Stord Rørleggerforretning AS
Juridisk navn:  Stord Rørleggerforretning AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 53409040
Postboks 1264 Heiane Ringvegen 32 Heiane Fax: 53414257
5406 Stord 5412 Stord
Fylke: Kommune:
Vestland Stord
Org.nr: 979610785
Aksjekapital: 2.025.000 NOK
Antall ansatte: 21
Etableringsdato: 1/5/1998 1
Foretakstype: AS
Revisor: Rsm Norge As
Regnskapsfører: Arild Mathiesen
Utvikling:
Omsetning  
  
-2.34%
Resultat  
  
159.39%
Egenkapital  
  
124.05%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 26.201.000 26.830.000 27.477.000 21.340.000 21.406.000
Resultat: 2.103.000 -3.541.000 1.033.000 714.000 578.000
Egenkapital: 2.962.000 1.322.000 3.621.000 2.812.000 2.794.000
Regnskap for  Stord Rørleggerforretning AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 26.201.000 26.830.000 27.477.000 21.340.000 21.406.000
Driftskostnader -23.875.000 -30.343.000 -26.400.000 -20.589.000 -20.662.000
Driftsresultat 2.325.000 -3.513.000 1.077.000 752.000 745.000
Finansinntekter 15.000 83.000 67.000 75.000 30.000
Finanskostnader -237.000 -111.000 -110.000 -113.000 -197.000
Finans -222.000 -28.000 -43.000 -38.000 -167.000
Resultat før skatt 2.103.000 -3.541.000 1.033.000 714.000 578.000
Skattekostnad -463.000 803.000 -224.000 -176.000 -204.000
Årsresultat 1.641.000 -2.738.000 809.000 538.000 374.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 276.000 770.000 162.000 205.000 300.000
Sum omløpsmidler 8.954.000 8.962.000 9.676.000 8.712.000 8.382.000
Sum eiendeler 9.230.000 9.732.000 9.838.000 8.917.000 8.682.000
Sum opptjent egenkapital 937.000 -703.000 1.596.000 787.000 769.000
Sum egenkapital 2.962.000 1.322.000 3.621.000 2.812.000 2.794.000
Sum langsiktig gjeld 350.000 490.000 630.000 643.000 929.000
Sum kortsiktig gjeld 5.918.000 7.920.000 5.587.000 5.462.000 4.959.000
Sum gjeld og egenkapital 9.230.000 9.732.000 9.838.000 8.917.000 8.682.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 26.201.000 26.711.000 27.477.000 21.340.000 21.406.000
Andre inntekter 0 119.000 0 0 0
Driftsinntekter 26.201.000 26.830.000 27.477.000 21.340.000 21.406.000
Varekostnad -8.516.000 -12.220.000 -10.563.000 -7.338.000 -7.697.000
Lønninger -11.901.000 -13.819.000 -11.603.000 -9.445.000 -9.230.000
Avskrivning -31.000 -65.000 -68.000 -95.000 -121.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.427.000 -4.239.000 -4.166.000 -3.711.000 -3.614.000
Driftskostnader -23.875.000 -30.343.000 -26.400.000 -20.589.000 -20.662.000
Driftsresultat 2.325.000 -3.513.000 1.077.000 752.000 745.000
Finansinntekter 15.000 83.000 67.000 75.000 30.000
Finanskostnader -237.000 -111.000 -110.000 -113.000 -197.000
Finans -222.000 -28.000 -43.000 -38.000 -167.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -520.000 -410.000
Årsresultat 1.641.000 -2.738.000 809.000 538.000 374.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 216.000 679.000 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 60.000 91.000 156.000 199.000 294.000
Sum varige driftsmidler 60.000 91.000 156.000 199.000 294.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 6.000 6.000 6.000
Sum anleggsmidler 276.000 770.000 162.000 205.000 300.000
Varebeholdning 2.275.000 2.619.000 2.025.000 1.844.000 1.933.000
Kundefordringer 4.965.000 4.454.000 6.518.000 5.299.000 5.071.000
Andre fordringer 467.000 864.000 660.000 911.000 898.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 685.000 462.000 474.000 658.000 479.000
Sum omløpsmidler 8.954.000 8.962.000 9.676.000 8.712.000 8.382.000
Sum eiendeler 9.230.000 9.732.000 9.838.000 8.917.000 8.682.000
Sum opptjent egenkapital 937.000 -703.000 1.596.000 787.000 769.000
Sum egenkapital 2.962.000 1.322.000 3.621.000 2.812.000 2.794.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 2.158.000 985.000 1.474.000 1.034.000 275.000
Sum langsiktig gjeld 350.000 490.000 630.000 643.000 929.000
Leverandørgjeld 1.096.000 4.230.000 106.000 659.000 1.274.000
Betalbar skatt 0 0 224.000 176.000 204.000
Skyldig offentlige avgifter 1.640.000 1.442.000 2.212.000 1.795.000 1.462.000
Utbytte 0 0 0 -520.000 -410.000
Annen kortsiktig gjeld 1.024.000 1.263.000 1.570.000 1.279.000 1.334.000
Sum kortsiktig gjeld 5.918.000 7.920.000 5.587.000 5.462.000 4.959.000
Sum gjeld og egenkapital 9.230.000 9.732.000 9.838.000 8.917.000 8.682.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.036.000 1.042.000 4.089.000 3.250.000 3.423.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1.1 1.7 1.6 1.7
Likviditetsgrad 2 1.1 0.8 1.4 1.3 1.4
Soliditet 32.1 13.6 36.8 31.5 32.2
Resultatgrad 8.9 -13.1 3.9 3.5 3.5
Rentedekningsgrad 9.8 -31.6 9.8 6.7 3.9
Gjeldsgrad 2.1 6.4 1.7 2.2 2.1
Total kapitalrentabilitet 25.4 -35.2 11.6 9.3 8.9
Signatur
14.09.2011
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex