Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Stokkvågen Ekspedisjon AS
Juridisk navn:  Stokkvågen Ekspedisjon AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 75092521
Fax: 75092511
8735 Stokkvågen 8735 Stokkvågen
Fylke: Kommune:
Nordland Lurøy
Org.nr: 959649936
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 9/1/1990 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Total-Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
8.47%
Resultat  
  
0.73%
Egenkapital  
  
24.04%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 2.612.000 2.408.000 2.068.000 1.661.000 1.805.000
Resultat: 964.000 957.000 847.000 -154.000 530.000
Egenkapital: 3.364.000 2.712.000 2.284.000 2.048.000 2.173.000
Regnskap for  Stokkvågen Ekspedisjon AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 2.612.000 2.408.000 2.068.000 1.661.000 1.805.000
Driftskostnader -1.605.000 -1.400.000 -1.222.000 -1.816.000 -1.275.000
Driftsresultat 1.007.000 1.008.000 846.000 -155.000 530.000
Finansinntekter 1.000 0 1.000 1.000 2.000
Finanskostnader -43.000 -51.000 0 0 -1.000
Finans -42.000 -51.000 1.000 1.000 1.000
Resultat før skatt 964.000 957.000 847.000 -154.000 530.000
Skattekostnad -212.000 -229.000 -212.000 29.000 -158.000
Årsresultat 752.000 729.000 635.000 -125.000 372.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.806.000 2.949.000 1.309.000 1.371.000 1.516.000
Sum omløpsmidler 2.047.000 1.364.000 1.632.000 1.195.000 1.178.000
Sum eiendeler 4.853.000 4.313.000 2.941.000 2.566.000 2.694.000
Sum opptjent egenkapital 3.264.000 2.612.000 2.184.000 1.948.000 2.073.000
Sum egenkapital 3.364.000 2.712.000 2.284.000 2.048.000 2.173.000
Sum langsiktig gjeld 633.000 833.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 855.000 768.000 658.000 518.000 521.000
Sum gjeld og egenkapital 4.852.000 4.313.000 2.942.000 2.566.000 2.694.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.064.000 1.699.000 1.337.000 1.214.000 1.190.000
Andre inntekter 548.000 708.000 732.000 447.000 615.000
Driftsinntekter 2.612.000 2.408.000 2.068.000 1.661.000 1.805.000
Varekostnad -53.000 -102.000 -46.000 -102.000 -69.000
Lønninger -967.000 -785.000 -695.000 -1.280.000 -684.000
Avskrivning -186.000 -163.000 -157.000 -198.000 -247.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -399.000 -350.000 -324.000 -236.000 -275.000
Driftskostnader -1.605.000 -1.400.000 -1.222.000 -1.816.000 -1.275.000
Driftsresultat 1.007.000 1.008.000 846.000 -155.000 530.000
Finansinntekter 1.000 0 1.000 1.000 2.000
Finanskostnader -43.000 -51.000 0 0 -1.000
Finans -42.000 -51.000 1.000 1.000 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -100.000 -300.000 -200.000 0 0
Årsresultat 752.000 729.000 635.000 -125.000 372.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 189.000 186.000 197.000 213.000 184.000
Fast eiendom 2.583.000 2.764.000 1.113.000 1.097.000 1.168.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 34.000 0 0 61.000 164.000
Sum varige driftsmidler 2.617.000 2.764.000 1.113.000 1.158.000 1.332.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 2.806.000 2.949.000 1.309.000 1.371.000 1.516.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 213.000 263.000 163.000 23.000 184.000
Andre fordringer 549.000 269.000 226.000 165.000 164.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.285.000 833.000 1.243.000 1.007.000 830.000
Sum omløpsmidler 2.047.000 1.364.000 1.632.000 1.195.000 1.178.000
Sum eiendeler 4.853.000 4.313.000 2.941.000 2.566.000 2.694.000
Sum opptjent egenkapital 3.264.000 2.612.000 2.184.000 1.948.000 2.073.000
Sum egenkapital 3.364.000 2.712.000 2.284.000 2.048.000 2.173.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 633.000 833.000 0 0 0
Leverandørgjeld -9.000 9.000 13.000 7.000 -3.000
Betalbar skatt 216.000 218.000 195.000 0 177.000
Skyldig offentlige avgifter 97.000 125.000 86.000 355.000 139.000
Utbytte -100.000 -300.000 -200.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 452.000 116.000 164.000 155.000 209.000
Sum kortsiktig gjeld 855.000 768.000 658.000 518.000 521.000
Sum gjeld og egenkapital 4.852.000 4.313.000 2.942.000 2.566.000 2.694.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.192.000 596.000 974.000 677.000 657.000
Likviditetsgrad 1 2.4 1.8 2.5 2.3 2.3
Likviditetsgrad 2 2.4 1.8 2.5 2.3 2.3
Soliditet 69.3 62.9 77.6 79.8 80.7
Resultatgrad 38.6 41.9 40.9 -9.3 29.4
Rentedekningsgrad 23.4 19.8 532.0
Gjeldsgrad 0.4 0.6 0.3 0.3 0.2
Total kapitalrentabilitet 20.8 23.4 28.8 19.7
Signatur
26.08.2011
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex