Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Storfossen Bokollektiv AS
Juridisk navn:  Storfossen Bokollektiv AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 77020264
Jægervatnet Jægervatnet Fax: 77020283
9064 Svensby 9064 Svensby
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Lyngen
Org.nr: 979152043
Aksjekapital: 150.000 NOK
Etableringsdato: 8/1/1997 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
2.63%
Resultat  
  
-0.34%
Egenkapital  
  
28.11%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 507.000 494.000 487.000 360.000 240.000
Resultat: 295.000 296.000 146.000 38.000 -164.000
Egenkapital: 1.390.000 1.085.000 789.000 643.000 755.000
Regnskap for  Storfossen Bokollektiv AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 507.000 494.000 487.000 360.000 240.000
Driftskostnader -166.000 -195.000 -328.000 -317.000 -412.000
Driftsresultat 341.000 300.000 160.000 43.000 -172.000
Finansinntekter 0 0 1.000 4.000 9.000
Finanskostnader -45.000 -4.000 -14.000 -9.000 0
Finans -45.000 -4.000 -13.000 -5.000 9.000
Resultat før skatt 295.000 296.000 146.000 38.000 -164.000
Skattekostnad 10.000 0 0 0 0
Årsresultat 305.000 296.000 146.000 38.000 -164.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.277.000 1.021.000 1.000.000 984.000 627.000
Sum omløpsmidler 232.000 122.000 77.000 380.000 167.000
Sum eiendeler 2.509.000 1.143.000 1.077.000 1.364.000 794.000
Sum opptjent egenkapital 1.240.000 935.000 639.000 493.000 605.000
Sum egenkapital 1.390.000 1.085.000 789.000 643.000 755.000
Sum langsiktig gjeld 1.020.000 0 167.000 367.000 0
Sum kortsiktig gjeld 99.000 57.000 122.000 354.000 39.000
Sum gjeld og egenkapital 2.509.000 1.142.000 1.078.000 1.364.000 794.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 507.000 494.000 487.000 360.000 240.000
Driftsinntekter 507.000 494.000 487.000 360.000 240.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -65.000 -65.000 -74.000 -42.000 -38.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -101.000 -130.000 -254.000 -275.000 -374.000
Driftskostnader -166.000 -195.000 -328.000 -317.000 -412.000
Driftsresultat 341.000 300.000 160.000 43.000 -172.000
Finansinntekter 0 0 1.000 4.000 9.000
Finanskostnader -45.000 -4.000 -14.000 -9.000 0
Finans -45.000 -4.000 -13.000 -5.000 9.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 305.000 296.000 146.000 38.000 -164.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 24.000 0 0 0 0
Fast eiendom 781.000 846.000 910.000 984.000 363.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 781.000 846.000 910.000 984.000 363.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.472.000 175.000 90.000 0 264.000
Sum anleggsmidler 2.277.000 1.021.000 1.000.000 984.000 627.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 10.000 0 5.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 222.000 122.000 72.000 380.000 167.000
Sum omløpsmidler 232.000 122.000 77.000 380.000 167.000
Sum eiendeler 2.509.000 1.143.000 1.077.000 1.364.000 794.000
Sum opptjent egenkapital 1.240.000 935.000 639.000 493.000 605.000
Sum egenkapital 1.390.000 1.085.000 789.000 643.000 755.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.020.000 0 167.000 367.000 0
Leverandørgjeld 11.000 16.000 21.000 203.000 31.000
Betalbar skatt 15.000 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 74.000 42.000 101.000 1.000 8.000
Sum kortsiktig gjeld 99.000 57.000 122.000 354.000 39.000
Sum gjeld og egenkapital 2.509.000 1.142.000 1.078.000 1.364.000 794.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 133.000 65.000 -45.000 26.000 128.000
Likviditetsgrad 1 2.3 2.1 0.6 1.1 4.3
Likviditetsgrad 2 2.3 2.1 0.6 1.1 4.3
Soliditet 55.4 9 73.2 47.1 95.1
Resultatgrad 67.3 60.7 32.9 11.9 -71.7
Rentedekningsgrad 7.6 7 11.4 5.2
Gjeldsgrad 0.8 0.1 0.4 1.1 0.1
Total kapitalrentabilitet 13.6 26.3 14.9 3.4 -20.5
Signatur
04.11.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
04.11.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex