Stor-Elvdal Rendalen Produkter AS
Juridisk navn:  Stor-Elvdal Rendalen Produkter AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 62460611
Øverengsmoen 20 Øverengsmoen 20 Fax: 62460059
2480 Koppang 2480 Koppang
Fylke: Kommune:
Hedmark Stor-elvdal
Org.nr: 965427740
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 14
Etableringsdato: 8/26/1992
Foretakstype: AS
Revisor: Fram Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
5.54%
Resultat  
  
-5483.33%
Egenkapital  
  
-4.75%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 6.974.000 6.608.000 6.483.000 6.421.000 6.090.000
Resultat: -335.000 -6.000 -208.000 91.000 -144.000
Egenkapital: 7.006.000 7.355.000 7.347.000 7.555.000 7.464.000
Regnskap for  Stor-Elvdal Rendalen Produkter AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 6.974.000 6.608.000 6.483.000 6.421.000 6.090.000
Driftskostnader -7.245.000 -6.534.000 -6.614.000 -6.245.000 -6.137.000
Driftsresultat -270.000 73.000 -131.000 176.000 -46.000
Finansinntekter 42.000 28.000 35.000 46.000 47.000
Finanskostnader -107.000 -107.000 -112.000 -131.000 -146.000
Finans -65.000 -79.000 -77.000 -85.000 -99.000
Resultat før skatt -335.000 -6.000 -208.000 91.000 -144.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -335.000 -6.000 -208.000 91.000 -144.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.404.000 6.946.000 7.140.000 7.042.000 7.472.000
Sum omløpsmidler 4.350.000 4.210.000 4.264.000 4.551.000 4.265.000
Sum eiendeler 10.754.000 11.156.000 11.404.000 11.593.000 11.737.000
Sum opptjent egenkapital 6.906.000 7.255.000 7.247.000 7.455.000 7.364.000
Sum egenkapital 7.006.000 7.355.000 7.347.000 7.555.000 7.464.000
Sum langsiktig gjeld 2.830.000 3.008.000 3.180.000 3.348.000 3.504.000
Sum kortsiktig gjeld 917.000 792.000 877.000 690.000 769.000
Sum gjeld og egenkapital 10.753.000 11.155.000 11.404.000 11.593.000 11.737.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.345.000 2.254.000 2.163.000 2.071.000 2.024.000
Andre inntekter 4.629.000 4.353.000 4.321.000 4.349.000 4.066.000
Driftsinntekter 6.974.000 6.608.000 6.483.000 6.421.000 6.090.000
Varekostnad -1.173.000 -675.000 -977.000 -946.000 -834.000
Lønninger -4.136.000 -3.871.000 -3.747.000 -3.595.000 -3.404.000
Avskrivning -542.000 -545.000 -481.000 -430.000 -566.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.394.000 -1.443.000 -1.409.000 -1.274.000 -1.333.000
Driftskostnader -7.245.000 -6.534.000 -6.614.000 -6.245.000 -6.137.000
Driftsresultat -270.000 73.000 -131.000 176.000 -46.000
Finansinntekter 42.000 28.000 35.000 46.000 47.000
Finanskostnader -107.000 -107.000 -112.000 -131.000 -146.000
Finans -65.000 -79.000 -77.000 -85.000 -99.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -335.000 -6.000 -208.000 91.000 -144.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 6.116.000 6.537.000 6.661.000 6.994.000 7.401.000
Maskiner anlegg 288.000 409.000 479.000 48.000 71.000
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 6.404.000 6.946.000 7.140.000 7.042.000 7.472.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 6.404.000 6.946.000 7.140.000 7.042.000 7.472.000
Varebeholdning 1.177.000 1.073.000 901.000 952.000 1.034.000
Kundefordringer 364.000 518.000 480.000 413.000 426.000
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.809.000 2.619.000 2.882.000 3.187.000 2.805.000
Sum omløpsmidler 4.350.000 4.210.000 4.264.000 4.551.000 4.265.000
Sum eiendeler 10.754.000 11.156.000 11.404.000 11.593.000 11.737.000
Sum opptjent egenkapital 6.906.000 7.255.000 7.247.000 7.455.000 7.364.000
Sum egenkapital 7.006.000 7.355.000 7.347.000 7.555.000 7.464.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.830.000 3.008.000 3.180.000 3.348.000 3.504.000
Leverandørgjeld 121.000 138.000 152.000 57.000 101.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 154.000 207.000 287.000 191.000 213.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 642.000 447.000 439.000 442.000 455.000
Sum kortsiktig gjeld 917.000 792.000 877.000 690.000 769.000
Sum gjeld og egenkapital 10.753.000 11.155.000 11.404.000 11.593.000 11.737.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.433.000 3.418.000 3.387.000 3.861.000 3.496.000
Likviditetsgrad 1 4.7 5 4.9 6.6 5.5
Likviditetsgrad 2 3.5 4 3.8 5.3 4.3
Soliditet 65.2 65.9 64.4 65.2 63.6
Resultatgrad -3.9 1.1 2.7 -0.8
Rentedekningsgrad -2.5 0.7 -1.2 1.7 0.0
Gjeldsgrad 0.5 0.5 0.6 0.5 0.6
Total kapitalrentabilitet -2.1 0.9 -0.8 1.9 0.0
Signatur
30.08.2016
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
30.08.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex