Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Stock Holding AS
Juridisk navn:  Stock Holding AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91756905
Hopsåsen 5A Hopsåsen 5A Fax: 55124875
5232 Paradis 5232 Paradis
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 933787125
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 5/30/1983
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-81.94%
Egenkapital  
  
-94.69%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 63.000 1.171.000 485.000 2.262.000
Resultat: 13.000 72.000 987.000 26.000 1.972.000
Egenkapital: 308.000 5.798.000 5.742.000 4.990.000 4.969.000
Regnskap for  Stock Holding AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 63.000 1.171.000 485.000 2.262.000
Driftskostnader -45.000 -51.000 -218.000 -542.000 -407.000
Driftsresultat -45.000 12.000 953.000 -57.000 1.855.000
Finansinntekter 58.000 59.000 34.000 83.000 117.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 58.000 59.000 34.000 83.000 117.000
Resultat før skatt 13.000 72.000 987.000 26.000 1.972.000
Skattekostnad -3.000 -15.000 -235.000 -5.000 -528.000
Årsresultat 10.000 56.000 752.000 21.000 1.444.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 5.832.000 5.851.000 6.308.000 5.083.000 6.127.000
Sum eiendeler 5.832.000 5.851.000 6.308.000 5.083.000 6.127.000
Sum opptjent egenkapital 118.000 5.608.000 5.552.000 4.800.000 4.779.000
Sum egenkapital 308.000 5.798.000 5.742.000 4.990.000 4.969.000
Sum langsiktig gjeld 17.000 25.000 33.000 43.000 56.000
Sum kortsiktig gjeld 5.506.000 28.000 534.000 50.000 1.103.000
Sum gjeld og egenkapital 5.831.000 5.851.000 6.309.000 5.083.000 6.128.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 63.000 1.171.000 485.000 2.262.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 63.000 1.171.000 485.000 2.262.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 -172.000 -1.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -45.000 -51.000 -218.000 -370.000 -406.000
Driftskostnader -45.000 -51.000 -218.000 -542.000 -407.000
Driftsresultat -45.000 12.000 953.000 -57.000 1.855.000
Finansinntekter 58.000 59.000 34.000 83.000 117.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 58.000 59.000 34.000 83.000 117.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -5.500.000 0 0 0 0
Årsresultat 10.000 56.000 752.000 21.000 1.444.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 3.000 3.000 0 2.000 72.000
Andre fordringer 0 0 0 3.069.000 3.047.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 5.828.000 5.848.000 6.308.000 2.012.000 3.008.000
Sum omløpsmidler 5.832.000 5.851.000 6.308.000 5.083.000 6.127.000
Sum eiendeler 5.832.000 5.851.000 6.308.000 5.083.000 6.127.000
Sum opptjent egenkapital 118.000 5.608.000 5.552.000 4.800.000 4.779.000
Sum egenkapital 308.000 5.798.000 5.742.000 4.990.000 4.969.000
Sum avsetninger til forpliktelser 17.000 25.000 33.000 43.000 56.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 17.000 25.000 33.000 43.000 56.000
Leverandørgjeld 0 0 0 1.000 4.000
Betalbar skatt 11.000 23.000 245.000 18.000 551.000
Skyldig offentlige avgifter 0 4.000 0 0 1.000
Utbytte -5.500.000 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld -4.000 1.000 288.000 31.000 548.000
Sum kortsiktig gjeld 5.506.000 28.000 534.000 50.000 1.103.000
Sum gjeld og egenkapital 5.831.000 5.851.000 6.309.000 5.083.000 6.128.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 326.000 5.823.000 5.774.000 5.033.000 5.024.000
Likviditetsgrad 1 1.1 2 11.8 101.7 5.6
Likviditetsgrad 2 1.1 2 11.8 101.7 5.6
Soliditet 5.3 99.1 9 98.2 81.1
Resultatgrad 1 81.4 -11.8 82.0
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 17.9 0 0.1 0 0.2
Total kapitalrentabilitet 0.2 1.2 15.6 0.5 32.2
Signatur
29.09.2020
STYREFORMANN.
Prokurister
11.10.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex