Storhaug Konsultasjon
Juridisk navn:  Storhaug Konsultasjon
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 98084312
Sigurd Slembes Veg 1 Sigurd Slembes Veg 1 Fax:
7562 Saksvik 7562 Saksvik
Fylke: Kommune:
Sør-Trøndelag Malvik
Org.nr: 913271610
Aksjekapital: 2.000 NOK
Etableringsdato: 2/22/2014
Foretakstype: ENK
Revisor: Eolus Vind Ab
Utvikling:
Omsetning  
  
200%
Resultat  
  
Egenkapital  
  
Hovedpunkter i regnskapet
2016 2015 2014 2013
Omsetning: 6.000 2.000 0 0
Resultat: 0 0 -13.000 -13.000
Egenkapital: 0 2.000 13.000 13.000
Regnskap for  Storhaug Konsultasjon
Resultat 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 6.000 2.000 0 0
Driftskostnader -6.000 -2.000 -13.000 -13.000
Driftsresultat 0 0 -13.000 -13.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Resultat før skatt 0 0 -13.000 -13.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 0 0 -13.000 -13.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 13.000 13.000
Sum omløpsmidler 0 2.000 0 0
Sum eiendeler 0 2.000 13.000 13.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0
Sum egenkapital 0 2.000 13.000 13.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 0 2.000 13.000 13.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 6.000 0 0 0
Andre inntekter 0 2.000 0 0
Driftsinntekter 6.000 2.000 0 0
Varekostnad -4.000 0 0 0
Lønninger -2.000 0 0 0
Avskrivning 0 -2.000 -5.000 -5.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader 0 0 -8.000 -8.000
Driftskostnader -6.000 -2.000 -13.000 -13.000
Driftsresultat 0 0 -13.000 -13.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 0 0 -13.000 -13.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 7.000 7.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 5.000 5.000
Sum varige driftsmidler 0 0 5.000 5.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 13.000 13.000
Varebeholdning 0 2.000 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 0 2.000 0 0
Sum eiendeler 0 2.000 13.000 13.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0
Sum egenkapital 0 2.000 13.000 13.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 0 2.000 13.000 13.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 0 2.000 0 0
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0 0.0 0.0 0.0
Soliditet 100.0 100.0 100.0
Resultatgrad 0 0.0
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.0 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet 0.0 -100.0 -100.0
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2016
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2015
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2014
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex