Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Stokkamyrveien 3B As
Juridisk navn:  Stokkamyrveien 3B As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22878700
Sjøfartsgata 12 Sjøfartsgata 12 Fax:
7714 Steinkjer 7714 Steinkjer
Fylke: Kommune:
Trøndelag Steinkjer
Org.nr: 983906427
Aksjekapital: 250.000 NOK
Etableringsdato: 10/15/2001
Foretakstype: AS
Revisor: Sant Revisjon AS
Regnskapsfører: Co-X As
Utvikling:
Omsetning  
  
-6.79%
Resultat  
  
-9.43%
Egenkapital  
  
0.41%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 3.089.000 3.314.000 3.255.000 4.676.000 3.267.000
Resultat: 2.554.000 2.820.000 2.754.000 3.943.000 2.744.000
Egenkapital: 17.823.000 17.751.000 15.982.000 15.799.000 14.610.000
Regnskap for  Stokkamyrveien 3B As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 3.089.000 3.314.000 3.255.000 4.676.000 3.267.000
Driftskostnader -505.000 -420.000 -422.000 -661.000 -396.000
Driftsresultat 2.584.000 2.894.000 2.832.000 4.015.000 2.872.000
Finansinntekter 0 1.000 0 4.000 0
Finanskostnader -30.000 -75.000 -79.000 -76.000 -128.000
Finans -30.000 -74.000 -79.000 -72.000 -128.000
Resultat før skatt 2.554.000 2.820.000 2.754.000 3.943.000 2.744.000
Skattekostnad -562.000 -621.000 -612.000 -944.000 -741.000
Årsresultat 1.992.000 2.199.000 2.142.000 2.999.000 2.003.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 21.142.000 20.092.000 20.486.000 20.880.000 19.820.000
Sum omløpsmidler 382.000 456.000 198.000 216.000 9.200.000
Sum eiendeler 21.524.000 20.548.000 20.684.000 21.096.000 29.020.000
Sum opptjent egenkapital 17.573.000 17.501.000 15.732.000 15.549.000 14.360.000
Sum egenkapital 17.823.000 17.751.000 15.982.000 15.799.000 14.610.000
Sum langsiktig gjeld 1.206.000 1.735.000 2.116.000 2.557.000 13.551.000
Sum kortsiktig gjeld 2.495.000 1.063.000 2.587.000 2.741.000 859.000
Sum gjeld og egenkapital 21.524.000 20.549.000 20.685.000 21.097.000 29.020.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 3.089.000 3.314.000 3.255.000 4.676.000 3.267.000
Driftsinntekter 3.089.000 3.314.000 3.255.000 4.676.000 3.267.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -394.000 -394.000 -394.000 -575.000 -362.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -111.000 -26.000 -28.000 -86.000 -34.000
Driftskostnader -505.000 -420.000 -422.000 -661.000 -396.000
Driftsresultat 2.584.000 2.894.000 2.832.000 4.015.000 2.872.000
Finansinntekter 0 1.000 0 4.000 0
Finanskostnader -30.000 -75.000 -79.000 -76.000 -128.000
Finans -30.000 -74.000 -79.000 -72.000 -128.000
Konsernbidrag -1.920.000 -429.000 1.959.000 1.810.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.992.000 2.199.000 2.142.000 2.999.000 2.003.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 19.697.000 20.092.000 20.486.000 20.880.000 19.820.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 19.697.000 20.092.000 20.486.000 20.880.000 19.820.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.445.000 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 21.142.000 20.092.000 20.486.000 20.880.000 19.820.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 4.000 0 0 32.000 6.489.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 377.000 456.000 198.000 184.000 2.711.000
Sum omløpsmidler 382.000 456.000 198.000 216.000 9.200.000
Sum eiendeler 21.524.000 20.548.000 20.684.000 21.096.000 29.020.000
Sum opptjent egenkapital 17.573.000 17.501.000 15.732.000 15.549.000 14.360.000
Sum egenkapital 17.823.000 17.751.000 15.982.000 15.799.000 14.610.000
Sum avsetninger til forpliktelser 618.000 598.000 594.000 578.000 551.000
Gjeld til kredittinstitutt 2.461.000 558.000 2.578.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.206.000 1.735.000 2.116.000 2.557.000 13.551.000
Leverandørgjeld 12.000 1.000 9.000 14.000 12.000
Betalbar skatt 0 490.000 0 314.000 724.000
Skyldig offentlige avgifter 0 14.000 0 0 124.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 22.000 0 0 2.413.000 0
Sum kortsiktig gjeld 2.495.000 1.063.000 2.587.000 2.741.000 859.000
Sum gjeld og egenkapital 21.524.000 20.549.000 20.685.000 21.097.000 29.020.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -2.113.000 -607.000 -2.389.000 -2.525.000 8.341.000
Likviditetsgrad 1 0.2 0.4 0.1 0.1 10.7
Likviditetsgrad 2 0.2 0.4 0.1 0.1 10.8
Soliditet 82.8 86.4 77.3 74.9 50.3
Resultatgrad 83.7 87.3 8 85.9 87.9
Rentedekningsgrad 86.1 38.6 35.8 52.8 22.4
Gjeldsgrad 0.2 0.2 0.3 0.3 1.0
Total kapitalrentabilitet 1 14.1 13.7 19.1 9.9
Signatur
08.09.2020
STYRETS LEDER ALENE ELLER TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
16.09.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex