Stoldal Invest As
Juridisk navn:  Stoldal Invest As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Ekerdalen 7F Ekerdalen 7F Fax:
5251 Søreidgrend 5251 Søreidgrend
Fylke: Kommune:
Hordaland Bergen
Org.nr: 921534744
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 10/10/2018
Foretakstype: AS
Hovedpunkter i regnskapet
2018
Omsetning: 0
Resultat: -12.000
Egenkapital: 18.000
Regnskap for  Stoldal Invest As
Resultat 2018
Driftsinntekter 0
Driftskostnader -12.000
Driftsresultat -12.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt -12.000
Skattekostnad 0
Årsresultat -12.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 28.000
Sum eiendeler 28.000
Sum opptjent egenkapital -12.000
Sum egenkapital 18.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 10.000
Sum gjeld og egenkapital 28.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 0
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -12.000
Driftskostnader -12.000
Driftsresultat -12.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat -12.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 0
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 28.000
Sum omløpsmidler 28.000
Sum eiendeler 28.000
Sum opptjent egenkapital -12.000
Sum egenkapital 18.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 10.000
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 10.000
Sum gjeld og egenkapital 28.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 18.000
Likviditetsgrad 1 2.8
Likviditetsgrad 2 2.8
Soliditet 64.3
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.6
Total kapitalrentabilitet -42.9
Signatur
11.10.2018
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex