Storebø Økonomi Og Rekneskap, Siv.Øk. Helge Storebø
Juridisk navn:  Storebø Økonomi Og Rekneskap, Siv.Øk. Helge Storebø
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90706759
Knivhaugene Knivhaugene Fax: 56180194
5392 Storebø 5392 Storebø
Fylke: Kommune:
Vestland Austevoll
Org.nr: 982288169
Aksjekapital: -22.000 NOK
Etableringsdato: 8/29/2000
Foretakstype: ENK
Utvikling:
Omsetning  
  
-70.44%
Resultat  
  
-62.07%
Egenkapital  
  
3000%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2009 2008 2005 2004
Omsetning: 60.000 203.000 140.000 292.000 182.000
Resultat: 11.000 29.000 80.000 66.000 35.000
Egenkapital: 29.000 -1.000 -22.000 194.000 55.000
Regnskap for  Storebø Økonomi Og Rekneskap, Siv.Øk. Helge Storebø
Resultat 2018 2009 2008 2005 2004
Driftsinntekter 60.000 203.000 140.000 292.000 182.000
Driftskostnader -49.000 -173.000 -60.000 -227.000 -146.000
Driftsresultat 11.000 29.000 80.000 66.000 35.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt 11.000 29.000 80.000 66.000 35.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 11.000 29.000 80.000 66.000 35.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 48.000 29.000
Sum omløpsmidler 76.000 16.000 1.000 190.000 43.000
Sum eiendeler 76.000 16.000 1.000 238.000 72.000
Sum opptjent egenkapital 29.000 -1.000 0
Sum egenkapital 29.000 -1.000 -22.000 194.000 55.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 47.000 17.000 24.000 44.000 16.000
Sum gjeld og egenkapital 76.000 16.000 2.000 238.000 71.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 60.000 203.000 0
Andre inntekter 0 0 140.000
Driftsinntekter 60.000 203.000 140.000 292.000 182.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 -1.000
Avskrivning 0 0 0 -16.000 -12.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -49.000 -173.000 -60.000 -211.000 -133.000
Driftskostnader -49.000 -173.000 -60.000 -227.000 -146.000
Driftsresultat 11.000 29.000 80.000 66.000 35.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 11.000 29.000 80.000 66.000 35.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 29.000
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 48.000 29.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 71.000 0 0 173.000 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 5.000 16.000 1.000 17.000 43.000
Sum omløpsmidler 76.000 16.000 1.000 190.000 43.000
Sum eiendeler 76.000 16.000 1.000 238.000 72.000
Sum opptjent egenkapital 29.000 -1.000 0
Sum egenkapital 29.000 -1.000 -22.000 194.000 55.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 38.000 0 0 10.000 3.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 8.000 0 8.000 34.000 13.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 17.000 16.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 47.000 17.000 24.000 44.000 16.000
Sum gjeld og egenkapital 76.000 16.000 2.000 238.000 71.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 29.000 -1.000 -23.000 146.000 27.000
Likviditetsgrad 1 1.6 0.9 0.0 4.3 2.7
Likviditetsgrad 2 1.6 1.0 0.1 4.4 2.7
Soliditet 38.2 -6.3 -1100.0 81.5 77.5
Resultatgrad 18.3 14.3 57.1 22.6 19.2
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 1.6 -17.0 -1.1 0.2 0.3
Total kapitalrentabilitet 14.5 181.3 4000.0 27.7 49.3
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2009
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2008
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex