Stjerneskudd Kapital As
Juridisk navn:  Stjerneskudd Kapital As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 98066273
Leirvikflaten 15 Leirvikflaten 15 Fax:
5179 Godvik 5179 Godvik
Fylke: Kommune:
Hordaland Bergen
Org.nr: 898340422
Aksjekapital: 650.000 NOK
Etableringsdato: 4/27/2012
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Risteca Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-127%
Egenkapital  
  
-11.42%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -118.000 437.000 226.000 -856.000 419.000
Egenkapital: 915.000 1.033.000 596.000 370.000 1.226.000
Regnskap for  Stjerneskudd Kapital As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -18.000 -6.000 -10.000 -8.000 -4.000
Driftsresultat -18.000 -6.000 -10.000 -8.000 -4.000
Finansinntekter 302.000 980.000 434.000 540.000 513.000
Finanskostnader -401.000 -537.000 -199.000 -1.389.000 -90.000
Finans -99.000 443.000 235.000 -849.000 423.000
Resultat før skatt -118.000 437.000 226.000 -856.000 419.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -118.000 437.000 226.000 -856.000 419.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 1.857.000 2.121.000 1.322.000 1.189.000 3.076.000
Sum eiendeler 1.857.000 2.121.000 1.322.000 1.189.000 3.076.000
Sum opptjent egenkapital 265.000 383.000 -54.000 -280.000 576.000
Sum egenkapital 915.000 1.033.000 596.000 370.000 1.226.000
Sum langsiktig gjeld 895.000 901.000 725.000 813.000 823.000
Sum kortsiktig gjeld 46.000 187.000 2.000 6.000 1.027.000
Sum gjeld og egenkapital 1.856.000 2.121.000 1.323.000 1.189.000 3.076.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -18.000 -6.000 -10.000 -8.000 -4.000
Driftskostnader -18.000 -6.000 -10.000 -8.000 -4.000
Driftsresultat -18.000 -6.000 -10.000 -8.000 -4.000
Finansinntekter 302.000 980.000 434.000 540.000 513.000
Finanskostnader -401.000 -537.000 -199.000 -1.389.000 -90.000
Finans -99.000 443.000 235.000 -849.000 423.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -118.000 437.000 226.000 -856.000 419.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 1.000 183.000 0 0 0
Sum investeringer 1.829.000 1.938.000 1.322.000 1.187.000 3.071.000
Kasse, bank 27.000 0 0 2.000 5.000
Sum omløpsmidler 1.857.000 2.121.000 1.322.000 1.189.000 3.076.000
Sum eiendeler 1.857.000 2.121.000 1.322.000 1.189.000 3.076.000
Sum opptjent egenkapital 265.000 383.000 -54.000 -280.000 576.000
Sum egenkapital 915.000 1.033.000 596.000 370.000 1.226.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 895.000 901.000 725.000 813.000 823.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 1.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 46.000 187.000 2.000 6.000 1.027.000
Sum kortsiktig gjeld 46.000 187.000 2.000 6.000 1.027.000
Sum gjeld og egenkapital 1.856.000 2.121.000 1.323.000 1.189.000 3.076.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.811.000 1.934.000 1.320.000 1.183.000 2.049.000
Likviditetsgrad 1 40.4 11.3 6 198.2 3.0
Likviditetsgrad 2 40.4 11.3 6 198.2 3.0
Soliditet 49.3 48.7 4 31.1 39.9
Resultatgrad
Rentedekningsgrad - -0.1 0.4 5.7
Gjeldsgrad 1 1.1 1.2 2.2 1.5
Total kapitalrentabilitet 15.3 45.9 3 44.7 16.5
Signatur
28.03.2017
STYRETS LEDER OG NESTLEDER HVER FOR SEG ELLER
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
28.03.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex