Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Stord Tannteknikk As
Juridisk navn:  Stord Tannteknikk As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 53414277
Bjellandsvegen 66 Bjellandsvegen 66 Fax:
5411 Stord 5411 Stord
Fylke: Kommune:
Vestland Stord
Org.nr: 913856643
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 6/23/2014
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Ecit Stord As
Utvikling:
Omsetning  
  
3.4%
Resultat  
  
273.33%
Egenkapital  
  
25.51%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 2.222.000 2.149.000 1.932.000 2.033.000 1.997.000
Resultat: 112.000 30.000 -170.000 -33.000 -343.000
Egenkapital: -327.000 -439.000 -469.000 -298.000 -266.000
Regnskap for  Stord Tannteknikk As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 2.222.000 2.149.000 1.932.000 2.033.000 1.997.000
Driftskostnader -2.099.000 -2.097.000 -2.080.000 -2.063.000 -2.327.000
Driftsresultat 124.000 51.000 -148.000 -29.000 -330.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -12.000 -21.000 -22.000 -4.000 -14.000
Finans -12.000 -21.000 -22.000 -4.000 -14.000
Resultat før skatt 112.000 30.000 -170.000 -33.000 -343.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 112.000 30.000 -170.000 -33.000 -343.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 34.000 60.000 53.000 67.000 83.000
Sum omløpsmidler 227.000 170.000 177.000 233.000 195.000
Sum eiendeler 261.000 230.000 230.000 300.000 278.000
Sum opptjent egenkapital -357.000 -469.000 -499.000 -328.000 -296.000
Sum egenkapital -327.000 -439.000 -469.000 -298.000 -266.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 588.000 669.000 699.000 598.000 545.000
Sum gjeld og egenkapital 261.000 230.000 230.000 300.000 279.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.222.000 2.149.000 1.932.000 2.033.000 1.997.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 2.222.000 2.149.000 1.932.000 2.033.000 1.997.000
Varekostnad -600.000 -608.000 -634.000 -639.000 -583.000
Lønninger -1.156.000 -1.116.000 -1.208.000 -1.185.000 -1.414.000
Avskrivning -10.000 -14.000 -13.000 -17.000 -21.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -333.000 -359.000 -225.000 -222.000 -309.000
Driftskostnader -2.099.000 -2.097.000 -2.080.000 -2.063.000 -2.327.000
Driftsresultat 124.000 51.000 -148.000 -29.000 -330.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -12.000 -21.000 -22.000 -4.000 -14.000
Finans -12.000 -21.000 -22.000 -4.000 -14.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 112.000 30.000 -170.000 -33.000 -343.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 34.000 60.000 53.000 67.000 83.000
Sum varige driftsmidler 34.000 60.000 53.000 67.000 83.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 34.000 60.000 53.000 67.000 83.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 208.000 155.000 162.000 215.000 172.000
Andre fordringer 19.000 15.000 16.000 17.000 23.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 227.000 170.000 177.000 233.000 195.000
Sum eiendeler 261.000 230.000 230.000 300.000 278.000
Sum opptjent egenkapital -357.000 -469.000 -499.000 -328.000 -296.000
Sum egenkapital -327.000 -439.000 -469.000 -298.000 -266.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 30.000 169.000 253.000 258.000 197.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 33.000 36.000 32.000 -5.000 8.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 68.000 94.000 103.000 95.000 85.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 457.000 370.000 312.000 250.000 254.000
Sum kortsiktig gjeld 588.000 669.000 699.000 598.000 545.000
Sum gjeld og egenkapital 261.000 230.000 230.000 300.000 279.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -361.000 -499.000 -522.000 -365.000 -350.000
Likviditetsgrad 1 0.4 0.3 0.3 0.4 0.4
Likviditetsgrad 2 0.4 0.3 0.3 0.4 0.4
Soliditet -125.3 -190.9 -203.9 -99.3 -95.3
Resultatgrad 5.6 2.4 -7.7 -1.4 -16.5
Rentedekningsgrad 10.3 2.4 -6.7 -7.3 -23.6
Gjeldsgrad -1.8 -1.5 -1.5 -2.0
Total kapitalrentabilitet 47.5 22.2 -64.3 -9.7 -118.3
Signatur
08.07.2014
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex