Stord Process AS
Juridisk navn:  Stord Process AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55197230
Liamyrane 6 Liamyrane 6 Fax: 55197239
5132 Nyborg 5132 Nyborg
Fylke: Kommune:
Hordaland Bergen
Org.nr: 971167033
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 8/25/1994
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Regnskapsfører: Hagel As
Utvikling:
Omsetning  
  
-37.77%
Resultat  
  
-35.24%
Egenkapital  
  
5569.83%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 27.930.000 44.885.000 19.770.000 27.404.000 15.680.000
Resultat: 8.399.000 12.970.000 949.000 6.659.000 3.124.000
Egenkapital: 6.577.000 116.000 3.186.000 3.468.000 2.521.000
Regnskap for  Stord Process AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 27.930.000 44.885.000 19.770.000 27.404.000 15.680.000
Driftskostnader -20.058.000 -32.716.000 -18.605.000 -20.894.000 -13.318.000
Driftsresultat 7.871.000 12.169.000 1.166.000 6.510.000 2.362.000
Finansinntekter 1.533.000 1.703.000 234.000 694.000 860.000
Finanskostnader -1.005.000 -903.000 -451.000 -545.000 -98.000
Finans 528.000 800.000 -217.000 149.000 762.000
Resultat før skatt 8.399.000 12.970.000 949.000 6.659.000 3.124.000
Skattekostnad -1.938.000 -3.040.000 -232.000 -1.711.000 -854.000
Årsresultat 6.461.000 9.930.000 717.000 4.947.000 2.269.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 162.000 115.000 155.000 32.000 16.000
Sum omløpsmidler 27.460.000 29.030.000 14.760.000 10.953.000 13.743.000
Sum eiendeler 27.622.000 29.145.000 14.915.000 10.985.000 13.759.000
Sum opptjent egenkapital 6.477.000 16.000 3.086.000 3.368.000 2.421.000
Sum egenkapital 6.577.000 116.000 3.186.000 3.468.000 2.521.000
Sum langsiktig gjeld 400.000 2.582.000 647.000 1.435.000 903.000
Sum kortsiktig gjeld 20.646.000 26.448.000 11.083.000 6.082.000 10.334.000
Sum gjeld og egenkapital 27.623.000 29.146.000 14.916.000 10.985.000 13.758.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 27.919.000 44.885.000 19.770.000 27.404.000 15.680.000
Andre inntekter 10.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 27.930.000 44.885.000 19.770.000 27.404.000 15.680.000
Varekostnad -13.757.000 -27.320.000 -12.924.000 -16.447.000 -8.708.000
Lønninger -4.011.000 -3.845.000 -3.291.000 -2.900.000 -2.838.000
Avskrivning -40.000 -40.000 -28.000 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.250.000 -1.511.000 -2.362.000 -1.547.000 -1.772.000
Driftskostnader -20.058.000 -32.716.000 -18.605.000 -20.894.000 -13.318.000
Driftsresultat 7.871.000 12.169.000 1.166.000 6.510.000 2.362.000
Finansinntekter 1.533.000 1.703.000 234.000 694.000 860.000
Finanskostnader -1.005.000 -903.000 -451.000 -545.000 -98.000
Finans 528.000 800.000 -217.000 149.000 762.000
Konsernbidrag 0 -3.000.000 0 0 0
Utbytte 0 -10.000.000 -1.000.000 -4.000.000 -2.500.000
Årsresultat 6.461.000 9.930.000 717.000 4.947.000 2.269.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 87.000 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 60.000 100.000 140.000 16.000 0
Sum varige driftsmidler 60.000 100.000 140.000 16.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000
Sum anleggsmidler 162.000 115.000 155.000 32.000 16.000
Varebeholdning 4.779.000 717.000 1.069.000 2.460.000 1.146.000
Kundefordringer 461.000 1.560.000 1.880.000 155.000 847.000
Andre fordringer 281.000 99.000 515.000 280.000 212.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 21.940.000 26.654.000 11.295.000 8.059.000 11.538.000
Sum omløpsmidler 27.460.000 29.030.000 14.760.000 10.953.000 13.743.000
Sum eiendeler 27.622.000 29.145.000 14.915.000 10.985.000 13.759.000
Sum opptjent egenkapital 6.477.000 16.000 3.086.000 3.368.000 2.421.000
Sum egenkapital 6.577.000 116.000 3.186.000 3.468.000 2.521.000
Sum avsetninger til forpliktelser 400.000 2.582.000 647.000 1.435.000 903.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 400.000 2.582.000 647.000 1.435.000 903.000
Leverandørgjeld 122.000 3.483.000 1.506.000 29.000 372.000
Betalbar skatt 4.207.000 1.105.000 1.120.000 1.180.000 450.000
Skyldig offentlige avgifter 263.000 361.000 334.000 256.000 242.000
Utbytte 0 -10.000.000 -1.000.000 -4.000.000 -2.500.000
Annen kortsiktig gjeld 16.054.000 11.500.000 7.123.000 617.000 9.271.000
Sum kortsiktig gjeld 20.646.000 26.448.000 11.083.000 6.082.000 10.334.000
Sum gjeld og egenkapital 27.623.000 29.146.000 14.916.000 10.985.000 13.758.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 6.814.000 2.582.000 3.677.000 4.871.000 3.409.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.1 1.3 1.8 1.3
Likviditetsgrad 2 1.1 1.1 1.2 1.4 1.3
Soliditet 23.8 0.4 21.4 31.6 18.3
Resultatgrad 28.2 27.1 5.9 23.8 15.1
Rentedekningsgrad 7.8 13.5 2.6 13.2 32.9
Gjeldsgrad 3.2 250.3 3.7 2.2 4.5
Total kapitalrentabilitet 3 47.6 9.4 65.6 23.4
Signatur
22.04.2013
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I
FELLESSKAP.
Prokurister
22.04.2013
DAGLIG LEDER ALENE. STYRETS LEDER
ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex