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.036.000 994.000 1.040.000 672.000 618.000
Sum kortsiktig gjeld 11.672.000 9.668.000 9.478.000 6.149.000 5.100.000
Sum gjeld og egenkapital 12.775.000 11.150.000 10.731.000 6.987.000 6.043.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 9.000 302.000 214.000 177.000 139.000
Likviditetsgrad 1 1 1 1 1 1.0
Likviditetsgrad 2 1 1 1 1 1.1
Soliditet 5.5 6.8 7 1 10.8
Resultatgrad 0.6 0.1 0.1 0.1 0.3
Rentedekningsgrad 9 2 2.5 3.6 4.8
Gjeldsgrad 17.2 13.7 13.4 9 8.3
Total kapitalrentabilitet 4.6 0.9 0.6 1.2 2.9
Signatur
17.08.2017
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
17.08.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex