Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Stoklands As
Juridisk navn:  Stoklands As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 99370201
Presteide Fax: 75770264
8294 Hamarøy 8294 Hamarøy
Fylke: Kommune:
Nordland Hamarøy 
Org.nr: 916288824
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 70
Etableringsdato: 5/8/1959 1
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Utvikling:
Omsetning  
  
4.77%
Resultat  
  
-121.88%
Egenkapital  
  
-21.03%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 65.213.000 62.243.000 53.078.000 46.738.000 46.022.000
Resultat: -4.269.000 -1.924.000 2.143.000 2.631.000 3.985.000
Egenkapital: 12.526.000 15.862.000 17.296.000 16.604.000 15.585.000
Regnskap for  Stoklands As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 65.213.000 62.243.000 53.078.000 46.738.000 46.022.000
Driftskostnader -68.328.000 -63.428.000 -50.504.000 -43.808.000 -41.788.000
Driftsresultat -3.114.000 -1.185.000 2.573.000 2.930.000 4.234.000
Finansinntekter 32.000 41.000 33.000 52.000 77.000
Finanskostnader -1.187.000 -780.000 -462.000 -352.000 -327.000
Finans -1.155.000 -739.000 -429.000 -300.000 -250.000
Resultat før skatt -4.269.000 -1.924.000 2.143.000 2.631.000 3.985.000
Skattekostnad 934.000 490.000 -451.000 -612.000 -986.000
Årsresultat -3.336.000 -1.434.000 1.692.000 2.019.000 2.999.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 39.526.000 37.788.000 32.512.000 25.275.000 21.000.000
Sum omløpsmidler 12.110.000 30.149.000 14.316.000 14.202.000 15.807.000
Sum eiendeler 51.636.000 67.937.000 46.828.000 39.477.000 36.807.000
Sum opptjent egenkapital 11.473.000 14.808.000 16.242.000 15.550.000 14.531.000
Sum egenkapital 12.526.000 15.862.000 17.296.000 16.604.000 15.585.000
Sum langsiktig gjeld 31.319.000 34.273.000 24.679.000 15.089.000 10.381.000
Sum kortsiktig gjeld 7.791.000 17.802.000 4.853.000 7.784.000 10.841.000
Sum gjeld og egenkapital 51.637.000 67.937.000 46.828.000 39.477.000 36.807.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 64.710.000 61.727.000 52.573.000 46.541.000 45.571.000
Andre inntekter 503.000 517.000 505.000 197.000 451.000
Driftsinntekter 65.213.000 62.243.000 53.078.000 46.738.000 46.022.000
Varekostnad -30.877.000 -28.773.000 -18.905.000 -16.605.000 -15.592.000
Lønninger -24.529.000 -22.230.000 -20.891.000 -17.888.000 -17.465.000
Avskrivning -6.800.000 -6.230.000 -5.289.000 -4.387.000 -3.914.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -6.122.000 -6.195.000 -5.419.000 -4.928.000 -4.817.000
Driftskostnader -68.328.000 -63.428.000 -50.504.000 -43.808.000 -41.788.000
Driftsresultat -3.114.000 -1.185.000 2.573.000 2.930.000 4.234.000
Finansinntekter 32.000 41.000 33.000 52.000 77.000
Finanskostnader -1.187.000 -780.000 -462.000 -352.000 -327.000
Finans -1.155.000 -739.000 -429.000 -300.000 -250.000
Konsernbidrag 0 0 0 1.488.000 0
Utbytte 0 0 -1.000.000 -1.000.000 -3.000.000
Årsresultat -3.336.000 -1.434.000 1.692.000 2.019.000 2.999.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 5.059.000 3.317.000 2.707.000 2.177.000 1.723.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 3.834.000 2.583.000 1.661.000 1.338.000 1.146.000
Sum varige driftsmidler 39.304.000 37.550.000 32.289.000 25.052.000 20.777.000
Sum finansielle anleggsmidler 223.000 239.000 223.000 223.000 223.000
Sum anleggsmidler 39.526.000 37.788.000 32.512.000 25.275.000 21.000.000
Varebeholdning 1.220.000 1.063.000 1.042.000 1.142.000 1.040.000
Kundefordringer 6.551.000 19.765.000 7.949.000 5.695.000 6.496.000
Andre fordringer 337.000 125.000 125.000 1.614.000 446.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 3.816.000 9.036.000 5.095.000 5.562.000 6.769.000
Sum omløpsmidler 12.110.000 30.149.000 14.316.000 14.202.000 15.807.000
Sum eiendeler 51.636.000 67.937.000 46.828.000 39.477.000 36.807.000
Sum opptjent egenkapital 11.473.000 14.808.000 16.242.000 15.550.000 14.531.000
Sum egenkapital 12.526.000 15.862.000 17.296.000 16.604.000 15.585.000
Sum avsetninger til forpliktelser 241.000 1.175.000 1.665.000 1.229.000 1.113.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 31.319.000 34.273.000 24.679.000 15.089.000 10.381.000
Leverandørgjeld 4.017.000 11.847.000 908.000 802.000 248.000
Betalbar skatt 0 0 15.000 0 782.000
Skyldig offentlige avgifter 585.000 1.967.000 162.000 1.440.000 1.404.000
Utbytte 0 0 -1.000.000 -1.000.000 -3.000.000
Annen kortsiktig gjeld 3.189.000 3.987.000 2.767.000 4.542.000 5.407.000
Sum kortsiktig gjeld 7.791.000 17.802.000 4.853.000 7.784.000 10.841.000
Sum gjeld og egenkapital 51.637.000 67.937.000 46.828.000 39.477.000 36.807.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.319.000 12.347.000 9.463.000 6.418.000 4.966.000
Likviditetsgrad 1 1.6 1.7 2.9 1.8 1.5
Likviditetsgrad 2 1.4 1.6 2.7 1.7 1.4
Soliditet 24.3 23.3 36.9 42.1 42.3
Resultatgrad -4.8 -1.9 4.8 6.3 9.2
Rentedekningsgrad -2.6 -1.5 5.6 8.3 13.2
Gjeldsgrad 3.1 3.3 1.7 1.4 1.4
Total kapitalrentabilitet -1.7 5.6 7.6 11.7
Signatur
15.09.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
15.09.2020
PROKURA
FINVIK ANNE METTE
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex