Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Stormark Consulting As
Juridisk navn:  Stormark Consulting As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91885630
Ravnestølen 80D Ravnestølen 80D Fax:
5170 Bjørndalstræ 5170 Bjørndalstræ
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 998736765
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 7/12/2012
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: 1+1 Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-87.57%
Resultat  
  
-139.13%
Egenkapital  
  
-24%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 22.000 177.000 479.000 447.000 1.748.000
Resultat: -36.000 92.000 219.000 -76.000 629.000
Egenkapital: 114.000 150.000 195.000 -18.000 40.000
Regnskap for  Stormark Consulting As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 22.000 177.000 479.000 447.000 1.748.000
Driftskostnader -58.000 -85.000 -260.000 -524.000 -1.121.000
Driftsresultat -36.000 92.000 219.000 -76.000 627.000
Finansinntekter 0 0 0 0 2.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 2.000
Resultat før skatt -36.000 92.000 219.000 -76.000 629.000
Skattekostnad 0 -22.000 -56.000 19.000 -170.000
Årsresultat -36.000 70.000 163.000 -57.000 459.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 19.000 0
Sum omløpsmidler 115.000 210.000 348.000 41.000 1.072.000
Sum eiendeler 115.000 210.000 348.000 60.000 1.072.000
Sum opptjent egenkapital 34.000 70.000 115.000 -48.000 10.000
Sum egenkapital 114.000 150.000 195.000 -18.000 40.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 60.000 152.000 78.000 1.032.000
Sum gjeld og egenkapital 114.000 210.000 347.000 60.000 1.072.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 22.000 177.000 479.000 267.000 1.748.000
Andre inntekter 0 0 0 181.000 0
Driftsinntekter 22.000 177.000 479.000 447.000 1.748.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 -145.000 -424.000 -1.025.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -58.000 -85.000 -115.000 -100.000 -96.000
Driftskostnader -58.000 -85.000 -260.000 -524.000 -1.121.000
Driftsresultat -36.000 92.000 219.000 -76.000 627.000
Finansinntekter 0 0 0 0 2.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -115.000 0 0 -450.000
Årsresultat -36.000 70.000 163.000 -57.000 459.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 19.000 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 19.000 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 13.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 115.000 210.000 348.000 41.000 1.059.000
Sum omløpsmidler 115.000 210.000 348.000 41.000 1.072.000
Sum eiendeler 115.000 210.000 348.000 60.000 1.072.000
Sum opptjent egenkapital 34.000 70.000 115.000 -48.000 10.000
Sum egenkapital 114.000 150.000 195.000 -18.000 40.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 3.000 0 0 4.000
Betalbar skatt 0 22.000 37.000 0 170.000
Skyldig offentlige avgifter 0 3.000 103.000 4.000 44.000
Utbytte 0 -115.000 0 0 -450.000
Annen kortsiktig gjeld 0 33.000 13.000 23.000 365.000
Sum kortsiktig gjeld 0 60.000 152.000 78.000 1.032.000
Sum gjeld og egenkapital 114.000 210.000 347.000 60.000 1.072.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 115.000 150.000 196.000 -37.000 40.000
Likviditetsgrad 1 3.5 2.3 0.5 1.0
Likviditetsgrad 2 0 3.5 2.3 0.6 1.1
Soliditet 1 71.4 56.2 -30.0 3.7
Resultatgrad -163.6 5 45.7 -17.0 35.9
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0.4 0.8 -4.3 25.8
Total kapitalrentabilitet -31.6 43.8 63.1 -126.7 58.7
Signatur
12.04.2013
STYRETS LEDER ALENE.
JAN STORMARK
Prokurister
12.04.2013
STYRETS LEDER ALENE.
JAN STORMARK
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex