Storsjøsenteret Åkrestrømmen AS
Juridisk navn:  Storsjøsenteret Åkrestrømmen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 62468888
Fax:
2485 Rendalen 2485 Rendalen
Fylke: Kommune:
Hedmark Rendalen
Org.nr: 995578514
Aksjekapital: 147.000 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 4/30/2010
Foretakstype: AS
Revisor: Arne Karlsen AS
Regnskapsfører: Vekstra Nord-Øst Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
10.65%
Resultat  
  
38.94%
Egenkapital  
  
-15.13%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.589.000 1.436.000 1.557.000 1.420.000 1.244.000
Resultat: -69.000 -113.000 -118.000 -111.000 -166.000
Egenkapital: -525.000 -456.000 -343.000 -224.000 -113.000
Regnskap for  Storsjøsenteret Åkrestrømmen AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.589.000 1.436.000 1.557.000 1.420.000 1.244.000
Driftskostnader -1.502.000 -1.398.000 -1.519.000 -1.363.000 -1.254.000
Driftsresultat 87.000 39.000 39.000 57.000 -9.000
Finansinntekter 4.000 0 0 0 0
Finanskostnader -161.000 -152.000 -157.000 -168.000 -158.000
Finans -157.000 -152.000 -157.000 -168.000 -158.000
Resultat før skatt -69.000 -113.000 -118.000 -111.000 -166.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -69.000 -113.000 -118.000 -111.000 -166.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.307.000 2.341.000 2.468.000 2.607.000 2.281.000
Sum omløpsmidler 57.000 52.000 48.000 126.000 138.000
Sum eiendeler 2.364.000 2.393.000 2.516.000 2.733.000 2.419.000
Sum opptjent egenkapital -672.000 -603.000 -490.000 -379.000 -268.000
Sum egenkapital -525.000 -456.000 -343.000 -224.000 -113.000
Sum langsiktig gjeld 2.337.000 2.377.000 2.483.000 2.582.000 2.269.000
Sum kortsiktig gjeld 552.000 471.000 376.000 374.000 263.000
Sum gjeld og egenkapital 2.364.000 2.392.000 2.516.000 2.732.000 2.419.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 796.000 678.000 839.000 752.000 685.000
Andre inntekter 793.000 758.000 718.000 668.000 559.000
Driftsinntekter 1.589.000 1.436.000 1.557.000 1.420.000 1.244.000
Varekostnad -169.000 -135.000 -247.000 -186.000 -171.000
Lønninger -217.000 -177.000 -255.000 -166.000 -111.000
Avskrivning -204.000 -185.000 -181.000 -181.000 -202.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -912.000 -901.000 -836.000 -830.000 -770.000
Driftskostnader -1.502.000 -1.398.000 -1.519.000 -1.363.000 -1.254.000
Driftsresultat 87.000 39.000 39.000 57.000 -9.000
Finansinntekter 4.000 0 0 0 0
Finanskostnader -161.000 -152.000 -157.000 -168.000 -158.000
Finans -157.000 -152.000 -157.000 -168.000 -158.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -69.000 -113.000 -118.000 -111.000 -166.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 1.960.000 2.066.000 2.195.000 2.313.000 2.079.000
Maskiner anlegg 168.000 208.000 179.000 213.000 82.000
Driftsløsøre 142.000 23.000 42.000 51.000 80.000
Sum varige driftsmidler 2.271.000 2.296.000 2.415.000 2.576.000 2.242.000
Sum finansielle anleggsmidler 36.000 44.000 53.000 31.000 39.000
Sum anleggsmidler 2.307.000 2.341.000 2.468.000 2.607.000 2.281.000
Varebeholdning 25.000 17.000 14.000 14.000 14.000
Kundefordringer 1.000 2.000 8.000 5.000 19.000
Andre fordringer 26.000 20.000 16.000 104.000 36.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 3.000 9.000 9.000 4.000 69.000
Sum omløpsmidler 57.000 52.000 48.000 126.000 138.000
Sum eiendeler 2.364.000 2.393.000 2.516.000 2.733.000 2.419.000
Sum opptjent egenkapital -672.000 -603.000 -490.000 -379.000 -268.000
Sum egenkapital -525.000 -456.000 -343.000 -224.000 -113.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 150.000 85.000 21.000 18.000 0
Sum langsiktig gjeld 2.337.000 2.377.000 2.483.000 2.582.000 2.269.000
Leverandørgjeld 85.000 57.000 57.000 91.000 33.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 2.000 4.000 7.000 2.000 1.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 315.000 325.000 290.000 264.000 229.000
Sum kortsiktig gjeld 552.000 471.000 376.000 374.000 263.000
Sum gjeld og egenkapital 2.364.000 2.392.000 2.516.000 2.732.000 2.419.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -495.000 -419.000 -328.000 -248.000 -125.000
Likviditetsgrad 1 0.1 0.1 0.1 0.3 0.5
Likviditetsgrad 2 0.1 0.1 0.1 0.3 0.5
Soliditet -22.2 -19.1 -13.6 -8.2 -4.7
Resultatgrad 5.5 2.7 2.5 4.0 -0.7
Rentedekningsgrad 0.5 0.3 0.2 0.3 -0.1
Gjeldsgrad -5.5 -6.2 -8.3 -13.2 -22.4
Total kapitalrentabilitet 3.8 1.6 1.6 2.1 -0.4
Signatur
07.11.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
07.11.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex