Storfjordnytt
Juridisk navn:  Storfjord Bladlag AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70257850
Postboks 134 Olavsgata 8 Fax: 70257771
6211 Valldal 6210 Valldal
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Fjord 
Org.nr: 960134311
Aksjekapital: 245.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 10/14/1990
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Norddal Rekneskapskontor As
Utvikling:
Omsetning  
  
4.7%
Resultat  
  
240.59%
Egenkapital  
  
51.75%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 2.382.000 2.275.000 2.269.000 2.223.000 2.289.000
Resultat: 142.000 -101.000 -9.000 36.000 43.000
Egenkapital: 390.000 257.000 358.000 367.000 343.000
Regnskap for  Storfjordnytt
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 2.382.000 2.275.000 2.269.000 2.223.000 2.289.000
Driftskostnader -2.244.000 -2.376.000 -2.283.000 -2.198.000 -2.263.000
Driftsresultat 139.000 -102.000 -14.000 24.000 26.000
Finansinntekter 3.000 2.000 5.000 12.000 17.000
Finanskostnader 0 -1.000 0 0 0
Finans 3.000 1.000 5.000 12.000 17.000
Resultat før skatt 142.000 -101.000 -9.000 36.000 43.000
Skattekostnad -8.000 0 0 -12.000 -7.000
Årsresultat 134.000 -101.000 -9.000 24.000 36.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 39.000 24.000 28.000 17.000 24.000
Sum omløpsmidler 1.254.000 784.000 1.025.000 1.178.000 1.271.000
Sum eiendeler 1.293.000 808.000 1.053.000 1.195.000 1.295.000
Sum opptjent egenkapital 145.000 12.000 113.000 122.000 98.000
Sum egenkapital 390.000 257.000 358.000 367.000 343.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 902.000 551.000 695.000 828.000 952.000
Sum gjeld og egenkapital 1.292.000 808.000 1.053.000 1.195.000 1.295.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.899.000 1.792.000 1.788.000 1.743.000 1.817.000
Andre inntekter 483.000 483.000 481.000 480.000 472.000
Driftsinntekter 2.382.000 2.275.000 2.269.000 2.223.000 2.289.000
Varekostnad -607.000 -593.000 -566.000 -577.000 -561.000
Lønninger -1.211.000 -1.432.000 -1.346.000 -1.310.000 -1.381.000
Avskrivning -10.000 -4.000 -5.000 -8.000 -9.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -416.000 -347.000 -366.000 -303.000 -312.000
Driftskostnader -2.244.000 -2.376.000 -2.283.000 -2.198.000 -2.263.000
Driftsresultat 139.000 -102.000 -14.000 24.000 26.000
Finansinntekter 3.000 2.000 5.000 12.000 17.000
Finanskostnader 0 -1.000 0 0 0
Finans 3.000 1.000 5.000 12.000 17.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 134.000 -101.000 -9.000 24.000 36.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 25.000 10.000 15.000 4.000 10.000
Sum varige driftsmidler 25.000 10.000 15.000 4.000 10.000
Sum finansielle anleggsmidler 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000
Sum anleggsmidler 39.000 24.000 28.000 17.000 24.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 195.000 232.000 329.000 248.000 237.000
Andre fordringer 76.000 75.000 77.000 60.000 26.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 982.000 477.000 618.000 871.000 1.009.000
Sum omløpsmidler 1.254.000 784.000 1.025.000 1.178.000 1.271.000
Sum eiendeler 1.293.000 808.000 1.053.000 1.195.000 1.295.000
Sum opptjent egenkapital 145.000 12.000 113.000 122.000 98.000
Sum egenkapital 390.000 257.000 358.000 367.000 343.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 123.000 95.000 47.000 51.000 82.000
Betalbar skatt 8.000 0 0 12.000 7.000
Skyldig offentlige avgifter 111.000 126.000 127.000 129.000 109.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 659.000 331.000 521.000 636.000 754.000
Sum kortsiktig gjeld 902.000 551.000 695.000 828.000 952.000
Sum gjeld og egenkapital 1.292.000 808.000 1.053.000 1.195.000 1.295.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 352.000 233.000 330.000 350.000 319.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.4 1.5 1.4 1.3
Likviditetsgrad 2 1.4 1.4 1.5 1.5 1.4
Soliditet 30.2 31.8 3 30.7 26.5
Resultatgrad 5.8 -4.5 -0.6 1.1 1.1
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 2.3 2.1 1.9 2.3 2.8
Total kapitalrentabilitet 1 -12.4 -0.9 3.0 3.3
Signatur
12.06.2017
DAGLEG LEIAR ÅLEINE.
Prokurister
12.06.2017
DAGLEG LEIAR ÅLEINE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex