Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Storm Elektro Vest AS
Juridisk navn:  Storm Elektro Vest AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 40603200
Breivika Industriveg 45 Breivika Industriveg 45 Fax: 40604999
6018 Ålesund 6018 Ålesund
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Ålesund
Org.nr: 985226199
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 16
Etableringsdato: 12/16/2002
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Regnskapsfører: Numero Consultants As
Utvikling:
Omsetning  
  
-8.75%
Resultat  
  
-60.87%
Egenkapital  
  
-35.25%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 16.912.000 18.534.000 18.022.000 15.678.000 16.345.000
Resultat: 864.000 2.208.000 2.543.000 1.304.000 1.959.000
Egenkapital: 2.416.000 3.731.000 2.045.000 2.130.000 2.165.000
Regnskap for  Storm Elektro Vest AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 16.912.000 18.534.000 18.022.000 15.678.000 16.345.000
Driftskostnader -16.154.000 -16.380.000 -15.505.000 -14.406.000 -14.503.000
Driftsresultat 757.000 2.154.000 2.517.000 1.272.000 1.842.000
Finansinntekter 107.000 71.000 32.000 35.000 123.000
Finanskostnader 0 -17.000 -6.000 -2.000 -6.000
Finans 107.000 54.000 26.000 33.000 117.000
Resultat før skatt 864.000 2.208.000 2.543.000 1.304.000 1.959.000
Skattekostnad -179.000 -523.000 -628.000 -340.000 -547.000
Årsresultat 685.000 1.685.000 1.916.000 964.000 1.412.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 402.000 844.000 1.041.000 1.329.000 1.434.000
Sum omløpsmidler 4.941.000 6.420.000 6.117.000 4.691.000 5.025.000
Sum eiendeler 5.343.000 7.264.000 7.158.000 6.020.000 6.459.000
Sum opptjent egenkapital 2.315.000 3.630.000 1.945.000 2.029.000 2.065.000
Sum egenkapital 2.416.000 3.731.000 2.045.000 2.130.000 2.165.000
Sum langsiktig gjeld 1.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.927.000 3.533.000 5.112.000 3.891.000 4.294.000
Sum gjeld og egenkapital 5.343.000 7.263.000 7.157.000 6.020.000 6.459.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 16.882.000 18.188.000 18.012.000 15.648.000 16.345.000
Andre inntekter 30.000 347.000 11.000 30.000 0
Driftsinntekter 16.912.000 18.534.000 18.022.000 15.678.000 16.345.000
Varekostnad -5.571.000 -5.942.000 -5.560.000 -4.727.000 -5.076.000
Lønninger -8.256.000 -7.881.000 -7.778.000 -7.724.000 -7.675.000
Avskrivning -93.000 -93.000 -221.000 -216.000 -246.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.234.000 -2.464.000 -1.946.000 -1.739.000 -1.506.000
Driftskostnader -16.154.000 -16.380.000 -15.505.000 -14.406.000 -14.503.000
Driftsresultat 757.000 2.154.000 2.517.000 1.272.000 1.842.000
Finansinntekter 107.000 71.000 32.000 35.000 123.000
Finanskostnader 0 -17.000 -6.000 -2.000 -6.000
Finans 107.000 54.000 26.000 33.000 117.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -2.000.000 -1.000.000 -1.000.000
Årsresultat 685.000 1.685.000 1.916.000 964.000 1.412.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 43.000 89.000 76.000 65.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 69.000 0 0 0 0
Driftsløsøre 334.000 201.000 237.000 438.000 654.000
Sum varige driftsmidler 402.000 201.000 237.000 438.000 654.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 600.000 715.000 815.000 715.000
Sum anleggsmidler 402.000 844.000 1.041.000 1.329.000 1.434.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 1.182.000 1.444.000 1.729.000 1.517.000 1.147.000
Andre fordringer 109.000 190.000 104.000 94.000 536.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 3.650.000 4.786.000 4.284.000 3.081.000 3.342.000
Sum omløpsmidler 4.941.000 6.420.000 6.117.000 4.691.000 5.025.000
Sum eiendeler 5.343.000 7.264.000 7.158.000 6.020.000 6.459.000
Sum opptjent egenkapital 2.315.000 3.630.000 1.945.000 2.029.000 2.065.000
Sum egenkapital 2.416.000 3.731.000 2.045.000 2.130.000 2.165.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.000 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 14.000 1.000 16.000 44.000
Sum langsiktig gjeld 1.000 0 0 0 0
Leverandørgjeld 558.000 963.000 644.000 537.000 680.000
Betalbar skatt 135.000 477.000 640.000 351.000 517.000
Skyldig offentlige avgifter 1.106.000 1.326.000 1.086.000 1.030.000 1.019.000
Utbytte 0 0 -2.000.000 -1.000.000 -1.000.000
Annen kortsiktig gjeld 1.128.000 753.000 741.000 956.000 1.033.000
Sum kortsiktig gjeld 2.927.000 3.533.000 5.112.000 3.891.000 4.294.000
Sum gjeld og egenkapital 5.343.000 7.263.000 7.157.000 6.020.000 6.459.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.014.000 2.887.000 1.005.000 800.000 731.000
Likviditetsgrad 1 1.7 1.8 1.2 1.2 1.2
Likviditetsgrad 2 1.7 1.8 1.2 1.2 1.2
Soliditet 45.2 51.4 28.6 35.4 33.5
Resultatgrad 4.5 11.6 1 8.1 11.3
Rentedekningsgrad 126.7 419.5 6 327.5
Gjeldsgrad 1.2 0.9 2.5 1.8 2.0
Total kapitalrentabilitet 16.2 30.6 35.6 21.7 30.4
Signatur
05.10.2009
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
05.10.2009
JOHN HENRY HOLTET
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex