Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Stordalens Mineralvannfabrikk AS
Juridisk navn:  Stordalens Mineralvannfabrikk AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 37311470
Uelands Gate 6 Uelands Gate 6 Fax: 32720066
3613 Kongsberg 3613 Kongsberg
Fylke: Kommune:
Viken Kongsberg
Org.nr: 934142233
Aksjekapital: 150.000 NOK
Etableringsdato: 1/2/1983 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-34.15%
Resultat  
  
-32.85%
Egenkapital  
  
262.86%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 189.000 287.000 368.000 215.000 249.000
Resultat: 92.000 137.000 239.000 124.000 156.000
Egenkapital: 57.000 -35.000 -172.000 -411.000 -534.000
Regnskap for  Stordalens Mineralvannfabrikk AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 189.000 287.000 368.000 215.000 249.000
Driftskostnader -98.000 -151.000 -129.000 -91.000 -93.000
Driftsresultat 92.000 137.000 239.000 124.000 156.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt 92.000 137.000 239.000 124.000 156.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 92.000 137.000 239.000 124.000 156.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 23.000 27.000 31.000 35.000 38.000
Sum omløpsmidler 41.000 32.000 95.000 68.000 31.000
Sum eiendeler 64.000 59.000 126.000 103.000 69.000
Sum opptjent egenkapital -93.000 -185.000 -322.000 -561.000 -684.000
Sum egenkapital 57.000 -35.000 -172.000 -411.000 -534.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 7.000 93.000 298.000 513.000 604.000
Sum gjeld og egenkapital 64.000 58.000 126.000 102.000 70.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 189.000 287.000 368.000 215.000 249.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 189.000 287.000 368.000 215.000 249.000
Varekostnad -47.000 -76.000 -103.000 -7.000 0
Lønninger -32.000 -57.000 -11.000 -68.000 -82.000
Avskrivning -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -5.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -15.000 -14.000 -11.000 -12.000 -6.000
Driftskostnader -98.000 -151.000 -129.000 -91.000 -93.000
Driftsresultat 92.000 137.000 239.000 124.000 156.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 92.000 137.000 239.000 124.000 156.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 15.000 17.000 20.000 23.000 26.000
Driftsløsøre 8.000 10.000 11.000 12.000 13.000
Sum varige driftsmidler 23.000 27.000 31.000 35.000 38.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 23.000 27.000 31.000 35.000 38.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 18.000 12.000 70.000 16.000 18.000
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 23.000 19.000 25.000 52.000 13.000
Sum omløpsmidler 41.000 32.000 95.000 68.000 31.000
Sum eiendeler 64.000 59.000 126.000 103.000 69.000
Sum opptjent egenkapital -93.000 -185.000 -322.000 -561.000 -684.000
Sum egenkapital 57.000 -35.000 -172.000 -411.000 -534.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 7.000 5.000 19.000 24.000 19.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 89.000 279.000 489.000 585.000
Sum kortsiktig gjeld 7.000 93.000 298.000 513.000 604.000
Sum gjeld og egenkapital 64.000 58.000 126.000 102.000 70.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 34.000 -61.000 -203.000 -445.000 -573.000
Likviditetsgrad 1 5.9 0.3 0.3 0.1 0.1
Likviditetsgrad 2 5.9 0.3 0.3 0.1 0.1
Soliditet 89.1 -60.3 -136.5 -402.9 -762.9
Resultatgrad 48.7 47.7 64.9 57.7 62.7
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.1 -2.7 -1.7 -1.2 -1.1
Total kapitalrentabilitet 143.8 236.2 189.7 121.6 222.9
Signatur
28.08.2020
SELSKAPETS FIRMA TEGNES AV STYRETS FORMANN.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex