Stord Boligutleie AS
Juridisk navn:  Stord Boligutleie AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Birkelandsvegen 109 Birkelandsvegen 109 Fax:
5392 Storebø 5392 Storebø
Fylke: Kommune:
Vestland Austevoll
Org.nr: 879944112
Aksjekapital: 600.000 NOK
Etableringsdato: 6/12/1998
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Defacto Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
3.79%
Resultat  
  
132.5%
Egenkapital  
  
-9.26%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 274.000 264.000 2.229.000 448.000 501.000
Resultat: 93.000 40.000 1.819.000 69.000 145.000
Egenkapital: 1.479.000 1.630.000 1.815.000 741.000 694.000
Regnskap for  Stord Boligutleie AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 274.000 264.000 2.229.000 448.000 501.000
Driftskostnader -118.000 -168.000 -271.000 -281.000 -218.000
Driftsresultat 156.000 96.000 1.959.000 167.000 283.000
Finansinntekter 36.000 35.000 14.000 5.000 9.000
Finanskostnader -99.000 -92.000 -153.000 -103.000 -148.000
Finans -63.000 -57.000 -139.000 -98.000 -139.000
Resultat før skatt 93.000 40.000 1.819.000 69.000 145.000
Skattekostnad -13.000 4.000 -442.000 -21.000 -39.000
Årsresultat 80.000 44.000 1.377.000 48.000 105.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.713.000 3.713.000 3.713.000 4.939.000 3.409.000
Sum omløpsmidler 1.903.000 1.906.000 1.915.000 98.000 280.000
Sum eiendeler 5.616.000 5.619.000 5.628.000 5.037.000 3.689.000
Sum opptjent egenkapital 259.000 410.000 595.000 -479.000 -526.000
Sum egenkapital 1.479.000 1.630.000 1.815.000 741.000 694.000
Sum langsiktig gjeld 2.596.000 2.758.000 2.893.000 3.826.000 2.939.000
Sum kortsiktig gjeld 1.540.000 1.232.000 920.000 470.000 56.000
Sum gjeld og egenkapital 5.615.000 5.620.000 5.628.000 5.037.000 3.689.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 438.000 460.000
Andre inntekter 274.000 264.000 2.229.000 9.000 41.000
Driftsinntekter 274.000 264.000 2.229.000 448.000 501.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -118.000 -168.000 -271.000 -281.000 -218.000
Driftskostnader -118.000 -168.000 -271.000 -281.000 -218.000
Driftsresultat 156.000 96.000 1.959.000 167.000 283.000
Finansinntekter 36.000 35.000 14.000 5.000 9.000
Finanskostnader -99.000 -92.000 -153.000 -103.000 -148.000
Finans -63.000 -57.000 -139.000 -98.000 -139.000
Konsernbidrag -231.000 -229.000 -303.000 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 80.000 44.000 1.377.000 48.000 105.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 32.000 43.000
Fast eiendom 3.713.000 3.713.000 3.713.000 4.904.000 3.366.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 3.713.000 3.713.000 3.713.000 4.904.000 3.366.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 3.000 0
Sum anleggsmidler 3.713.000 3.713.000 3.713.000 4.939.000 3.409.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 20.000 34.000 25.000
Andre fordringer 1.621.000 1.586.000 1.551.000 22.000 22.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 282.000 320.000 344.000 42.000 234.000
Sum omløpsmidler 1.903.000 1.906.000 1.915.000 98.000 280.000
Sum eiendeler 5.616.000 5.619.000 5.628.000 5.037.000 3.689.000
Sum opptjent egenkapital 259.000 410.000 595.000 -479.000 -526.000
Sum egenkapital 1.479.000 1.630.000 1.815.000 741.000 694.000
Sum avsetninger til forpliktelser 181.000 237.000 309.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 299.000 297.000 405.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.596.000 2.758.000 2.893.000 3.826.000 2.939.000
Leverandørgjeld -6.000 3.000 1.000 24.000 8.000
Betalbar skatt 0 0 0 10.000 28.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.247.000 931.000 515.000 34.000 20.000
Sum kortsiktig gjeld 1.540.000 1.232.000 920.000 470.000 56.000
Sum gjeld og egenkapital 5.615.000 5.620.000 5.628.000 5.037.000 3.689.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 363.000 674.000 995.000 -372.000 224.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.5 2.1 0.2 5.0
Likviditetsgrad 2 1.2 1.5 2.1 0.3 5.1
Soliditet 26.3 2 32.2 14.7 18.8
Resultatgrad 56.9 36.4 87.9 37.3 56.5
Rentedekningsgrad 1.6 1 12.8 1.7 2.0
Gjeldsgrad 2.8 2.4 2.1 5.8 4.3
Total kapitalrentabilitet 3.4 2.3 35.1 3.4 7.9
Signatur
23.05.2017
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER HVER FOR SEG.
Prokurister
23.05.2017
DAGLIG LEDER ALENE ELLER STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex