Storkjøkkensenteret AS
Juridisk navn:  Storkjøkkensenteret AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67106400
Strandveien 55 Strandveien 55 Fax:
1366 Lysaker 1366 Lysaker
Fylke: Kommune:
Akershus Bærum
Org.nr: 991361855
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 6/1/2007 1
Foretakstype: AS
Revisor: Revisjonsselskapet AS
Utvikling:
Omsetning  
  
15.5%
Resultat  
  
-78.54%
Egenkapital  
  
4.27%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 3.585.000 3.104.000 3.716.000 3.915.000 3.609.000
Resultat: 47.000 219.000 1.360.000 1.377.000 1.039.000
Egenkapital: 903.000 866.000 702.000 439.000 736.000
Regnskap for  Storkjøkkensenteret AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 3.585.000 3.104.000 3.716.000 3.915.000 3.609.000
Driftskostnader -3.531.000 -2.891.000 -2.374.000 -2.552.000 -2.604.000
Driftsresultat 54.000 213.000 1.342.000 1.363.000 1.006.000
Finansinntekter -1.000 9.000 21.000 30.000 39.000
Finanskostnader -6.000 -3.000 -3.000 -16.000 -6.000
Finans -7.000 6.000 18.000 14.000 33.000
Resultat før skatt 47.000 219.000 1.360.000 1.377.000 1.039.000
Skattekostnad -11.000 -55.000 -340.000 -374.000 -281.000
Årsresultat 36.000 164.000 1.020.000 1.003.000 757.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 3.000 5.000 111.000 510.000
Sum omløpsmidler 1.431.000 1.462.000 2.311.000 2.407.000 1.851.000
Sum eiendeler 1.431.000 1.465.000 2.316.000 2.518.000 2.361.000
Sum opptjent egenkapital 803.000 766.000 602.000 339.000 636.000
Sum egenkapital 903.000 866.000 702.000 439.000 736.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 2.000 3.000
Sum kortsiktig gjeld 528.000 599.000 1.613.000 2.077.000 1.622.000
Sum gjeld og egenkapital 1.431.000 1.465.000 2.315.000 2.518.000 2.361.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.585.000 3.104.000 3.716.000 3.675.000 3.224.000
Andre inntekter 0 0 0 240.000 386.000
Driftsinntekter 3.585.000 3.104.000 3.716.000 3.915.000 3.609.000
Varekostnad -227.000 -101.000 -2.000 -43.000 -174.000
Lønninger -2.199.000 -1.546.000 -1.477.000 -1.619.000 -1.485.000
Avskrivning 0 0 -35.000 -18.000 -17.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.105.000 -1.244.000 -860.000 -872.000 -928.000
Driftskostnader -3.531.000 -2.891.000 -2.374.000 -2.552.000 -2.604.000
Driftsresultat 54.000 213.000 1.342.000 1.363.000 1.006.000
Finansinntekter -1.000 9.000 21.000 30.000 39.000
Finanskostnader -6.000 -3.000 -3.000 -16.000 -6.000
Finans -7.000 6.000 18.000 14.000 33.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -756.000 -1.300.000 -1.000.000
Årsresultat 36.000 164.000 1.020.000 1.003.000 757.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 3.000 5.000 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 35.000 52.000
Sum varige driftsmidler 0 0 0 35.000 52.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 77.000 458.000
Sum anleggsmidler 0 3.000 5.000 111.000 510.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 1.029.000 913.000 970.000 1.047.000 688.000
Andre fordringer 107.000 1.000 111.000 28.000 29.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 295.000 547.000 1.230.000 1.331.000 1.133.000
Sum omløpsmidler 1.431.000 1.462.000 2.311.000 2.407.000 1.851.000
Sum eiendeler 1.431.000 1.465.000 2.316.000 2.518.000 2.361.000
Sum opptjent egenkapital 803.000 766.000 602.000 339.000 636.000
Sum egenkapital 903.000 866.000 702.000 439.000 736.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 2.000 3.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 2.000 3.000
Leverandørgjeld 153.000 103.000 182.000 96.000 16.000
Betalbar skatt 8.000 53.000 346.000 376.000 281.000
Skyldig offentlige avgifter 166.000 213.000 236.000 133.000 161.000
Utbytte 0 0 -756.000 -1.300.000 -1.000.000
Annen kortsiktig gjeld 202.000 229.000 92.000 173.000 163.000
Sum kortsiktig gjeld 528.000 599.000 1.613.000 2.077.000 1.622.000
Sum gjeld og egenkapital 1.431.000 1.465.000 2.315.000 2.518.000 2.361.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 903.000 863.000 698.000 330.000 229.000
Likviditetsgrad 1 2.7 2.4 1.4 1.2 1.1
Likviditetsgrad 2 2.7 2.4 1.4 1.2 1.2
Soliditet 63.1 59.1 30.3 17.4 31.2
Resultatgrad 1.5 6.9 36.1 34.8 27.9
Rentedekningsgrad 9 7 447.3 87.1 174.2
Gjeldsgrad 0.6 0.7 2.3 4.7 2.2
Total kapitalrentabilitet 3.7 15.2 58.9 55.3 44.3
Signatur
30.01.2017
DAGLIG LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP ELLER STYRETS LEDER OG
ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP
Prokurister
30.01.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex