Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Stokka Bygg AS
Juridisk navn:  Stokka Bygg AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51798860
Postboks 23 Bjorhaugsletta 30 Fax: 51434693
4367 Nærbø 4365 Nærbø
Fylke: Kommune:
Rogaland
Org.nr: 982979080
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 1/29/2001
Foretakstype: AS
Revisor: Jærrevisjon AS
Regnskapsfører: Dataplan Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-26.46%
Resultat  
  
75.68%
Egenkapital  
  
-5.89%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 5.422.000 7.373.000 8.657.000 14.577.000 12.359.000
Resultat: -243.000 -999.000 493.000 745.000 380.000
Egenkapital: 3.196.000 3.396.000 4.159.000 3.856.000 3.463.000
Regnskap for  Stokka Bygg AS
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 5.422.000 7.373.000 8.657.000 14.577.000 12.359.000
Driftskostnader -5.678.000 -8.393.000 -8.204.000 -13.891.000 -12.060.000
Driftsresultat -256.000 -1.020.000 453.000 686.000 299.000
Finansinntekter 16.000 22.000 43.000 61.000 84.000
Finanskostnader -3.000 -1.000 -2.000 -1.000 -2.000
Finans 13.000 21.000 41.000 60.000 82.000
Resultat før skatt -243.000 -999.000 493.000 745.000 380.000
Skattekostnad 43.000 236.000 -140.000 -202.000 -109.000
Årsresultat -200.000 -763.000 353.000 543.000 271.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 610.000 815.000 914.000 1.295.000 1.114.000
Sum omløpsmidler 3.722.000 3.621.000 4.977.000 5.487.000 4.258.000
Sum eiendeler 4.332.000 4.436.000 5.891.000 6.782.000 5.372.000
Sum opptjent egenkapital 3.096.000 3.296.000 4.059.000 3.756.000 3.363.000
Sum egenkapital 3.196.000 3.396.000 4.159.000 3.856.000 3.463.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.136.000 1.039.000 1.732.000 2.925.000 1.910.000
Sum gjeld og egenkapital 4.332.000 4.435.000 5.891.000 6.781.000 5.373.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.382.000 7.373.000 8.657.000 14.507.000 12.129.000
Andre inntekter 40.000 0 0 70.000 230.000
Driftsinntekter 5.422.000 7.373.000 8.657.000 14.577.000 12.359.000
Varekostnad -2.114.000 -3.928.000 -3.210.000 -8.178.000 -5.491.000
Lønninger -2.453.000 -3.159.000 -3.521.000 -3.920.000 -4.558.000
Avskrivning -247.000 -336.000 -398.000 -481.000 -451.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -864.000 -970.000 -1.075.000 -1.312.000 -1.560.000
Driftskostnader -5.678.000 -8.393.000 -8.204.000 -13.891.000 -12.060.000
Driftsresultat -256.000 -1.020.000 453.000 686.000 299.000
Finansinntekter 16.000 22.000 43.000 61.000 84.000
Finanskostnader -3.000 -1.000 -2.000 -1.000 -2.000
Finans 13.000 21.000 41.000 60.000 82.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -50.000 -150.000 -150.000
Årsresultat -200.000 -763.000 353.000 543.000 271.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 362.000 320.000 84.000 66.000 58.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 248.000 495.000 830.000 1.228.000 1.056.000
Sum varige driftsmidler 248.000 495.000 830.000 1.228.000 1.056.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 610.000 815.000 914.000 1.295.000 1.114.000
Varebeholdning 0 0 0 0 50.000
Kundefordringer 183.000 229.000 643.000 946.000 1.114.000
Andre fordringer 60.000 64.000 190.000 140.000 5.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 3.479.000 3.328.000 4.145.000 4.401.000 3.090.000
Sum omløpsmidler 3.722.000 3.621.000 4.977.000 5.487.000 4.258.000
Sum eiendeler 4.332.000 4.436.000 5.891.000 6.782.000 5.372.000
Sum opptjent egenkapital 3.096.000 3.296.000 4.059.000 3.756.000 3.363.000
Sum egenkapital 3.196.000 3.396.000 4.159.000 3.856.000 3.463.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 350.000 350.000 300.000 150.000 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 496.000 228.000 493.000 1.453.000 662.000
Betalbar skatt 0 0 157.000 210.000 54.000
Skyldig offentlige avgifter 132.000 267.000 509.000 411.000 673.000
Utbytte 0 0 -50.000 -150.000 -150.000
Annen kortsiktig gjeld 158.000 194.000 222.000 552.000 371.000
Sum kortsiktig gjeld 1.136.000 1.039.000 1.732.000 2.925.000 1.910.000
Sum gjeld og egenkapital 4.332.000 4.435.000 5.891.000 6.781.000 5.373.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.586.000 2.582.000 3.245.000 2.562.000 2.348.000
Likviditetsgrad 1 3.3 3.5 2.9 1.9 2.2
Likviditetsgrad 2 3.3 3.5 2.9 1.9 2.3
Soliditet 73.8 76.6 70.6 56.9 64.5
Resultatgrad -4.7 -13.8 5.2 4.7 2.4
Rentedekningsgrad -85.3 248.0 747.0 191.5
Gjeldsgrad 0.4 0.3 0.4 0.8 0.6
Total kapitalrentabilitet -5.5 -22.5 8.4 11.0 7.1
Signatur
21.02.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
21.02.2013
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Auditor Notes for 2015
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex